Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block."— Presentationens avskrift:

1 IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist william@kth.se PIC-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I, U, R, P, serie och parallell Ö2 Ö5 Kirchoffs lagar Nodanalys Tvåpolsatsen R2R AD Trafo, Ethernetkontakten F13 Pulsgivare, Menyprogram F4 KK1 LAB1 KK3 LAB3 KK4 LAB4 Ö3 F5 KK2 LAB2 Tvåpol, AD, Komparator/Schmitt Step-up, RC-oscillator F10Ö6 LC-osc, DC-motor, CCP PWM LP-filter Trafo + Gästföreläsning F12Ö7 redovisning F11  Start för programmeringsgruppuppgift  Redovisning av programmeringsgruppuppgift

2 William Sandqvist william@kth.se Tvåpolssatsen – Black box ? = !

3 William Sandqvist william@kth.se Spännings- och Strömkällor En okänd spänningskälla provas med några testresistorer. ( Facit: vi känner till att spänningskällan har emk 100 V och den inre resistansen 100  ).

4 William Sandqvist william@kth.se Spännings- och Strömkällor En okänd spänningskälla provas med några testresistorer. ( Facit: vi känner till att spänningskällan har emk 100 V och den inre resistansen 100  ).

5 William Sandqvist william@kth.se Det verkar vara en ideal 100V emk? R TEST = 10 k  I  10 mA U  100 V ( = 99,0099 V) R TEST = 20 k  I  5 mA U  100 V ( = 99,5025 V) Det verkar vara en ”ideal” 100 V emk eftersom vi kan fördubbla strömuttaget utan att kläm-spänningen påverkas (märkbart) ? Ideal spännings- källa, resistansfri

6 William Sandqvist william@kth.se Det verkar vara en ideal strömgenerator 1 A? R TEST = 1  I  1A U  1 V ( = 0,9901 A) R TEST = 2  I  1A U  2 V ( = 0,9804 A) Det verkar vara en ”ideal” 1A strömgenerator eftersom den ström som levereras inte påverkas (märkbart) vid fördubblad lastresistor ? Ideal strömgene- rator, den inre resistansen är oändlig

7 William Sandqvist william@kth.se Emk/Strömkälla En spänningskälla uppför sig som en ideal emk om den inre resistansen R I är liten i förhållande till de använda yttre resistanserna. En spänningskälla uppför sig som en ideal strömgenerator om den inre resistansen R I är stor i förhållande till de använda yttre resistanserna.

8 William Sandqvist william@kth.se

9 Tvåpolssatsen Spänningskällor och strömkällor, kan beskrivas antingen med emk-modeller eller med strömgenerator-modeller. Detta gäller varje tvåpol, dvs. två ledningar som leder ut från ett ”generellt nät” bestående av emker-resistorer-strömgeneratorer. Thévenin spänningskällemodell, och Norton strömgenerator- modell för tvåpoler.

10 William Sandqvist william@kth.se Thévenin och Norton Thévenin och Norton-modellerna är ekvivalenta. Oavsett vilken yttre resistor man ansluter till modellerna ger de samma U och I ! Vi jämför de två modellerna med en yttre resistor R L = 1 

11 William Sandqvist william@kth.se Tomgångsspänning och kortslutningsström

12 William Sandqvist william@kth.se Experimentell bestämning av E 0 och R I E 0 kan mätas direkt med en bra voltmeter. Om mätströmmen är  0 blir U = E 0. R I bestäms därefter genom att man belastar tvåpolen med ett justerbart motstånd så att U sjunker till E 0 /2. Då har juster- motståndet samma värde som den inre resistansen. R = R I.

13 William Sandqvist william@kth.se

14 Ekvivalent tvåpol E 0 (8.3) Ersätt den givna tvåpolen med en enklare som har en emk i serie med en resistor. E 0 blir samma som den givna tvåpolens tomgångs- spänning.

15 William Sandqvist william@kth.se Ekvivalent tvåpol R I Efter en tänkt kortslutning kan den inre resistansen R I beräknas ur den tänkta kortslutningsströmmen I K.

16 William Sandqvist william@kth.se Ekvivalent tvåpol R I Efter en tänkt kortslutning kan den inre resistansen R I beräknas ur den tänkta kortslutningsströmmen I K. Kortsluter man den ursprungliga tvåpolen blir den parallella 2  -resistorn strömlös:

17 William Sandqvist william@kth.se Ekvivalent tvåpol R I Efter en tänkt kortslutning kan den inre resistansen R I beräknas ur den tänkta kortslutningsströmmen I K. Den ekvivalenta tvåpolens R I beräknas så att det blir samma kortslutningsström: Kortsluter man den ursprungliga tvåpolen blir den parallella 2  -resistorn strömlös:

18 William Sandqvist william@kth.se

19 Räkna med tvåpolssatsen Vilket värde ska R ha för att strömmen genom resistorn ska bli 2A? Om R vore ansluten till tvåpolsekvivalenten i stället vore problemet elementärt. Låt oss därför använda tvåpolssatsen som räkneknep.

20 William Sandqvist william@kth.se R I = R ERS Om alla emker skulle halveras i ursprungskretsen då skulle naturligtvis E 0 i tvåpolsekvivalenten också halveras. Om man därför ”vrider ner” alla emker ända till till (nästan) ”0” i båda kretsarna ser man, att tvåpolsekvivalentens R I är lika med ursprungskretsens ersättningsresistans R ERS :

21 William Sandqvist william@kth.se E 0 = U tomgångsspänningen Om man inte vrider ner emkerna så ser man att E 0 = U = tomgångsspänningen:

22 William Sandqvist william@kth.se Nu är det enklare att beräkna resistorn

23 William Sandqvist william@kth.se

24 Superpositionsprincipen Om komponenterna och sambanden är linjära och oberoende så gäller superpositionsprincipen. Olinjära komponenter som tex diod eller olinjära samband som effekt omöjliggör superposition.

25 William Sandqvist william@kth.se Superposition, bara 3V-emk Vrid ner 10V emken till ”0” och beräkna bidraget I’ från 3V emken till I.

26 William Sandqvist william@kth.se Superposition, bara 3V-emk Vrid ner 10V emken till ”0” och beräkna bidraget I’ från 3V emken till I. Spänningsdelningsformeln:

27 William Sandqvist william@kth.se Superposition bara 10V-emk Vrid ner 3V emken till ”0” och beräkna bidraget I’’ från 10V emken till I.

28 William Sandqvist william@kth.se Superposition bara 10V-emk Vrid ner 3V emken till ”0” och beräkna bidraget I’’ från 10V emken till I. Spänningsdelningsformeln:

29 William Sandqvist william@kth.se Superposition – addera bidragen I = I’’ – I’ = 1,82 – 0,82 = 1 A

30 William Sandqvist william@kth.se

31 Lös I med superposition (8.7)

32 William Sandqvist william@kth.se Lös I med superposition (8.7) OHM’s lag En nedvriden strömgenerator blir ett avbrott!

33 William Sandqvist william@kth.se Lös I med superposition (8.7) Strömgrening OHM’s lag En nedvriden strömgenerator blir ett avbrott!

34 William Sandqvist william@kth.se Lös I med superposition (8.7) I = I’ + I” = 2 + 6 = 8 A Strömgrening OHM’s lag En nedvriden strömgenerator blir ett avbrott!

35 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block."

Liknande presentationer


Google-annonser