Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfatta siffrorna…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfatta siffrorna…"— Presentationens avskrift:

1 Sammanfatta siffrorna…
Läge Spridning - individ variation? Form på datamaterialet - fenomenet??

2 Form på datamaterial - fenomen
IQ Lön ex: nio anställda kr/mån, en vd kr/mån, medellön=30 000

3 Form på datamaterial - fenomen
Samlagsdebut, medelålder = 17 år

4 Korstabeller... Rad & Kolumnprocent…=?

5 Vilken presentation är ”bäst”
Mera procent... Vilken presentation är ”bäst”

6

7 Kort om grafer...

8 Konsten att karaktärisera ett material
BMI före BMI efter

9 Datanivåer Nominaldata Ordinaldata Intervalldata Kvotdata Kategorier
Ex: kön, yrke Ordinaldata Ordnade data Ex: Socialklass, Vas, Betyg etc Intervalldata Ekvidistans Ingen nollpunkt Ex: temp i grader celcius Kvotdata Nollpunkt Meningsfullt att beräkna kvot Ex: Inkomst, längd, Vikt, Tid, etc Man brukar även skilja på diskreta och kontinuerliga data...

10 ”Karaktäristikor”

11 Medel Vanligaste lägesmåttet?
Kräver kvotdata! Dvs ej lämpligt för ordinaldata (Vas etc) Utnyttjar all information effektivt Påverkas av extremvärden Formel

12 Median Lägesmått Mittersta värdet bland de storleksordnade
Om n udda, median = mittersta Om n jämn, median= medel av två mittersta Generellt, positionspunkt: Påverkas ej av extremvärden Kräver lägst ordinaldata

13 Typvärde Lägesmått Mest frekventa kategorin
Kan användas för nominal och ordinaldata

14 Proportion Lägesmått Andel med en viss egenskap
Används för nominal och ordinaldata Andra namn: andel, relativ frekvens, procent, … ?

15 Kvartil Kan vara vägledande för spridning och form
Dela datamaterialet i fyra delar Q Q2 Q3 Position kvartil i: Percentil=?

16 Range (Variationsvidd)
Spridningsmått Skillnad mellan största och minsta värde Range = Beroende av n

17 Kvartilavstånd Spridningsmått Skillnad mellan övre och undre kvartil
Kvartilavstånde = Påverkas ej av extremvärden

18 Standardavvikelse Spridningsmått Vanligaste spridningsmåttet
En ungefärlig tolkning: Visar individernas spridning kring det gemensamma medelvärdet

19 Standardavvikelse formel
Finns även alternativa formler...

20 Om normalfördelning så gäller:
68% av alla observationer mellan  95% av alla observationer mellan 1.96 (avrundas ofta till 2) 99,7% av alla observationer mellan 3 =populationens medel =populationens sd uppskattas normalt med medelvärde i stickprov resp. sd.


Ladda ner ppt "Sammanfatta siffrorna…"

Liknande presentationer


Google-annonser