Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ge 3 fördelar med studentbloggar som en del av kursarbetet. Vad är ditt favoritverktyg för lärande och undervisning och varför? Har du delat med dig av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ge 3 fördelar med studentbloggar som en del av kursarbetet. Vad är ditt favoritverktyg för lärande och undervisning och varför? Har du delat med dig av."— Presentationens avskrift:

1 Ge 3 fördelar med studentbloggar som en del av kursarbetet. Vad är ditt favoritverktyg för lärande och undervisning och varför? Har du delat med dig av egna lärresurser? Om ja, ge exempel. Om nej, vad hindrar dig? Har du delat med dig av egna lärresurser? Om ja, ge exempel. Om nej, vad hindrar dig? Hur kan man göra inspelade föreläsningar mer återanvändbara? Vad betyder följande licens? CC BY-NC-SA Vad betyder följande licens? CC BY-NC-SA Nämn 3 verktyg för asynkron interaktion. CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012)

2 Nämn 3 verktyg för synkron interaktion. Vilka svenska lärosäten distribuerar filmer och föreläsningar via iTunes U? Ge 3 fördelar med att använda Creative Commons? Vad vet du om digitala agendan för Sverige Hur öppet är ditt universitet? Kan allmänheten se kursmaterial, föreläsningar, läsa forskningsrapporter mm? Hur öppet är ditt universitet? Kan allmänheten se kursmaterial, föreläsningar, läsa forskningsrapporter mm? Ditt lärosäte skapar en fond för pedagogisk innovation med betoning på öppenhet. Gå framåt 5 steg. Ditt lärosäte skapar en fond för pedagogisk innovation med betoning på öppenhet. Gå framåt 5 steg. CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012)

3 Ditt lärosäte får möjlighet att arrangera en europeisk konferens om öppen utbildning i samarbete med flera andra lärosäten. Gå framåt 10 steg. Ditt lärosäte går med i iTunes U. Gå framåt 5 steg. Ditt lärosäte samlar alla digitala lärresurser på en rejäl medieserver. Gå framåt 6 steg. Ditt lärosäte tar fram en policy för hantering av digitala rättigheter - gå framåt 5 steg. Vad står MOOC för och vad är det? Använder du andras kursmaterial och föreläsningar? Om ja, hur? Om nej, varför inte? Använder du andras kursmaterial och föreläsningar? Om ja, hur? Om nej, varför inte? CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012)

4 Samarbetar Du med andra regionalt/nationellt/ internationellt för produktion/re- produktion av OER Vad betyder följande licens? CC BY Vad betyder följande licens? CC BY Vad betyder följande licens? CC BY-ND Vad betyder följande licens? CC BY-ND Vad betyder följande licens? CC BY-NC Vad betyder följande licens? CC BY-NC Vad betyder följande licens? CC BY-SA Vad betyder följande licens? CC BY-SA Har du återanvänt något OER material som någon annan producerat. Om ja, hur? Om nej, varför inte? Har du återanvänt något OER material som någon annan producerat. Om ja, hur? Om nej, varför inte? CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012)

5 Ditt lärosäte har beslutat att ändra kursdesign i förhållande till OEP utvecklingen internationellt. Berätta hur och gå direkt till GÅ Ditt lärosäte har beslutat att ändra examinationer för kurser i förhållande till OEP utvecklingen internationellt. Berätta hur och gå direkt till GÅ Ditt lärosäte har beslutat att student- arbete för OER ska vara en del i lärande målen och därmed tillgodoräknas och premieras. Berätta hur och gå direkt till GÅ Ditt lärosäte har beslutat att student- arbete för OER ska vara en del i lärande målen och därmed tillgodoräknas och premieras. Berätta hur och gå direkt till GÅ Ditt lärosäte har beslutat att OER ska ingå i obligatoriska referenser i förhållande till OEP utvecklingen internationellt. Berätta hur och gå direkt till GÅ Vilka knowledge mapping tools känner Du till? Vilka använder Du och Hur? Tag upp ytterligare ett kort Vilka knowledge mapping tools känner Du till? Vilka använder Du och Hur? Tag upp ytterligare ett kort Hur skulle budskapet i OPAL Clearinghouse påverka ditt lärosäte? Gå direkt till hörnrutan med fria resurser Hur skulle budskapet i OPAL Clearinghouse påverka ditt lärosäte? Gå direkt till hörnrutan med fria resurser CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012)

6 Ditt lärosäte har investerat i kvalitetsutvecklings arbete som innebär utveckling mot OEP. Berätta hur processen implementeras. Vad vet Du om det nationella projektet OER-öppna resurser för lärande? Vad vet Du om det nationella projektet OER-resurser för lärande? Ditt lärosäte har investerat i kompetens- utveckling för samtliga. Alla ska få deltaga i OER kursen digital scholarship http://www.digitalscho larship.ac.uk/ Gå 5 steg framåt Ditt lärosäte har investerat i kompetens- utveckling för samtliga. Alla ska få deltaga i OER kursen digital scholarship http://www.digitalscho larship.ac.uk/ Gå 5 steg framåt CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012) CC BY-SA Connolly, Makriyannis and Lane 2010 (Adapted by Ossiannilsson, Creelman 2012)


Ladda ner ppt "Ge 3 fördelar med studentbloggar som en del av kursarbetet. Vad är ditt favoritverktyg för lärande och undervisning och varför? Har du delat med dig av."

Liknande presentationer


Google-annonser