Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevassistenter och det lärande uppdraget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevassistenter och det lärande uppdraget"— Presentationens avskrift:

1 Elevassistenter och det lärande uppdraget
Gun Stenmark

2 Problem Här kan det uppstå:
gränsdragningssvårigheter mellan assistenterna osäkerhet om vem som ska assistera barnet med vad, samt när det ska ske och på vilket sätt Skollagen,läroplanen(Lpo94)samt internationella överenskommelser såsom Barnkonventionen, FN:s standardregler(1995) och Salamanca deklarationen (1994) är alla tydliga när det gäller rätten till stöd men inga angivelser finns på hur stödet ska utformas. Det är upp till varje kommun att bestämma.

3 Elevassistent Def. Elevassistenten arbetar ofta med elever som har fysiska funktionshinder, koncentrations- eller inlärningssvårigheter (Gadler 1997) Elevassistenten ingår i skolans organisation och står under ledning av rektor. Assistenten kan arbeta som generellt stöd till hela klassen antingen på grund av att klassen som helhet har detta behov eller på grund av att en eller flera elever i klassen behöver mer av lärarens uppmärksamhet. En elevassistent kan också arbeta med en enskild elev (SOU, 1998:66)

4 Elevassistent Elevassistenten ingår i skolans organisation och står under ledning av rektor. Assistenten kan arbeta som stöd till hela klassen antingen på grund av att klassen som helhet har detta behov eller på grund av att en eller flera elever i klassen behöver mer av lärarens uppmärksamhet. En elevassistent kan också arbeta med en enskild elev (SOU, 1998:66)

5 Personlig assistent Def.
För att få personlig assistent krävs omfattande funktionsnedsättning och behov av hjälp i vardagen. Personliga assistenten omfattas av LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. (1993:387) LASS Lagen om assistansersättning,(1993:389) utgår inte ersättning för assistent när barnet är i skola eller i barnomsorg om inte särskilda skäl finns. Då ska skolan använda elevassistenter som pedagogiskt stöd till elev med funktionshinder (SOU,1998:66). Möjlighet att anställa samma person som assistent under skoltid och fritid bör man ta till vara. Då har kanske assistenten två olika arbetsgivare.

6 Personlig assistent LASS Lagen om assistansersättning,(1993:389) utgår inte ersättning för assistent när barnet är i skola eller i barnomsorg om inte särskilda skäl finns. Då ska skolan använda elevassistenter som pedagogiskt stöd till elev med funktionshinder (SOU,1998:66). Möjlighet att anställa samma person som assistent under skoltid och fritid bör man ta till vara. Då har kanske assistenten två olika arbetsgivare.

7 Arbetsbeskrivning Gadler (1999), Bengtsson, Förander och Söder (2001) ger förslag på vad en arbetsbeskrivning kan innehålla: - Målet för assistenten utifrån elevens åtgärdsprogram - När, hur och i vilken omfattning assistansen ska ges - Vilken / vilka elever ska assistenten arbeta med? - Planeringstid för samarbete med lärare/arbetslag - Arbetstider, informations tider och pauser. - Tid för föräldrakontakt. - Vikarieplan. - Plan för fortbildning och handledning. - Aktuell förteckning över kontaktpersoner inom ex habilitering och SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten

8 Elevassistent utbildning
Skolverkets påbyggnadsutbildning för elevassistenter. (2007) Utbildningens uppbyggnad Att arbeta som elevassistent styrdokument, värdegrund, arbetslag, samverkan med föräldrar mm Att möta elever med funktionsnedsättning olika funktionsnedsättningar praktiska, sociala och pedagogiska konsekvenser, fördjupningsarbete Elevens lärande och utveckling arbetssätt och metoder som stödjer elevens delaktighet, lärande och utveckling, specialpedagogiska kunskapsområdet , den vuxnes betydelse, förhållningssätt och bemötande Elevers miljöer olika livsvillkor, samhälls- och omvärldsförändringar Kommunikation och möten kommunikativa uttrycksformer och mellanmänskliga möten,kommunikaton mellan människor påverkas av olika faktorer


Ladda ner ppt "Elevassistenter och det lärande uppdraget"

Liknande presentationer


Google-annonser