Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄND PÅ DEBATTEN! - om vaccination och riskkommunikation Anders Lindberg smittskyddsläkare Smittskyddsenheten Halland Länssjukhuset, 301 85 Halmstad Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄND PÅ DEBATTEN! - om vaccination och riskkommunikation Anders Lindberg smittskyddsläkare Smittskyddsenheten Halland Länssjukhuset, 301 85 Halmstad Sverige."— Presentationens avskrift:

1 VÄND PÅ DEBATTEN! - om vaccination och riskkommunikation Anders Lindberg smittskyddsläkare Smittskyddsenheten Halland Länssjukhuset, 301 85 Halmstad Sverige e-post: anders.lindberg@lthalland.se Folkehelseinstituttets smitteverndager - Oslo 13 juni 2003

2 MMR vaccine rate falls More measles cases confirmed Health officials recommend the MMR jab 19 September 2002 Vaccination rates are down

3 Forskning & Framsteg Nr 1, 2003

4 Smittskydd Nr 3, 2002 Nio av tio barn vaccineras! Nio av tio barn vaccineras!

5 Det gick bra förr utan vaccin…

6 1952

7

8 Framgångsrikt förebyggande arbete osynliggör problemet Preventionens paradox - och intresset ökar då för interventionens negativa sidor

9

10 PUBLIC HEALTH IMAGE LIBRARY M

11 M

12 R

13 Bakgrund WHO 2000: Mässlingsfall globalt: 30-40 miljoner/år Dödsfall av mässling: 777 000/år - d v s nästan hälften av de 1,7 milj. dödsfall bland barn <15 år som orsakas av sådana sjukdomar som kan förebyggas med vaccination. Wkly Epidemiol Rec 2002;77(27):224-228

14 Holland 1999 2 300 fall - 3 dödsfall (Eurosurveillance Weekly, 6 Jan 2000) Irland 2000 1 200 fall - 2 dödsfall (Eurosurveillance Weekly, 27 July 2000) Italien 2002 24 000 fall - 3 dödsfall (Eurosurveillance Weekly, 1 July 2002) Mässling i dagens Europa - begränsade utbrott

15 Risk: sjukdomskomplikationer Mässling5-9 % otit 1-7 % pneumoni 0,1% encefalit Påssjuka4-6 % meningoencefalit (50% CSF) 35% orkit (vuxna män) Röda hundfetopati om tidigt i graviditet (2/3 skadade om inf. under första 2 mån.)

16 Risk: biverkningar av vaccin 5-10% feber, lokalreaktioner, utslag < 0,1% feberkramp < 0,01% trombocytopeni < 0,001% encefalit

17 DILEMMA

18 Risk Sannolikheten för ett negativt utfall (jämför chans)

19 Risk P x Q

20 Risk • risk-uppskattning (estimation) • risk-värdering (evaluation) • risk-upplevelse (perception)

21 Vad färgar riskupplevelsen? •frivillighet, egenkontroll •vinst/nytta, erfarenhet •publicitet, otäckhet (”dread factor”) •tids/rumsperspektiv •naturligt? begripligt? •tilltro

22 Riskanalys • risk assessment • risk management • risk communication • risk negotiation -”vetenskapligt” - ”politiskt” - utbyte - förhandling

23 Risk-kommunikation SÄNDARE MOTTAGARE KANAL BUDSKAP

24 ”The PM's silence over Leo is detrimental say GPs” [BBC News 020323]

25 Risk-kommunikation • redovisa data • redovisa osäkerhet • lyssna • redovisa alternativ • klargör ansvar • håll dialogen öppen

26 Tolkning Hur man informerar påverkar: • 90 % chans att överleva • 10 % risk att dö • från 1/10 000 till 2/10 000 • = ”dubbelt så stor risk!”

27 Tolkning •Skilj på relativ och absolut risk •Gör relevanta jämförelser USE OF THESE COMPARISONS CAN SERIOUSLY DAMAGE YOUR CREDIBILITY Covello et al 1988 USE OF THESE COMPARISONS CAN SERIOUSLY DAMAGE YOUR CREDIBILITY Covello et al 1988

28 TORSDAG 13 JUNI 2002 ”British Medical Association har låtit utvärdera 2000 studier och går nu ut och försäkrar allmänheten om att sprutorna är ofarliga.” Nu kan du vaccinera ditt barn utan oro Ny vetenskaplig studie: Barn får inte autism av mässlingsvaccin

29 inte visat = visat att inte ”Kan du garantera att inte…” … kanske bara otillräckligt undersökt ! absence of evidence is not evidence of absence

30

31 konsekvens Samband Skilj på temporala och kausala samband !

32 20 JULI 2001 Felix, 9, blev döv av vaccin Vaccin mot barnsjukdomar ledde till hörselskada Felix, 9, blev döv av vaccin Vaccin mot barnsjukdomar ledde till hörselskada Felix blev döv efter att ha vaccinerats Felix blev döv efter att ha vaccinerats

33 • ”biverkningar” (side effects) • ”AEFI” (adverse events following immunisation) Terminologi

34 11-12-13 March, 2003

35 Media-rapportering Cardiff University School of Journalism May 2003

36 Over half the British public wrongly believed that medical science was split down the middle about the safety of the MMR vaccine. PUBLIC DUPED BY MEDIA OVER MMR ESRC Press Release EMBARGOED UNTIL 00.01 HRS MONDAY 19 MAY 2003 Although almost all scientific experts rejected the claim of a link between MMR and autism, 53% of those surveyed at the height of the media coverage assumed that because both sides of the debate received equal media coverage, there must be equal evidence for each. Only 23% of the population were aware that the bulk of evidence favoured supporters of the vaccine.

37 Skilda perspektiv Vetenskap - kollektiva data - representativitet - kylig statistik - kontrollerade data - orsakssamband - bevis - försiktig tolkning - anekdot: lägst Journalistik - ”case report” - avvikande, dramatiskt - personligt, mänskligt - preliminära data: nyhet! - möjliga samband - spekulation - ”ofarligt” eller ”livsfarligt” - anekdot: bra ”story” A Lindberg 03

38 • Ingen enkel balansräkning • Psykologiska (”irrationella”) moment • AKTIV eller passiv handling - skuldproblematik? [JAG vaccinerar - sjukdom drabbas man av] • Konstgjord motsättning: experter mot föräldrar - föräldrar är också experter! - experter är också föräldrar!

39 •statistik är viktig - men inte tillräcklig •kommunikation > information •”biverkningar” ska utredas •öppenhet & delaktighet TROVÄRDIGHET FÖRTROENDE

40 Förtroende tar tid att bygga upp - men kan raseras snabbt

41


Ladda ner ppt "VÄND PÅ DEBATTEN! - om vaccination och riskkommunikation Anders Lindberg smittskyddsläkare Smittskyddsenheten Halland Länssjukhuset, 301 85 Halmstad Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser