Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad har vi åstadkommit hittills? - åtgärder och miljöeffekter Cecilia Linge, Jordbruksverket Introduktionskurs Linköping 2013-11-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad har vi åstadkommit hittills? - åtgärder och miljöeffekter Cecilia Linge, Jordbruksverket Introduktionskurs Linköping 2013-11-07."— Presentationens avskrift:

1 Vad har vi åstadkommit hittills? - åtgärder och miljöeffekter Cecilia Linge, Jordbruksverket Introduktionskurs Linköping

2 Utvärdering Uppmätta förändringar i överskott i växtnäringsbalanser Beräknade förändringar i utlakning av kväve Uppskattade förändringar av fosforförluster, ammoniakförluster Frågor om förändrat beteende i Miljömålsavstämning vid rådgivningsbesök 1B Uppföljning - Kväveutlakning -Ammoniakavgång -Fosforförluster -Växtskydd -Markpackning

3 Databasen växtnäringsbalanser gårdar gårdar där det finns två balanser som kan jämföras Innehåll N, P och K flödena Grödfördelning Djurslag Stallgödselslag Spridningstidpunkter Jordart Bearbetning Beräknad ammoniakförlust 28U 6T 69E 28D 49C 21AB 520O 238N 1 861M 81K 34I 225H

4 Jämförelse första – senaste balansen Minst 4 rådgivningar, varav 2 växtnäringsbalanser Parvis jämförelse Indelat i kategorier*: *minst 75% av djuren (räknat i djurenheter) är från angiven kategori Växtodling Mjölk Gris Köttdjur Blandad produktion Övriga djurslag (häst, får) 919 st st 186 st 124 st 34 st

5 Produktions-AntalSkåne Västra GötalandKalmarHalland Övr. län inriktning gårdar %%% Växtodling Mjölk Gris Köttdjur Totalt Gårdar totalt i Greppa Jämförelse mellan första och senaste växtnäringsbalansen

6 Djurtäthet och åkerareal Produktion Första balansSenaste balans Djur (de/ha) Medel-areal (ha) Djur (de/ha) Medel-areal (ha) Växtodling Mjölk1,07851,0498 Gris0,851350,81152 Köttdjur0,61740,6680

7 Resultat växtnäringsbalanser Förändring i kväveöverskott (absoluta tal)

8 Resultat från växtnäringsbalanser Kväveöverskott i förhållande till jämförelsevärdet -5,4*** -10,4*** -13,0**

9 Förändring av överskott av kväve och fosfor mellan första och senaste balansen Medelvärdes gårdar Antal Förändring av överskott Förändring av införsel mineralgödsel Förändring av införsel foder N kg/ha P kg/ha N kg/ha P kg/ha N kg/ha P kg/ha Växtodling ,4 *** -1,6 *** 0,3 -0,6 * Mjölk ,4 *** -1,4 *** -6,6 *** -0,6 *** -0,7 -1,0 *** Gris ,0 ** -6,1 *** 0,6 -0,4 -6,8 -3,6 ** Köttdjur124 -0,9 -2,2 ** 1,0 -0,6 5,1 0,3 Blandad prod121 -4,3 -2,7 * -7 ** 1,4 *** -0,7 -1,9 * Övriga djurslag34 0,9 -0,9 9,1 ten -0,7 3,1 0,4 ***P<0,001 **P<0,01 *P<0,05 tenP<0,1

10 Resultat växtnäringsbalanser Förändring i fosforöverskott -1,6 ***

11 Uppskalning av effekter Beräknade effekter på gårdar som har minst två balanser och 4 rådgivningar 41% Areal ansluten till Greppa Näringen Antaget samma effekt på de gårdar som fått 4 rådgivningar 32% Räknat med hälften så stor effekt på gårdar som fått 1-3 besök 27% Total areal: ha

12 Förändring i överskott av fosfor Antaget hälften av effekten på gårdar som fått 1-3 rådgivningsbesök Minskning på gårdar med två parvis jämförda balanser fosforklass IV-V ett överskott större än 0 i balansen. Förändring i överskott av fosfor på gårdar som har: 69 ton 182 ton Antaget samma minskning på gårdar som fått 4 rådgivningsbesök 59 ton Totalt ca 310 ton fosfor

13 Förändring av överskott av fosfor Minskning i överskottet från första till senaste balansen: 250 ton fosfor Uppskalat till hela Greppaarealen: -ca ha -om beräknad effekt sätts till hälften på resterande gårdar som fått 1-3 besök Ca 310 ton fosfor Förändring av överskott av fosfor från första till senaste balansen för gårdar som har fosforklass IV-V OCH ett överskott större än 0 i balansen.

14 Minskad årlig utlakning av kväve Kategori gårdar AntalGröd- fördelning stallgödsel Ändrad bearbetning vallbrott Ändrad fånggröde- areal Ändrad gödslings- intensitet Totalt kg/ha Växtodling9190,100,120,06-0,9-0,62 Mjölk1045-0,20-0,71-0,08-1,3-2,28 Gris186-0,300,170,57-1,0-0,55

15 Beräknad förändring av utlakning av kväve Antaget hälften av effekten på gårdar som fått 1-3 rådgivningsbesök Minskning på gårdar med två parvis jämförda balanser växtodlingsgårdar mjölkgårdar grisgårdar Beräkningar gjorda för: 383 ton 257 ton Antaget samma minskning på gårdar som fått 4 rådgivningsbesök 147 ton Totalt ca 790 ton kväve

16 Uppskalning Beräknad minskning av kväveutlakning Baserat på: grödfördelning stallgödselanvändning bearbetningstidpunkter, inkl. vallbrott förändring i fånggrödeareal Uppskalat till hela Greppaarealen: -ca ha -om beräknad effekt sätts till hälften på resterande gårdar som fått 1-3 besök Blir uppskattad total effekt ca 790 ton kväve

17 Åtgärder miljömålsavstämning – vid rådgivningsbesök 1B uppföljning -t.o.m. 25 oktober 2012

18 Miljömålsavstämning - Åtgärder kväveutlakning Anpassa kvävegivor Efter grödans behov Efter direkt stallgödseleffekt Efter långsiktig stallgödseleffekt Spridning Minskat flytgödsel på hösten (till höstsäd) Ändrad bearbetning Från tidig till sen höst Från höst till vår Senarelagt vallbrott Antal gårdar

19


Ladda ner ppt "Vad har vi åstadkommit hittills? - åtgärder och miljöeffekter Cecilia Linge, Jordbruksverket Introduktionskurs Linköping 2013-11-07."

Liknande presentationer


Google-annonser