Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pol Kand-programmet Introduktion och upprop Upprop 2014!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pol Kand-programmet Introduktion och upprop Upprop 2014!"— Presentationens avskrift:

1 Pol Kand-programmet Introduktion och upprop Upprop 2014!
Peter och Malin Vad händer närmast Övergripande om programmet: mål, struktur, framtidsutsikter En första liten intellektuell uppgift! Er sektion! Upprop 2014!

2 “…hårda studier, ångest, lycka och gemenskap.”

3 Vad händer närmast? Aktiviteter Att göra-lista
Kunskap och kommunika-tion del 1 Politisk teori Nolle-p Aktivera LiU-ID: student.liu.se/antagen Registrera dig! (via studentportalen) LiU ID-kort Tag del av all kursinfo via kurshemsidorna Äta, sova (lite) ordna praktiska ting

4 Programmets syfte: göra den studerande anställningsbar på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad inom främst offentlig verksamhet med inriktning mot arbete med underlag för beslut, utredning, handläggning, självständiga bedömningar och samhällsanalys, samt göra den studerande antagningsbar för studier på avancerad nivå (master) nationellt och internationellt, med främst statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudinriktning.

5 Några gamla studenter Nina Ekonomifakta Lars kommunalråd
Johan, Emelie Riksrevisionen Elin, Elisabeth Svenskt Näringsliv Håkan controller Rädda Barnen Johan riksdagsledamot (s) Peter konsult Hamburgs hamn Jenny professor Tema, LiU Anna, Hanna SIDA Sara analytiker Handelsbanken Malin Timbro Henrik finansdepartementet Johan Europaparlamentet Alexandra socialkontoret Elias intäktsoptimering SAS Camilla ordförande SFS Mats näringslivsansvarig, kommun Magnus professor Handelshögskolan Charlotte analytiker Försvarshögskolan Marlen konsult PWC Emelie Ramböll Consulting Charlotte Exportkreditnämnden

6 Programmets övergripande mål
självständigt och kritiskt kan analysera samhällets funktionssätt och utveckling, identifiera och strukturera problem relaterade till samhälleliga politiska och ekonomiska förhållanden samt formulera alternativa lösningar på kort och lång sikt kan tillämpa sina kunskaper i en kommande yrkesutövning kan bidra till samhällets kunskapsutveckling och kunskapsspridning.

7 Kunskaper och förståelse
djupa kunskaper om grundläggande statsvetenskapliga och ekonomiska begrepp samt om relationer mellan individ, organisation, samhälle och omvärld kunskap om hur samhället kan studeras, mätas och beskrivas, samt känna till dess legala och institutionella ramar med fokus på den offentliga sektorn kunskap om resurshushållningsproblem på samhällsnivå, hur dessa kan analyseras och lösas via marknader eller genom styrning kunskap om hur politikens grundproblem har uppfattats och behandlats över tid, om aktuella problemställningar och om analys av politiska strukturer och relationer på olika samhällsnivåer.

8 Förmågor och färdigheter
förmåga att söka och bearbeta information om samhället i form av texter och statistiskt material förmåga att problematisera och analysera ur olika relevanta perspektiv förmåga att självständigt och på teoretisk grund genomföra utredningar och andra underlag för beslut på olika samhällsnivåer färdighet i skriftlig och muntlig kommunikation.

9 Värderingsförmåga och förhållningssätt
förmåga att göra självständiga bedömningar och ställningstaganden med en helhetssyn ett kritiskt förhållningssätt till fenomen och problem i samhället ett förhållningssätt som innefattar beaktande av genus- och mångfaldsperspektiv samt andra relevanta samhällsperspektiv.

10 Arbetsmarknad Arbetsmarknaden god för samhällsvetare i ett medellångt perspektiv Läsa tre år eller fem: kandidat/master??? Generell examen: bred, “smörgåsbord på arbetsmarknaden” från lokalt till globalt underlag för beslut – besluta – genomföra beslut Offentlig verksamhet: kommun, stat, EU, internationellt… privata företag eget företag, ideella organisationer, kyrkan…

11 Studenter på praktik Anna diskrimineringsbyrån
Jonas finansdepartementet Linnea Svenskt Näringsliv Camilla Högskoleverket Nina Linköpings kommun Oskar kommunledningskontoret Borås Jennie utrikesdepartementet Madeleine Stadsmissionen Kristoffer FORES Iliana PRIA, New Dehli Lina, Emma Svenskt Näringsliv Katarzyna Uniflex Jakob LO Danijela Utrikesdepartementet, Barnombudsmannen Costa Rica Hanna SIDA Linnea Skogsstyrelsen Katarina Ambassad Aten Charlotta Ekonomifakta Clara Central Sweden Bryssel Anna Ernest&Young Bryssel Karin Amnesty Daniel Ambassad Washington

12 Arbetsområde Annat arbete, ange vad Kommunal revision Projektledning

13 Bruttolön per månad

14 Hur nöjda är studenterna med sin utbildning?

15 Årskurs 1 Kunskap o kommunikation 1,5 Politisk teori 6
Svensk och jämförande politik 7,5 Marknadsekonomins grunder 7,5 Juridisk översikt med förvaltn. inr. 15 Makroekonomi ,5 Politiska system i jämf. perspektiv 6 Internationell politik 7,5

16 Årskurs 2 Grundläggande statistik 7,5 Mikroekonomi 7,5
Utredningskunskap ,5 Marknad och politik 7,5 Statsvetenskap eller Nationalekonomi 22,5 Regressions- och tidsserieanalys 7,5 VAL

17 Årskurs 3 EXAMEN Valbara kurser 22,5 Utredningsarbete 7,5
eller /praktik/ utlandsstudier 30 Statsvetenskap eller nationalekonomi (inkl kandidatuppsats) EXAMEN

18 Kunskap och kommunikation
Del 1: nu. Mest ”kunskap” Del 2 i april. ”Kommunikation”. Integreras med andra kurser! Aktiviteter i klassrummet. Korta texter utdelas. Individuell hemtenta som examination. Läggs på hemsidan. 4 sept kl 17!! och nu …

19 En första intellektuell uppgift!
Skriv en sida (minst): ”Jag och mina förväntningar på utbildningen” skriv namn överst!


Ladda ner ppt "Pol Kand-programmet Introduktion och upprop Upprop 2014!"

Liknande presentationer


Google-annonser