Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det är hur barnen mår du kan bedöma ett samhälle Susanne Osten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det är hur barnen mår du kan bedöma ett samhälle Susanne Osten."— Presentationens avskrift:

1 Det är hur barnen mår du kan bedöma ett samhälle Susanne Osten

2 Integration Nyanländas etablering Ensamkommande barn Personligt ombud ANDT Samordningsfunktion Tillsyn Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter Våra uppdrag Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Motverka hemlöshet Våld i nära relationer Regionalt kompetensstöd och samordning Motverka hedersrelaterat våld och förtryck Föräldrastöd- samordning Barns rättigheter Regionala stödstrukturer Handlingsplaner för ekonomisk utsatthet Samhälls rådet NSFG – nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg

3

4 Proposition 2010/11 En samlad strategi för Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobakspolitiken

5 Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Övergripande mål 7 Långsiktiga sju politiska mål Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopnings- medel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgäng- lighet till vård och stöd av god kvalitet Antalet döda och skadade p.g.a. sitt eget eller andras bruk av alkohol, nar- kotika, dopning eller tobak ska minska En folkhälso- baserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak 1234567

6

7 Regional ANDT strategi /handlingsplans syfte att bygga en gemensam plattform för ett samlat agerande på länsnivå samt att tydliggöra rollerna i det ANDT-förebyggande arbetet handlingsplanen är att konkretisera och att stärka samverkan och effekterna av insatserna

8 Nästa Steg Styrgrupp Utskick regional ANDT strategi till samtliga kommunstyrelser Workshop 14 maj kommunala samordnare, handläggare och styrgrupp

9 TÄVLING – ANDT populärversion Utbildningsinsatser för ca 250 elever och intresserad personal inom skolan. Eleverna har sedan anmält sig att delta i tävlingen. Det är 120 st elever Några kommentarer från elever och lärare: - Vi vill vara med nästa år - Vi har haft så roligt! - Detta är så viktigt! -Vi har lärt oss massor - Vi lär oss fast vi inte tänker på det för det är så roligt och intressant - Innan vi började med detta arbete så visste inte vi att det var så många som faktiskt dör pga. ANDT - Vi hade prov om hälsa häromdagen och då skrev jag att det finns en ANDT-strategi - Vi har haft så roligt under denna tid, och alla har varit delaktiga - Vi struntar i tävlingen, om vi vinner eller inte spelar ingen roll för det här är så viktigt

10 Till förälder -

11 På frågan, Man blir fullare om man blandar alkohol och värktabletter(t.ex. alvedon, treo)? Svarade 94 % att det var sant! Frågan om, Cannabisanvändande gör att man förbättrar förmågan att tänka och att reflektera över sig själv? Svarade 85% att det är sant! Frågan om, Det är förbjudet att röka på skolans område? Svarade ALLA rätt! På frågan, Vad heter Länsstyrelsen Gävleborgs landshövding? Svarade 94 % Barbro Holmberg Alftaskolan årskurs 7 -9

12 Riskfaktorer - gymnasiet år 2 4 % använt Cannabis senaste månaden, 53 % druckit alkhol Samtliga eleverAnvänt cannabis 20 ggr eller mer Trivs inte i skolan 12, 6 %27,4 % Skolkar ofta 13,2 %41,9 % Mobbar andra 9,0 %23,6 % Vänner som 54,9%85,1% röker/dricker berusad/provat narkotika Vad vet vi om Cannabisanvändning bland unga ? – CAN ( 20014)

13

14

15

16 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel, anslagspost 9 Insatser för genomförande av ANDT-strategin 2014 Länsstyrelserna SKL Skolverket Arbetslivsforum CAN Trafikverket Statskontoret Örebro Landsting Kunskap till praktik Webb baserat stöd ( sluta röka linjen, alkoholhjälpen) Folkhälsomyndigheten


Ladda ner ppt "Det är hur barnen mår du kan bedöma ett samhälle Susanne Osten."

Liknande presentationer


Google-annonser