Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist Kretselement på grafisk form Med här använda riktnings- och polaritetsdefinitioner tar elementen emot effekt när U och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist Kretselement på grafisk form Med här använda riktnings- och polaritetsdefinitioner tar elementen emot effekt när U och."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se Kretselement på grafisk form Med här använda riktnings- och polaritetsdefinitioner tar elementen emot effekt när U och I är positiva. (Emk och Strömgenerator ”under laddning”)

2 William Sandqvist william@kth.se Tvåpol med emk och resistans U = E + R  I eller I = ( U - E )/R När U > E blir I positiv. Kretsen tar emot effekt utifrån. När U < E blir I negativ. Kretsen avger effekt.

3 William Sandqvist william@kth.se Tvåpol med emk och resistans

4 William Sandqvist william@kth.se Tvåpol med emk och resistans

5 William Sandqvist william@kth.se Tvåpol med emk och resistans Kretsen avger effekt. Då är det praktiskt att definiera strömmen i motsatt riktning.

6 William Sandqvist william@kth.se Strömgenerator och resistans I = U/R + I 0 Om U > 0 tar kretsen emot effekt utifrån. När U < 0 avger kretsen effekt.

7 William Sandqvist william@kth.se Strömgenerator med resistans Kretsen avger effekt. Då är det praktiskt att definiera strömmen i motsatt riktning.

8 William Sandqvist william@kth.se

9 Mätningar vid AD-Lab Vid labben belastar vi olika ”tvåpoler” med ett varierbart motstånd, 100  … 1k . Vi mäter sammanhörande värden på spänning U, och ström I (indirekt som spänningsfallet över en fast 100  resistor) med två av AD-omvandlarens kanaler. Mätvärdena sparas i en fil och presenteras med excel. Mätutrustning

10 Stämmer 2-polsatsen? William Sandqvist william@kth.se ? Tvåpolsatsen påstår att: Stämmer det? v

11 Mätning på tvåpoler AD Blir det verkligen samma? William Sandqvist william@kth.se Varierande belastning Spännings- halverar-krets TLE2426

12 Spänningshalverarkrets? William Sandqvist william@kth.se TLE2426 Kretsen innehåller ett reglersystem som ”försöker” hålla utgångspänningen V OUT på hälften av ingångspänningen V IN. Vad har man en spänningshalverarkrets till?

13 ( Mätning av bipolär spänning ) William Sandqvist william@kth.se  1024 512 0 + - + Advalue signed long Advalue; Advalue = ADRESH*256; Advalue += ADRESL; Advalue -= 512; // -512...0...+512 Om en växelspänning ansluts med referens till E/2, kan spänningen mätas med  tecken. AD

14 AD med yttre referens?  Om AD-omvandlaren använder 2,5V referens (från spänningshalveraren) får vi bättre mätnoggranhet! William Sandqvist william@kth.se AD U< 2,5 V då är REF=2,5V bättre än REF=5V.

15 AD med yttre referens?  Om AD-omvandlaren använder 2,5V referens (från spänningshalveraren) får vi bättre mätnoggranhet! William Sandqvist william@kth.se AD U< 2,5 V då är REF=2,5V bättre än REF=5V.

16 Logga mätvärden till textfil William Sandqvist william@kth.se Starta/Stoppa loggning till fil data.txt Använd PICKit2 UART-tool till att logga mätvärden i fil.

17 Mätvärden till Excel William Sandqvist william@kth.se data.txt Öppna filen data.txt i Excel. Filens tab-separerade format passar importguiden direkt.

18 Kurva i Excel William Sandqvist william@kth.se Markera data-kolumnerna och klicka därefter på Scatter under Insert-menyn.

19 Trendlinje och Ekvation William Sandqvist william@kth.se Layout – Trendline – Moore Trendline Options Display Equation on Chart

20 Tvåpolsatsen bevisad? William Sandqvist william@kth.se Om det blir identiska ekvationer för de två belastade tvåpolerna – nog är väl tvåpolsatsen trolig, om än inte bevisad?

21 William Sandqvist william@kth.se

22 Simulera RL:s värde ändras till en parameter {R_v}. ”Måsvingarna” runt variabelnamnet R_v betyder just parameter. Vi vill automatiskt simulera med olika värden på RL, tex. 100 200 500 700 1000 .

23 William Sandqvist william@kth.se Simulera Simulera. Problem med plot: X-axeln blir parametern R_v, vi vill ha V(Out). Edit Text, för att införa SPICE direktiv i schemat.

24 William Sandqvist william@kth.se Rätt storheter i diagrammet För musen förbi axeln så visas linjalsymbolen – vänsterklicka för att ändra x-axelns storhet från r_v till V(Out). V(Out) Högerklicka och välj Add Trace. Lägg till I(R3).

25 William Sandqvist william@kth.se Simulerad belastning av tvåpolen Inga mA eller Volt visas – eftersom Du själv ska räkna på kretsen senare … I(R3) V(Out)

26 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "William Sandqvist Kretselement på grafisk form Med här använda riktnings- och polaritetsdefinitioner tar elementen emot effekt när U och."

Liknande presentationer


Google-annonser