Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välfärd och styrningsideal – vad har gällt och vad gäller?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välfärd och styrningsideal – vad har gällt och vad gäller?"— Presentationens avskrift:

1 Välfärd och styrningsideal – vad har gällt och vad gäller?
7 februari 2008 HELIX Research & Innovation Centre & Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) Linköpings universitet

2 Välfärd i omvandling Välfärdsperiodens slut 1986 (Göran Hägg 2005)
Kalla krigets slut Europeisering Den svenska modellens upplösning Välfärdsstatens omvandling och industrisam-hällets omvandling (Lennart Schöön 2000) Ny teknologi Liberal marknadsekonomi Globalisering Nedmontering av idén om den starka svenska staten (Bo Rothstein, Lotta Vahlne Wästerhäll 2005) En politisk kultur med stark tro på rationalism, planering och centralstyrning ersätts av en annan kultur med tro på marknadsmässigt entreprenörskap

3 Politisk kultur En samling normer och värderingar
som präglar föreställningar om vad som är politikens grundläggande mål och vad som utmärker de medel som kan brukas för att nå dessa mål Bo Rothstein & Lotta Vahlne Westerhäll i ”Bortom den starka statens politik?” 2005

4 Den starka statens politiska kultur 1930-1980
Stor tilltro till den moderna vetenskapens förklarande och vägledande förmåga Fungerande demokratiskt maskineri Enhetliga nationella reformprogram byggda på ideologi och kunskap Staten besatt nödvändiga administrativa, ekonomiska och rättsliga styrmedel Rothstein & Vahlne Westerhäll ”Bortom den starka statens politik?” 2005

5 Den starka statens politiska institutioner
Omfattande statligt utrednings-väsende Ekonomiska styrmedel kontrollerade av Finansdepartementet Centrala självständiga ämbetsverk Stora starka kommuner – lokala tillämpare av nationella reformer Rothstein & Vahlne Westerhäll ”Bortom den starka statens politik?” 2005

6 Den starka statens fall?
Avtagande tilltro till vetenskapens normerande funktion Ifrågasättande av idén om samhällets styrbarhet Utredningsväsendets försvagande ställning Allmän kritik mot centralism, expertstyre och storskaliga lösningar Rothstein & Vahlne Westerhäll ”Bortom den starka statens politik?” 2005

7 Ny politisk kultur växer fram från 1975
Tro på Lokalt inflytande Decentralisering Privatisering Individuell valfrihet ersätter tro på Gemensamma nationell normer Central planering Rothstein & Vahlne Westerhäll ”Bortom den starka statens politik?” 2005

8 Styrning av och i offentlig sektor under fyrtio år
Styrningsform Fokus 1970-tal Direktstyrning Regelstyrning Regler för verksamhet Pengar till verksamhet 1980-tal Decentralisering Målstyrning Avreglering Motivation hos personal Mål för verksamhet Frihet för personal 1990-tal Mål-& resultatstyrning Konkurrensutsättning Kvasimarknader Kostnader i verksamhet Resultat av verksamhet Kvalitet i verksamhet Konkurrens mellan utförare 2000-tal Mål- & ekonomistyrning Valfrihet Effektivitet i verksamhet Mätning av resultat Människors val

9 Från ett styrningsideal till ett annat
Progressive Public Administration (PPA) New Public Management (NPM) 1985- Grundsyn Offentlig sektor speciell Ingen skillnad mellan offentlig och privat sektor Medel Regler för verksamhet Förtroende för tjänstemän Styrning, redovisning uppföljning och kontroll Tilltro till Politik Regler Tjänstemän Management Konkurrens Valfrihet

10 NPM - idéns rötter Tillgång till informationsteknologi
Krav på ekonomisk hushållning Marknadsliberala idéer Krav på hushållning och effektivitet Skattebetalare – ”kunder” med personliga rättigheter Individualiseringstrend Efter Roland Almqvist 2006: New Public Management – om konkurrenssättning, kontrakt och kontroll

11 Ingredienser i NPM Styrning och kontroll
Mål- och resultatstyrning Sträng finansiell kontroll Kontraktsstyrning Prestationsersättning Beställare/utförare och konkurrens Kvasimarknader Konkurrensutsättning Privatisering Centralstyrning och decentralisering Medborgare - både kund och medskapare Nytt språk Koncern Styrkort Varumärkesarbete Direktörer, strateger ”Leverera” tjänster och politik Efter Roland Almqvist 2006: ”New Public Management – om konkurrenssättning, kontrakt och kontroll”

12 Välfärdskomponenter Individ Profession Verksamhet Samhälle Stat/kommun

13 Styrningsideal i välfärdsstaten 1970-1990
Individ T T T P Profession Verksamhet U R P = Politik R = Regler T = Tjänst U = Utbildning Samhälle Stat/kommun

14 Styrningsideal i servicestaten 1990 -
Individ T T K/V K/V T K/V Profession Verksamhet U R K/V = Krav/Val R = Regler T = Tjänst U = Utbildning Samhälle Stat/kommun

15 Samhällsutformning En fråga om politisk kultur – normer och värderingar på metanivå En fråga om hur ideologi och politik skapas En fråga om styrningsideal – medel för att realisera ideologier


Ladda ner ppt "Välfärd och styrningsideal – vad har gällt och vad gäller?"

Liknande presentationer


Google-annonser