Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska barnläkarföreningens rekommendation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska barnläkarföreningens rekommendation"— Presentationens avskrift:

1 Vaccinationer av barn med ägg- respektive gelatinallergi Rekommendationer från arbetsgrupp juni 2001

2 Svenska barnläkarföreningens rekommendation
Allergiska barn bör vaccineras enligt gängse rutiner med två undantag: Det föreligger en specifik allergi/överkänslighet mot någon vaccinkomponent. Uttalat allergiska barn som tidigare reagerat med anafylaktiska tillbud eller andra svåra symtom i samband med injektioner.

3 Svenska barnläkarföreningens rekommendation
Barn som tillhör någon av dessa undantagsgrupper bör remitteras till allergikunnig läkare för bedömning och eventuell vaccinering.

4 Äggallergi -fakta Ca 2 % av svenska barn är äggallergiska.
Hos flertalet växer denna allergi bort redan under småbarnsåren. Svår allergi med anafylaxiliknande reaktioner efter inandning eller intag av spårmängder av ägg är mycket sällsynt.

5 Gelatinallergi -fakta
Prevalensen okänd men sannolikt låg. Anafylaktiska reaktioner utlösta vid vaccination kan i vissa fall misstänkas bero på gelatinallergi.

6 Vacciner Allmänna barnvaccinationsprogrammet Difteri Stelkramp
Kikhosta Haemophilus influenzae b-infektion Polio Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR) * * Kan innehålla spårmängder av ovalbumin

7 Vacciner forts. Vacciner mot fästingburen virusencefalit (TBE) *
(TBE) (kan ges från ett års ålder) Encepur (ej godkänt för barn <12 år, tillhandahålls ej i Sverige för närvarande) Influensavacciner * Gula febern vaccin * * Kan innehålla spårmängder av ovalbumin

8 Ovalbuminförekomst i vacciner

9 Gelatinförekomst i vacciner

10 Rekommendationer vid äggallergi
MPR- och TBE-vaccinering De flesta äggallergiska barn kan vaccineras enligt gängse rutiner. Endast de barn som tidigare fått svår allmänreaktion efter intag av, eller efter annan kontakt med, spårämnen av ägg bör vaccineras först efter bedömning av erfaren specialistläkare.

11 Rekommendationer vid äggallergi
Influensavaccinering Vaccinet kan ges till allergiska barn utan föregående utredning. Endast uttalat allergiska barn med anafylaxirisk remitteras till specialistläkare. Gula febern -vaccinering Samtliga barn med äggallergi bör remitteras till erfaren specialistläkare för bedömning.

12 Rekommendationer vid gelatinallergi
Om svåra allmänreaktioner efter tidigare vaccination eller efter intag av gelatin, bör patienten remitteras till allergikunnig läkare för bedömning och ev vaccination.


Ladda ner ppt "Svenska barnläkarföreningens rekommendation"

Liknande presentationer


Google-annonser