Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya gymnasiereformen Gy2011 i ett automationsperspektiv 26 oktober kl 14.15-15.15 Automation – ja tack!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya gymnasiereformen Gy2011 i ett automationsperspektiv 26 oktober kl 14.15-15.15 Automation – ja tack!"— Presentationens avskrift:

1 Nya gymnasiereformen Gy2011 i ett automationsperspektiv 26 oktober kl 14.15-15.15 Automation – ja tack!

2 Paula Starbäck undervisningsråd, Skolverket Erik Hamrén automationsexpert, Skolverket

3

4 Tack för synpunkter på automationsinriktningen! Instrumenttekniska föreningen Processcomponent AB Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Regin AB Elteknikbranschens gymnasium Tekniska Byrån Elektriska Installatörsorganisationen Östergrens elmotor Festo AB Jokab Safety AB

5 Tack för synpunkter och förslag på automationsinriktningen! Taserudsgymnasiet, Arvika Viskastrandsgymnasiet, Borås Westerlundska gymnasiet, Enköping Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborg Övriga synpunkter i diskussionsforum och mejl

6 Innehåll: Gymnasiereformen El- och energiprogrammet Inriktningen automation Ämnesplaner och bedömning ”Adjunkt Hamrén reflekterar” http://media.giantbomb.co m/uploads/0/1614/927329- chipndale_rescue_ranger s_nes_us_large.jpg

7 Gymnasieskolans tredelade uppdrag förbereda för fortsatta studier och yrkesliv förbereda för aktivt deltagande i samhällslivet främja harmonisk utveckling till ansvarskännande människor

8 Motiv för gymnasiereformen Minska avhoppen –fler elever ska fullfölja utbildningen med godkända betyg Högskoleförberedande program –bättre förberedelse inför högre studier Yrkesprogram –stärkt koppling till arbetsmarknadens behov Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv Ökad likvärdighet bl.a. ny skollag, nya ämnesplaner

9 Nya tydligare studievägar Yrkesprogram eller högskoleförberedande program Tydligare skillnad mellan program Nationella program med nationella inriktningar Kvalitetssäkrade avvikelser

10 Gymnasieskolans studievägar 17 nationella program 2000 38 nationella inriktningar 2000

11 Gymnasieskolans studievägar 60 nationella inriktningar 2011 18 nationella program 2011

12 Programstruktur Gymnasiegemensamma ämnen 1100-1250 p Programgemensamma karaktärsämnen 150-450 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar 300-450 p Programfördjupning 200-500 p Högskoleför- beredande program Yrkesprogram Gymnasiegemensamm a ämnen 600 p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar minst 300 p Programfördjupning högst 900 p Kärnämnen 750 p Karaktärsämnen, inriktning och valbara kurser 1350 p Projektarbete 100 p Individuellt val 300 p Dagens program

13 EL- OCH ENERGIPROGRAMMET Yrkesprogram 2500 p 4 inriktningar: automation dator- och kommunikationsteknik elteknik energiteknik

14 Examensmål Skapar helhet för programmet Tydligt programspecifikt Anger programmets syfte Gymnasiearbetet en del av examensmålen Gymnasiegemensamm a ämnen Programgemensamma karaktärsämnen Gymnasiearbete Individuellt val Inriktningar Programfördjupning

15 Gymnasiearbete yrkesprogram  vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.  planering, genomförande och utvärdering. förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången

16 Branschernas inflytande Nationella programråd Ledamöter nominerade av branscher Utsedda av Skolverket Råd och stöd till Skolverket Lokala programråd Samråd med skolor om bl.a. APL och arbetsmarknad.

17

18 Inriktningen AUTOMATION Mät-, styr- och reglerteknik Automationsteknik Processautomation Mekatronik Industriell IT

19 Struktur ämnesplaner

20 Ämnets namn Ämnets syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Ämnets syfte Två delar – syftestext och måltext Måltexten anger det som ska bedömas Måltexten i numrerad punktlista

21 Centralt innehåll Ämnets namn Ämnets syfte Centralt innehåll Kunskapskrav För varje kurs: Nytt – finns inte i dagens kursplan Ringar in undervisningens innehåll Inte bara stoff, även metoder, begrepp, teorier

22 Kunskapskrav Ämnets namn Ämnets syfte Centralt innehåll Kunskapskrav För varje kurs: Finns för E, C och A Formuleras i en löpande text Varje betygssteg står för sig själv Identiskt mellan stegen, där skillnader är fetade

23 Programstruktur El- och energiprogrammet Gymnasiegemensamm a ämnen 600 p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar 400-500 p Programfördjupning 700-800 p

24 Fördjupningspaket automation Exempel

25 Yrkesutgångar automation Exempel

26 Gymnasiearbete yrkesprogram vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet planering, genomförande och utvärdering förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången

27 Bedömning: förutsättningar 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5. Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens. 7. Initiativförmåga och företagaranda. 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Europaparlamentets och rådets rekommendation den 18 december 2006 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_394/l_39420061230sv00100018.pdf http://ec.europa.eu/education/index_en.htmlhttp://ec.europa.eu/education/index_en.html.

28 Bedömningshjälp Skolverket

29 Vad ska bedömas? Yrkesrelaterat kunnande är svårt att mäta. Lätt hänt att man bedömer de kunskaper som är lätta att mäta, istället för att göra de väsentliga kunskaperna mätbara. Fotografi och film kan t.ex. vara ett bra sätt att dokumentera de väsentliga kunskaperna.

30 Paula: Ny betygsskala A C E Till övervägande del D Till övervägande del B

31 Nytt inom automation i Gy2011 Nytt ämne: mekatronik Elektriska och mekaniska funktioner integrerat I övrigt, mer fokus på: Mätning Energioptimering Trådlöst Praktiska övningar, handlag

32 Lokala programråd – samverkan Lokala programråd Regionala programråd? Inriktningsråd? Dvs automationsråd?

33 Implementering www.skolverket.se/gy2011

34 Frågor? Kontakta oss på ee.gy2011@skolverket.se

35 www.skolverket.se/gy2011 Programsidor El- och energiprogrammet

36

37

38 http://zombiecake.com/wp- content/uploads/2008/10/twitter_robot01.jpg


Ladda ner ppt "Nya gymnasiereformen Gy2011 i ett automationsperspektiv 26 oktober kl 14.15-15.15 Automation – ja tack!"

Liknande presentationer


Google-annonser