Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfatta siffrorna… n Läge n Spridning - –individ variation? n Form på datamaterialet - fenomenet??

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfatta siffrorna… n Läge n Spridning - –individ variation? n Form på datamaterialet - fenomenet??"— Presentationens avskrift:

1 Sammanfatta siffrorna… n Läge n Spridning - –individ variation? n Form på datamaterialet - fenomenet??

2 Form på datamaterial - fenomen n IQ n Lön ex: nio anställda 10 000 kr/mån, en vd 210 000 kr/mån, medellön=30 000

3 Form på datamaterial - fenomen n Samlagsdebut, medelålder = 17 år

4 Korstabeller... n Rad & Kolumnprocent…=?

5 Mera procent... Vilken presentation är ”bäst”

6

7 Kort om grafer...

8 Konsten att karaktärisera ett material BMI föreBMI efter

9 Datanivåer n Nominaldata –Kategorier –Ex: kön, yrke n Ordinaldata –Ordnade data –Ex: Socialklass, Vas, Betyg etc n Intervalldata –Ekvidistans –Ingen nollpunkt –Ex: temp i grader celcius n Kvotdata –Ekvidistans –Nollpunkt –Meningsfullt att beräkna kvot –Ex: Inkomst, längd, Vikt, Tid, etc Man brukar även skilja på diskreta och kontinuerliga data...

10 ”Karaktäristikor”

11 Medel n Vanligaste lägesmåttet? n Kräver kvotdata! Dvs ej lämpligt för ordinaldata (Vas etc) n Utnyttjar all information effektivt n Påverkas av extremvärden n Formel

12 Median n Lägesmått n Mittersta värdet bland de storleksordnade –Om n udda, median = mittersta –Om n jämn, median= medel av två mittersta n Generellt, positionspunkt: n Påverkas ej av extremvärden n Kräver lägst ordinaldata

13 Typvärde n Lägesmått n Mest frekventa kategorin n Kan användas för nominal och ordinaldata

14 Proportion n Lägesmått n Andel med en viss egenskap n Används för nominal och ordinaldata n Andra namn: andel, relativ frekvens, procent, … ?

15 Kvartil n Kan vara vägledande för spridning och form n Dela datamaterialet i fyra delar Q1 Q2Q3 n Position kvartil i: n Percentil=?

16 Range (Variationsvidd) n Spridningsmått n Skillnad mellan största och minsta värde Range = n Beroende av n

17 Kvartilavstånd n Spridningsmått n Skillnad mellan övre och undre kvartil Kvartilavstånde = Påverkas ej av extremvärden

18 Standardavvikelse n Spridningsmått n Vanligaste spridningsmåttet n En ungefärlig tolkning: Visar individernas spridning kring det gemensamma medelvärdet

19 Standardavvikelse formel Finns även alternativa formler...

20 Om normalfördelning så gäller: 68% av alla observationer mellan  95% av alla observationer mellan  1.96  (avrundas ofta till  2  ) 99,7% av alla observationer mellan  3   =populationens medel  =populationens sd uppskattas normalt med medelvärde i stickprov resp. sd.


Ladda ner ppt "Sammanfatta siffrorna… n Läge n Spridning - –individ variation? n Form på datamaterialet - fenomenet??"

Liknande presentationer


Google-annonser