Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstärkares gränsfrekvenser log f log |A| fufu 20 dB/dekad föfö Passband Undre gränsfrekvens Övre gränsfrekvens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstärkares gränsfrekvenser log f log |A| fufu 20 dB/dekad föfö Passband Undre gränsfrekvens Övre gränsfrekvens."— Presentationens avskrift:

1 Förstärkares gränsfrekvenser log f log |A| fufu 20 dB/dekad föfö Passband Undre gränsfrekvens Övre gränsfrekvens

2 Undre gränsfrekvens för GE-steg C1 C2 Undre gränsfrekvensen sätts av C1, C2 och CE i kombination med förstärkarstegets in- och ut- impedans samt generator- impedansen Rg och belastnings- resistansen RL CECE VGVG RGRG R1 R2RLRL Vcc Ofta dominerar antingen in- eller utgångens gränsfrekvens Rc Re

3 Ingångens undre gränsfrekvens Undre gränsfrekvens (pol): u in RLRL U ut VGVG RGRG R ut C2 A v u in R in + C1

4 Utgångens undre gränsfrekvens Undre gränsfrekvens (pol): u in RLRL u ut VGVG RGRG R ut C2 A v u in R in + C1

5 Gränsfrekvensernas samverkan Fall1: En gränsfrekvens dominerar Antag t.ex. att ingångens bryt- frekvens är 5 ggr högre än utgångens f |A| fufu f fufu -20 dB/dekad -40 dB/dekad Ingångssidan Utgångssidan Fall2: Gränsfrekvenserna sammanfaller OBS! Signalen faller –6 dB istället för –3 dB vid f u

6 Emitterresistorns C E gränsfrekvens f |A v | CECE Re 11 22 OBS! Kondensatorn CE måste vara stor om låg brytfrekvens  2 skall erhållas!

7 Övre gränsfrekvens C1 C2 CECE VGVG RGRG R1 R2 Vcc RLRL C BC RERE RCRC C BC, C BE och C CE representerar de interna kapacitanserna i transistorn. C CE är liten och kan försummas. C BC ger p.g.a. Millereffekten (inkopplad mellan in- och utgång) största påverkan på den övre Gränsfrekvensen Ibland sänks den övre gräns- frekvensen m.h.a. extern C BC C BE C CE

8 Övre gränsfrekvens forts roro rr BC E v be gm v be C BC RCRC U ut roro rr BC E v be gm v be C BC RCRC U ut C M2 Enligt Millers teorem kan impedansen hos C bc trans- formeras till ingången: C M1 u in På utgången erhålles C BE (kan oftast försummas)

9 Övre gränsfrekvens för GE-steg roro rr E v be gm v be RCRC C M2 C M1 u in R1//R2 VGVG RGRG M.h.a Thevenins teorem kan vi finna övre gränsfrekvensen som för ett vanligt RC-högpassfilter

10 GB-steget (gemensam bas) U ut Basen signalmässigt jordad via kondensator och fungerar som ”skärm” mellan in- och utgång Används i högfrekvens- kopplingar p.g.a. liten Millereffekt (C BE liten) Nackdel: Låg inimpedans U in R1 R2 C C C RERE RCRC Samtliga kondensatorer antas stora Vcc

11 GB-steget ekvivalentschema RCRC roro rr RERE u in BC E u ut v be gm v be ieie

12 Kaskod (högfrekvens-steg) U in R1 R2 C C RERE RCRC Vcc R3 R4 U ut C CECE Q2 Q1 Består av ett GE- och GB-steg som är ihopkopplade Kombinerar GB-stegets låga Millereffekt med GE-stegets relativt höga inimpedans GB-steg GE-steg

13 Kaskod forts GE-stegets förstärkning vilket ger låg millerkapacitans (proportionell mot A vGE Stegets inimpedans ges av GE-steget som Kaskodens totala förstärkning ges av:

14 Darlingtonkoppling B C E Q1 Q2 Darlingtonsteget får hög strömförstärkning, hög inresistans men lägre transkonduktans än en enkel transistor ICIC IBIB

15 Komplementär darlington IBIB E Q1 C Uppför sig som en NPN-transistor med hög strömförstärkning PNP NPN Q2 ICIC B Används ofta i effektförstärkare


Ladda ner ppt "Förstärkares gränsfrekvenser log f log |A| fufu 20 dB/dekad föfö Passband Undre gränsfrekvens Övre gränsfrekvens."

Liknande presentationer


Google-annonser