Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATENS KONSTRÅDS TILLSYNSVERKSAMHET Den offentliga konstens kulturella och ekonomiska värden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATENS KONSTRÅDS TILLSYNSVERKSAMHET Den offentliga konstens kulturella och ekonomiska värden."— Presentationens avskrift:

1

2 STATENS KONSTRÅDS TILLSYNSVERKSAMHET Den offentliga konstens kulturella och ekonomiska värden

3

4 De statliga konstsamlingarna hos Sveriges myndigheter representerar höga kulturella och ekonomiska värden (95 000 verk år 2010 till ett ca värde på 750 miljoner SEK. Statens konstråd har tillsyn över myndigheternas vård av konst som tillhör staten och som inte står under tillsyn av någon annan myndighet. Statens konstråd skall ge myndigheterna råd om vården av denna konst. Vård av konst som tillhör staten och som finns hos statliga myndigheter regleras genom SFS 1990:195 - Förordning om vård av statens konst.

5

6 Exempel på antal registrerade konstverk i Konstdatabasen På statliga myndigheter i Västmanlands län Arboga: 76 konstverk. Ca värde 1.2 miljoner SEK Kungsör: 7 konstverk. Ca värde 20 tkr Sala: 86 konstverk. Ca värde 1.4 miljoner SEK Västerås: 1046 konstverk. Ca värde 18 miljoner SEK

7 Västerås, Johan Tobias Sergel, E.L.A. Ridderstolpe, gips, ca 1790, 10 000 SEK (2006)

8 Västerås, Jockum Nordström, teckningar, inköp 34 000 SEK (2003), värde 400 000 SEK (2010)

9 Sala, Ingegerd Råman, glas, inköp 4000 SEK (2003), värde 9 000 SEK (2010)

10 Kungsör, Gunnar Larsson, grafik, inköp 583 SEK (1980), värde 1700 SEK (2006)

11 Stockholm: Tang Zhigang, Childhood Generation, inköp 23 000 SEK (2004), värde 250 000 SEK (2010)

12

13 Inventerings- och registrerings- Verktyg

14

15 SFS 1995:1300 3 § Varje myndighet skall identifiera vilka risker för skador eller förluster som finns i myndighetens verksamhet. Myndigheten skall värdera riskerna och beräkna vilka kostnader som staten har eller kan få med hänsyn till dessa risker. Resultatet skall sammanställas i en riskanalys. Varje myndighet skall vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador eller förluster.

16 CopyrightOlav WestphalenWilly ÖrskovJuhana Blomstedt/BUS 2008

17 INKÖPT KONST – FYRA KATEGORIER 1. Konstverk inköpta av Statens konstråd på gallerier eller andra utställningsplatser för placering på statliga myndigheter. 2. Konstverk som har inköpts av myndigheter på statliga medel. 3. Konstverk som har donerats till statliga myndigheter. 4. Konstverk som är deponerade på statliga myndigheter av museer och liknande kulturinstitutioner.

18 CopyrightCarin Nordling/BUS 2008Mats Eriksson/BUS 2008Kristine Tillge Lund

19 ADMINISTRATION OCH FÖRVALTNING AV STATLIG KONST KONSTANSVARIG FÖR MYNDIGHETEN GRUNDINVENTERING OCH REGISTERING I KONSTDATABASEN MYNDIGHETENS RAPPORTERING TILL STATENS KONSTRÅD HÄVT ANSVAR OCH ÖVERFÖRT FÖRVALTNINGSANSVAR SKADOR OCH STÖLDER VÄRDERING OCH REDOVISNING AV STATLIG KONST I BALANSRÄKNING (BR) SAMT EVENTUELL FÖRSÄKRING DEPOSITIONER FRÅN STATLIGA OCH ICKESTATLIGA MUSEER SKYLTAR MED INFORMATION OM KONSTVERKEN

20 CopyrightBo Trankell/BUS 2008Birgitta LiljebladTanja Airaksinen

21 Beslut om konstansvarig

22 Grundinventering Registrering Rapportering Årlig inventering Uppdatering av Konstdatabasen Rapportering

23 KONSTDATABASEN – INVENTERING, REGISTERING OCH RAPPORTERING Varje myndighet skall upprätta en förteckning över sitt innehav av konst som tillhör staten, årligen inventera det och lämna uppgift om innehavet till Statens konstråd. Statliga myndigheter använder Konstdatabasen, en internetbaserad databas som uppfyller Statens konstråds tillsynskrav. konstdatabasen.sreg.se.

24 Användarmanual

25 Användarmanualen sid 5 - Konstdatabasens struktur

26 Inloggning – e-post och lösenord

27 Välkommen till Konstdatabasen

28 Registrera konst

29 Registrera uppgifter om konstverket, konstverkets placering och eventuella skador etc.

30 Ladda upp den 1-4 bilder (max 400 kb) på konstverket

31 Den första bilden uppladdad

32 Inventarieförteckning som underlag vid inventering

33 Förhandsgranskning av årlig inventeringsrapport

34 Sök konstverk

35 Sökresultat

36 Använd markören för att snabbt se bilderna i förstoring

37 Klicka på ett konstverk för att se all registrerad data. I fälten går det att ändra/spara uppgift om till exempel ny placering eller värde.

38 Skapa inventarieförteckning i PDF eller Excel. Lägg till eller ta bort uppgifter som ska vara med i rapporten

39 Inventarieförteckning i PDF-format sorterad efter ort, byggnad, våning och rum

40 Uppdatera inventeringsdatum för att meddela centralt konstansvarig att den årliga inventering är klar

41 Skapa etiketter för placering vid konstverken

42 Byt lösenord

43 Inventeringar syftar till att identifiera och åtgärda risker för skador, stölder och förluster!

44


Ladda ner ppt "STATENS KONSTRÅDS TILLSYNSVERKSAMHET Den offentliga konstens kulturella och ekonomiska värden."

Liknande presentationer


Google-annonser