Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop i statistik för medicinska bibliotekarier! Agne Larsson & Daniel Wadskog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop i statistik för medicinska bibliotekarier! Agne Larsson & Daniel Wadskog."— Presentationens avskrift:

1 Workshop i statistik för medicinska bibliotekarier! Agne Larsson & Daniel Wadskog

2 Översikt  Lägesmått  Spridningsmått  Statistisk inferens Konfidensintervall Hypotesprövning Signifikans/P-värde  Sambandsmodeller Korrelation, kausalitet Regression, R 2 (Odds-/riskkvot)

3 Introduktion: På KIB Solna finns två personalkök. I det ena står det alltid en välfylld fruktkorg, i det andra bjuds istället på godis. För att undersöka hur detta påverkar personalens hälsa har vi fått uppdraget att genomföra en statistisk undersökning. Därför samlar vi in uppgifter om personalens ålder, längd, vikt och blodtryck. Eftersom vi inte har tid att undersöka all personal mäter vi två hela avdelningar som är belägna vid respektive kök. Vi kallar dessa avdelningar för F(rukt) och G(odis). Vi börjar med att ta fram enkla lägesmått, medelvärde och median. (se tex excelfunktionerna medel och median)

4 Översikt  Lägesmått Medelvärde Median  Spridningsmått Standardavvikelse Kvartilavstånd  Statistisk inferens  Sambandsmodeller

5 Lägesmått, spridningsmått Medelvärde Standardavvikelsen är ungefär genomsnittlig avvikelse från medelvärdet

6 Lägesmått, spridningsmått Median Q1Q3 Kvartilavståndet är Q3-Q1 (Interquartile range)

7 Diagram/grafer är också deskriptiv statistik…

8 Översikt  Lägesmått  Spridningsmått  Statistisk inferens Punktskattning/Standard error Konfidensintervall Hypotesprövning Signifikans/p-värde  Sambandsmodeller

9 Sannolikhetslära vs Inferens - En välbalanserad, jämn slant - En population av 1000 personer som vi vet hur långa de är Kända förutsättningarExperiment, okänt utfall - Singla slanten 20 gånger och räkna antal ”krona” - Välj på måfå ut 30 av personerna och räkna ut deras medellängd Med kända förutsättningar kan vi räkna ut hur troliga olika utfall är. Detta är sannolikhetslära. - En slant, eventuellt jämn. - En population av personer som vi inte vet hur långa de är Okända förutsättningar Experiment, känt utfall - Det blev 16 ”krona” på 20 försök - 30 på måfå valda personer var i genomsnitt 173 cm långa Med känt utfall kan vi dra slutsatser om förutsättningarna. Detta är statistisk inferens.

10 Punktskattning/standard error Sant men okänt värde, parameter Punktskattning Standard error är standardavvikelsen för en punktskattning

11 Konfidensintervall Sant men okänt värde, parameter Punktskattning Intervallskattning Ett konfidensintervall består oftast av en undre och en övre gräns på formen Punktskattning ± Felmarginal Ju större chans (konfidens) vi vill ha att träffa det sanna värdet, desto bredare måste vi göra felmarginalen. Vanligast är 95%.

12 Frågeställning:  Har tilldelningen av fikatyp någon påverkan på KIB-personalens hälsa?  Hälsoparametrar (beroende variabler): vikt och blodtryck  Fikatyper (oberoende variabel): Frukt och Godis

13 Hypotesprövning P-värde Signifikans Medelvärde Hypotes

14 Hypotesprövning för fikatyper  Nollhypotes: Fikatyp har ingen betydelse för BMI  Mothypotes: Fikatyp har betydelse för BMI  Vi vill även ha ett mått på ”hur osannolikt” det är att få en så stor skillnad i BMI som vi har mätt upp om det är så att fikatyp inte har någon inverkan. (p-värde)

15 Översikt  Lägesmått  Spridningsmått  Statistisk inferens  Sambandsmodeller Korrelation, kausalitet Regression, R 2 Odds-/riskkvot

16 Korrelation, kausalitet och regression r =0,69455

17 Riskkvot / oddskvot Risk: 6%Risk: 3% Riskkvot = 0,06/0,03 = 2,00. Även kallad relativ risk. Odds: 6% / 94%Odds: 3% / 97% Risk = sannolikhet (p) att exempelvis drabbas av en trafikolycka Riskkvot = risk för grupp A/risk för grupp B = p(A)/p(B)

18 Diskussion om studien

19 Exempel från Cochrane Reviews

20  Bias  Chi2  väntevärdriktig punktskattning  power  randomisering  standard error och väntevärden


Ladda ner ppt "Workshop i statistik för medicinska bibliotekarier! Agne Larsson & Daniel Wadskog."

Liknande presentationer


Google-annonser