Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OKUNSKAP ÄR FARLIGT – INTE VATTEN. SKA PRATA LITE OM… …En vattensäker kommun …Myndigheten för säkerhet och beredskap …Konsumentverket …World Conference.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OKUNSKAP ÄR FARLIGT – INTE VATTEN. SKA PRATA LITE OM… …En vattensäker kommun …Myndigheten för säkerhet och beredskap …Konsumentverket …World Conference."— Presentationens avskrift:

1 OKUNSKAP ÄR FARLIGT – INTE VATTEN

2 SKA PRATA LITE OM… …En vattensäker kommun …Myndigheten för säkerhet och beredskap …Konsumentverket …World Conference on Drowning Prevention …Samhällets kosnader för drunkning …Flytvästar …Insatsrapporter …Issäkerhetsrådet …Sjösäkerhetsrådet …En fundering kring drunkningsolyckor

3 ÄR DRUNKNING ETT PROBLEM - vad säger statistiken oss egentligen ~400 000/år i världen enl. WHO ~36 000/år i Europa enl. WHO ~100 i Sverige enl. SLS

4

5 Samhällets kostnad för drunkningsolyckor 800 miljoner/år Samhällets kostnad för att förebygga drunkningsolyckor 4 743 miljoner kronor

6 EN FUNDERING OM SIFFROR

7 Antal drunknande 1995-2013

8

9 juni till augusti

10 Antal drunknande 1995-2013 Inklusive självdränkningar

11 Antal drunknande barn 2004-2013

12 samt svårt skadade vid vattenolyckor

13 EN VATTENSÄKER KOMMUN

14 SEX KRITERIER FÖR Ca 50 procent av kommunerna klarar de flesta av de sex kriterierna

15 Lagen om Skydd mot Olyckor 1.Kommunen skall i sitt handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) tydligt ange vem som har ansvar för samt målsättning med vattensäkerhetsfrågor. Detta gäller skötsel av materiel och anläggningar, information samt tillsyn enligt 5 kap 1§ LSO. En plan skall tas fram hur målen uppnås och ett kontinuerligt dokumenterat uppföljningsarbete med inventering och hantering av risker skall bedrivas.

16 SKOLAN 2.Skolan skall tydligt kunna dokumentera att man uppfyller läroplanens mål: För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Första hjälpen och hjärt- och lungräddning, Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap enligt principen för förlänga armen, under olika årstider.

17 ÖKAD SÄKERHET VUXNA 3.Kommunen skall ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten och höjer säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Här skall särskilt beaktas personer med särskilda behov. Det största problemet för kommunerna

18 PERSONAL PÅ BADANLÄGGNINGAR 4.All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen skall ha en adekvat säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och avhjälpa olycksfall. Kommunen skall vidare aktivt arbeta för att personal på badanläggningar som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens.

19 INFORMATION 5.Kommunen skall aktivt på hemsidor, i simhallar och på andra sätt, –dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap om detta, –dels säsongsanpassat informera om de särskilda risker som kan finnas i kommunen.

20 FLYTVÄST- SÄKERHETSDEPÅ 6.I kommunen skall finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten.

21 LITE OM OLIKA SAMARBETEN

22 SJÖSÄKERHETS- RÅDET Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Sjöpolisen Göteborg och Stockholm, Sjöfartsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Båtbranschens Riksförbund, Sjöräddningssällskapet, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Seglarförbundet, försäkringsbolagen, Sportdykarna, Riksföreningen Gästhamnar Sverige, Svenska Livräddningssällskapet och Sportfiskarna Totalt 18 myndigheter och organisationer

23 ISSÄKERHETS- RÅDET

24 INSATS- RAPPORTER

25 PAUS ! Nu börjar nästa del…

26 SÄKERHETSRÅDET PRIORITERADE PROJEKT 2014

27 FLYTVÄSTAR Fortsättning på projektet med att öka kunskapen om flytvästar

28 FORTSATT ARBETE MED UPPFÖLJNING AV KONSUMENTVERKETS VÄGLEDNING Utbildning-Externt -Internt Tillämpningsanvisningar

29 BADANLÄGGNINGAR Motverka minskning av antal anläggningar som är lämpliga för simundervisning

30 KLASSIFICERING AV BADPLATSER Nytt projekt för att ta fram metodik för att klassa badplatser efter farlighet och därefter bestämma lämplig utbildningsnivå för dem som arbetar med säkerheten

31 VÄGLEDNING FÖR SÄKERHET VID VATTENAKTIVITETER Nytt projekt för att ta fram en enkel vägledning för vattensäkerhet riktad till arrangörer av idrotts- och friluftsarrangemang

32 TACK!


Ladda ner ppt "OKUNSKAP ÄR FARLIGT – INTE VATTEN. SKA PRATA LITE OM… …En vattensäker kommun …Myndigheten för säkerhet och beredskap …Konsumentverket …World Conference."

Liknande presentationer


Google-annonser