Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektansvarig Inger Landen Projektledare Marie Walther.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektansvarig Inger Landen Projektledare Marie Walther."— Presentationens avskrift:

1 Projektansvarig Inger Landen Projektledare Marie Walther

2 • LIVs bakgrund • Planer och lagar • Anpassad arbetsplats • Kontaktnät • Marknadsföring & Grafisk profil • Aktiviteter och insatser LIV – Livet i Väster

3 LIVs bakgrund • Öppenmottagningar • Särskolor • Specialskolor • Fritidshem • Omsorg, fritids • Dagcentraler • Gruppboende

4 Planer och lagar • Handikapplan i Lund • Kultur och fritidsförvaltningen • Tillgänglighetsplan • LSS • Bibliotekslagen § 8 • FNs standardregel nr 10

5 Handikapplan i Lund Handikapplanen för Lunds kommun syftar till att förbättra situationer för personer med funktionsnedsättning och skall bland annat ses som en uppslagsbok över handikappolitiska mål.

6 Kultur och fritidsförvaltningen Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionshinder vid folkbiblioteken i Lund.

7 Tillgänglighetsplan

8 LSS - Lag om stöd och service Enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade så som t ex personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, ska kommunen verka för att: • de får sina behov tillgodosedda. • allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt. • samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder.

9 Bibliotekslagen §8 ”Alla bibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt människor med funktionshinder genom att erbjuda litteratur och service särskild anpassade till deras behov.”

10 FN FNs standardregel nr 10 I FNs Standardregel nummer 10 står: ”Staterna ska se till att människor med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika villkor.”

11 Anpassad arbetsplats • Telefon • Hörselslingan

12 Kontaktnät • Vanlig skola • Specialskola • Särskola • Fritidsgård • Daglig verksamhet • Hcp-föreningar • Samarbetspartners • Kultur och fritidsförvaltningen kontaktnät

13 Marknadsföring & Grafisk profil • Besök • Mejl • Telefonsamtal • Artiklar/notiser i pressen • Internet • Vykortutskick • LIVs färger - orange/lila

14 • Hörselslinga • Berättarprogram och poesiverkstäder • Soundpainting • Skrivarverkstaden • Läshörna • Läsombud Aktiviteter och insatser

15 hörselslinga Hörselslinga var nödvändig för att göra Skrivarverkstaden, Soundpainting, föreläsningar, debattaftnar, kulturarrangemang tillgängliga för alla med nedsatt hörsel. Hörselslinga

16 Berättarprogram Berättarprogrammen och poesi/skrivarverkstäderna vände sig till läsovana och lässvaga personer. Berättarprogram & Skrivarverkstäder

17 Soundpainting

18 Utvärdering ” Roligt att se att eleverna tyckte att det var skoj ”. ” Positivt! Fick alla till och med delaktiga ”. ” Det var roligt och lärorikt ”. ” Det var roligast att klappa händerna ”. ” Det var roligt att stå framför alla och leda dem ”.

19 Skrivarverkstaden

20 Utvärdering ” Jag vill komma tillbaka igen och ha andra lika roliga aktiviteter ”. ” Att göra pärmen var jättekul ”. ” Att skriva var roligast ”. ” Det var kul att måla ”. ” Det var roligt att skriva dikter ”. ” Det var kul att prata i mikrofonen ”.

21 Pågående LIV Läshörna • Böcker med storstil och bildverk • Böcker med lättläst text • Tidningar • Filmer om funktionshinder • Dyslexi, Epilepsi, ADHD och Damp • Information från hcp-föreningar • Handböcker och speciallitteratur för personal Läshörnan

22 Pågående LIV Läsombud


Ladda ner ppt "Projektansvarig Inger Landen Projektledare Marie Walther."

Liknande presentationer


Google-annonser