Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vaccination av allergiska barn 1 Vaccinationer av barn med ägg- respektive gelatinallergi Rekommendationer från arbetsgrupp juni 2001.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vaccination av allergiska barn 1 Vaccinationer av barn med ägg- respektive gelatinallergi Rekommendationer från arbetsgrupp juni 2001."— Presentationens avskrift:

1 Vaccination av allergiska barn 1 Vaccinationer av barn med ägg- respektive gelatinallergi Rekommendationer från arbetsgrupp juni 2001

2 Vaccination av allergiska barn 2 Svenska barnläkarföreningens rekommendation Allergiska barn bör vaccineras enligt gängse rutiner med två undantag: 1Det föreligger en specifik allergi/överkänslighet mot någon vaccinkomponent. 2Uttalat allergiska barn som tidigare reagerat med anafylaktiska tillbud eller andra svåra symtom i samband med injektioner.

3 Vaccination av allergiska barn 3 Svenska barnläkarföreningens rekommendation Barn som tillhör någon av dessa undantagsgrupper bör remitteras till allergikunnig läkare för bedömning och eventuell vaccinering.

4 Vaccination av allergiska barn 4 Äggallergi -fakta Ca 2 % av svenska barn är äggallergiska. Hos flertalet växer denna allergi bort redan under småbarnsåren. Svår allergi med anafylaxiliknande reaktioner efter inandning eller intag av spårmängder av ägg är mycket sällsynt.

5 Vaccination av allergiska barn 5 Gelatinallergi -fakta Prevalensen okänd men sannolikt låg. Anafylaktiska reaktioner utlösta vid vaccination kan i vissa fall misstänkas bero på gelatinallergi.

6 Vaccination av allergiska barn 6 Vacciner Allmänna barnvaccinationsprogrammet –Difteri –Stelkramp –Kikhosta –Haemophilus influenzae b-infektion –Polio –Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR) * * Kan innehålla spårmängder av ovalbumin

7 Vaccination av allergiska barn 7 Vacciner forts. Vacciner mot fästingburen virusencefalit (TBE) * –(TBE) (kan ges från ett års ålder) –Encepur (ej godkänt för barn <12 år, tillhandahålls ej i Sverige för närvarande) Influensavacciner * Gula febern vaccin * * Kan innehålla spårmängder av ovalbumin

8 Vaccination av allergiska barn 8 Ovalbuminförekomst i vacciner

9 Vaccination av allergiska barn 9 Gelatinförekomst i vacciner

10 Vaccination av allergiska barn 10 Rekommendationer vid äggallergi MPR- och TBE-vaccinering –De flesta äggallergiska barn kan vaccineras enligt gängse rutiner. –Endast de barn som tidigare fått svår allmänreaktion efter intag av, eller efter annan kontakt med, spårämnen av ägg bör vaccineras först efter bedömning av erfaren specialistläkare.

11 Vaccination av allergiska barn 11 Rekommendationer vid äggallergi Influensavaccinering –Vaccinet kan ges till allergiska barn utan föregående utredning. –Endast uttalat allergiska barn med anafylaxirisk remitteras till specialistläkare. Gula febern -vaccinering –Samtliga barn med äggallergi bör remitteras till erfaren specialistläkare för bedömning.

12 Vaccination av allergiska barn 12 Rekommendationer vid gelatinallergi Om svåra allmänreaktioner efter tidigare vaccination eller efter intag av gelatin, bör patienten remitteras till allergikunnig läkare för bedömning och ev vaccination.


Ladda ner ppt "Vaccination av allergiska barn 1 Vaccinationer av barn med ägg- respektive gelatinallergi Rekommendationer från arbetsgrupp juni 2001."

Liknande presentationer


Google-annonser