Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visioner och verklighet Planeringsdagen 071024. Verkligheten  Universitetet blöder  Studenterna försvinner  Sparbeting och hyreshöjningar 2007  Nya.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visioner och verklighet Planeringsdagen 071024. Verkligheten  Universitetet blöder  Studenterna försvinner  Sparbeting och hyreshöjningar 2007  Nya."— Presentationens avskrift:

1 Visioner och verklighet Planeringsdagen 071024

2 Verkligheten  Universitetet blöder  Studenterna försvinner  Sparbeting och hyreshöjningar 2007  Nya kraftiga sparbeting inför 2008  Det blir värre för det blir bättre  Universitetet försöker göra sig av med lokaler

3 Verkligheten…  Färre program  Mindre antal kurser  Färre anställda  Konsekvenser för gemensam verksamhet  Konsekvenser för biblioteket/LRC

4 Åtgärder  Ingen återbesättning av tjänster  Stor nedskärning av mediebudgeten  Minskning av utrustning och drift  Uppsägning av kontorslokaler  Mindre frekvens på städning (om vi får)  Outsourcing av viss verksamhet?  Hur öka inkomsterna?

5 Vår verksamhet idag  Tillhandhålla information, elektronisk och tryckt  Lån, fjärrlån och informationssökning  Informationstjänst i många formar  Tillhandahålla olika typer arbetsplatser, grupprum och datorarbetsplatser  Universitetets mest generösa öppettider  Drift av bibliotek NLL på entreprenad

6 Verksamheten…  Undervisning i informationskompetens integrerat i vanliga kurser. Doktorandkurser  Samlokalisering med IT-support (IT-S)  Resursrum för studenter med särskilda behov (dyslexi, svagsynta etc)  Språkverkstad (stöd för studenters skrivande)  Ansvar för genomförande av högskolepedagogiska kurser

7 Verksamheten..  Support och utbildning i multimedieproduktion  IT-pedagogisk stöd för lärare  Utbildning, stöd och support i Fronter för lärare och studenter  Utbildning och support i Marratech  Utbildning i användning av Imeet-studios

8 Verksamheten….  Utbildning, stöd och support Polopoly  Office-support för studenter  Ansvarig för studentwebben  Ansvar för den elektroniska publiceringen av avhandlingar och examensarbeten  Utbildning, stöd, support och drift av PURE, LTUs forskningspublikationsverktyg

9 Verksamheten…  Support och utbildning i verktyg för kursutvärdering och enkäter (kommer?)  Kompetenscentrum i bibliometri  Kurser och support End-Note  För två år sedan sa jag detta:

10 2008 kan det se ut så här:  Flera grupprum och datorarbetsplatser för studenterna  Vi har öppet till 22 och även söndagsöppet  Studievägledare, mattelärare, IT-pedagoger etc har fasta träfftider i våra lokaler  Bibliotekskaféet och förbindelsesgången har byggts ut  IT-helpdesken fungerar bra  Vi har över 90% självutlån

11 2008…  Vi har bra belysning på våra läsplatser  Vårt lokala system är under avveckling  Der har utvecklats en lånemodul till Libris som är vår lokala katalog  Vi arbetar med fjärrlån direkt mellan låntagare och lånande bibliotek  Publikationsdatabasen fungerar perfekt  Vi implementerar ett nytt system för elektronisk publicering  Våra informationsresurser syns i Google

12 2008….  80% av all kurslitteratur finns i elektronisk form  Portalen har slagit genom som ett naturligt sökverktyg för studenterna  SFX underlättar personalens arbete i stor grad  Vår utbildning är 100% integrerad i befintliga kurser

13 2008…  Kontaktteamen gör ett arbete som är väl integrerad med institutionernas, vi deltar i kursplanering och är mycket synliga ute i verksamheten  SUPUT-teamet sysslar mest med utveckling, och vi är med i ett antal utvecklingsprojekt med deltagare från övriga universitetet och andra aktörer

14 2008…  Kundtjänsten arbetar aktivt med att ständigt förbättra våra lokaler och vår service  Vi har ett väl fungerande kvalitetsarbete där mål, handlingsplaner och utvärdering är en helt naturlig del av vår verksamhet  Vi är en mycket mer synlig och naturlig del av universitetets verksamhet än 2005

15 Förändringar vi ser  Fortsatt kärvt ekonomiskt läge  Hela ämnesområden försvinner?  Slut på katalogisering och teknisk förvärv, bokvård? (Dawson-projektet)  Genombrottet för den elektroniska boken, när?

16 Hur är det i 2010?  Hur ser verksamheten ut?  Vad har förändrats, vad är nytt?  Vad har vi tagit bort?  Hur påverkas jag?  Vad behöver vi för kompetens?  Hur kan vi kompetensförändra med befintlig personal?


Ladda ner ppt "Visioner och verklighet Planeringsdagen 071024. Verkligheten  Universitetet blöder  Studenterna försvinner  Sparbeting och hyreshöjningar 2007  Nya."

Liknande presentationer


Google-annonser