Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektroniska filter William Sandqvist En verklig signal … Verkliga signaler är svårtolkade. De är ofta störda av brus och brum. Brum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektroniska filter William Sandqvist En verklig signal … Verkliga signaler är svårtolkade. De är ofta störda av brus och brum. Brum."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Elektroniska filter

4 William Sandqvist En verklig signal … Verkliga signaler är svårtolkade. De är ofta störda av brus och brum. Brum är vårt 50 Hz nät som inducerats in i signalledningarna. Brus är slumpmässiga störningar från förstärkare (eller t.o.m. resistorer).

5 William Sandqvist Kanske likspänning … Kanske är signal- en en långsamt ökande likspän- ning från tex. en temperaturgivare? I så fall kan stör- ningarna bestå av 50 Hz brum och högfrekvent brus. Ett LP-filter (=LågPass) filtrerar bort störningarna och lyfter fram signalen

6 William Sandqvist Kanske sinuston … Kanske är signal- en en sinuston? I så fall kan stör- ningarna bestå av att likspännings- nivån långsamt ändrar sig, drift, och att brus till- kommit. Ett BP-filter (BandPass) blocker- ar driften och filtrer- ar bort bruset.

7 William Sandqvist Kanske snabba variationer … Kanske är signal- en de snabba variationerna? I så fall kan stör- ningarna bestå av att likspännings- nivån långsamt ändrar sig, drift, och att brum till- kommit. Ett HP-filter (HögPass) filtrerar bort störningarna och lyfter fram signalen.

8 William Sandqvist Filter Med R L och C kan man bygga effektiva filter. Induktanser är mer komplicerade att tillverka än kondensatorer och resistorer, därför används oftast bara kombinationen R och C. Snabba datorer kan filtrera signaler digitalt. Att beräkna en signals löpande medelvärde kan tex. motsvara LP-filtrering. Numera dominerar den digitala filtrertekniken över den analoga. Enkla RC-filter ingår naturligt i de flesta mätinstrument, eller t.o.m. uppkommer av ”sig självt” när man kopplar samman utrustningar. Detta är anledningen till att man måste känna till och kunna räkna på enkla RC-länkar, trots att de som filter betraktat är mycket ofullständiga.

9 William Sandqvist LP HP BP BS BP eller BS filtren kan ses som olika kombinationer av LP och HP filter.

10 Spänningsdelarens överföringsfunktion Enkla filter är ofta utformade som spänningsdelare. Ett filters över- föringsfunktion, H(  ) eller H(f), är kvoten mellan utspänning och inspänning. Den kvoten får man direkt från spänningsdelningsformeln!

11

12 William Sandqvist (RC) LP-filtret, visare Visardiagram: R och C har strömmen I gemensamt. Spänningen över resistorn och spänningen över kondensatorn blir därför vinkelräta.

13 William Sandqvist (RC) LP-filtret, Pythagoras sats kan användas:

14 William Sandqvist Bode-diagram log U 2 /U 1 [dB] log  [rad/s] Hendrik Wade Bode Bode-diagrammet är det vanligaste sättet att grafiskt beskriva filter eller förstärkare.

15 William Sandqvist LP-Beloppsfunktionen R = 1 k  C = 1  F

16 William Sandqvist LP-Fasfunktionen

17 William Sandqvist Två sidor av samma mynt Låg gränsfrekvens  G undertrycker störningar bra, men det innebär en lång tidkonstant  som gör att det tar lång tid innan U Ut når slutvärdet och kan avläsas.

18 William Sandqvist HP-Beloppsfunktionen R = 1 k  C = 1  F

19 William Sandqvist HP-Fasfunktionen

20 William Sandqvist Repetition. Några kurvformer

21 William Sandqvist Decibel Ursprungligen ett mått på ljudintensitet, men ofta använt som ett logaritmiskt mått på spänningsförhållanden vid förstärkning eller dämpning.

22 William Sandqvist Exempel. Decibel. Omvandla från [ggr]  [dB] : 2 ggr  20  10 log2 = 6 dB ( fördubbling ) 5 ggr  20  10 log5 = 14 dB 10 ggr  20  10 log10 = 20 dB 0,1 ggr  20  10 log0,1 = -20 dB

23 William Sandqvist Exempel. Decibel. Omvandla från [dB]  [ggr] :

24 L = µN 2 A/L

25 Fasförskjutning kondensatorn Fasförskjutning spolen

26 William Sandqvist LP HP Bandpass Bandspärr f0f0


Ladda ner ppt "Elektroniska filter William Sandqvist En verklig signal … Verkliga signaler är svårtolkade. De är ofta störda av brus och brum. Brum."

Liknande presentationer


Google-annonser