Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål med dagen Ökad förståelse och kompetens i att analysera, planera och leda kvalitativ och systematisk träning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål med dagen Ökad förståelse och kompetens i att analysera, planera och leda kvalitativ och systematisk träning."— Presentationens avskrift:

1 Mål med dagen Ökad förståelse och kompetens i att analysera, planera och leda kvalitativ och systematisk träning

2 Grundläggande motoriska färdigheter Grundläggande idrottsgenerella färdigheter Skapa fysisk och mental kapacitet Må bra Människ an Handbol lsspelar en Lära sig träna 9-12 år Träna för att träna 12-16 år Träna för att tävla 16- 21 år Träna för att vinna Motionsidrott – Träna för att må bra Livslångt idrottande Breddidrott 5-9 år Utveckla ”idrottaren” Utveckla ”spelaren” KASAM

3

4 Människa n Atlete n Handboll s- spelaren Må Bra

5

6 KOMPASSEN 1. Är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar. (Se Fysisk/Kognitiv/Emotionell utveckling 2. Den ska säkerhetsställa utveckling av allsidiga motoriska färdigheter hos barn och ungdomar. En allsidig motorisk färdighet ligger alltid som grund för att uppnå maximal prestationsförmåga. Se progressionsmodellen 3. Det ska alltid finnas planering och program för träning, tävling och återhämtning 4. Det ska finnas en integrering mellan barn, ungdom, bred, elit och motion 5. Kompassen bygger på Svensk idrotts riktlinjer och värderingar 6. Den förordar en hälsosam livsstil och ett livslångt idrottande och en känsla av sammanhang ”KASAM”

7

8 Systematisk träning

9 Träningstriaden/Prestationstriangeln Fysiken Tekniken/ Taktiken Mentala/ Sociala

10

11 SPELFÖRSTÅELSE SPELINTELLIGENSSPELUPPFATTNING PERCEPTUELL FÖRMÅGAINTELLEKTUELL FÖRMÅGASOCIAL SPELFÖRSTÅELSEFYSISKA KVALITÉER Roll Relation Spelförtroende Position Uppgift Ansvar Trivsel Empati Emotioner Känslor Trygghet Kompetens Självtillit Lirare Sociala roller Hierarki Kommunikation FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPELFÖRSTÅELSE Kognition Tankeprocesser Kreativitet Konsekvenser Självklarheter Minnes processer Inlärning Igenkänning Mönster- igenkänningsteknik Associera Fantisera Drömma Problemlösnings förmåga Dra slutsater Resonera Analysera Reflektera Split vision Kognitiv och Perceptuell psykologi Scanning Focusering Mottag av stimuli Hämt av stimuli Upfattnings förmåga Sinnen -syn -hörsel -lukt -smak -känsel 1. ARV TRÄNING/RETNING -mängd -kvalité -typ av träning Motorisk skicklighet Styrka Spänst Snabbhet Uthållighet Rörlighet Kroppsdim Arv Utv.Principer -cephalo kaudala -proximodestala Oberoende av boll - teknik Oberoende av kropp -kraft -kropp -tid -rum Automatisering Generalisering Koordinativa kval -proprioception -anpassning -kombinations -öga-hand -öga-fot öga-kropp -reaktion -balans

12 Handbollens Komplexitet

13 Hur kan handbollen bidra till ökad hälsa? ---------------- Mål - Planer Beteende Förhållningssätt Strategier Metoder Reflektion/Utvärdering Värdegrund Kunskap Erfarenhet Känslor Tanke Handling Känsla

14 Systematisk träning Varför systematisk träning?

15 Innehåll Utformning av utbildningsplan i föreningen,skolan eller laget Utformning av spelidé - koppling till träning och match Träningsplanering Analys av spelarna och laget

16 Svensk handboll - kultur Föreningen /IF Hellton Ideologi - Filosofi Spelidé Träningsplanering Träningsvecka Träningspass Moment - instruktion Övning Förutsättningar Analys Uppföljning Utbildningsplan - Kompassen

17 Svensk handboll – kultur Faktorer som styr vår handbollsträning - diskussionspunkter Träningsförhållanden Vad ska vi syssla med? Arbetskrav Ledare/organisation ”Ide’ Filosofi`” Helheten” Tävlingssäsongen och seriesystem ”Den svenska modellen” eller? Spelidé och spelsystem Lokalt – Nationellt – Internationellt Regeringen och förbunden

18 Föreningen Styrelse och medlemmar Föreningens storlek Region

19 Ideologi och filosofi Bredd och Elit ” Se Kompasen” Mål och inriktning” Se Kompasen” Policy Se föreningspolicy Utveckling och resultat Tester/Resultat Vilka Arbestkrav Spelaren och laget Se Vägen till landlaget/KASAM

20 Utbildningsplan Vad? Utbildningsområden – Vad ska vi träna? När?Utbildningsfaser – När ska vi träna vad? Hur?Träningsmetoder – Hur ska vi träna? Varför?

21 Handbollsträning - Teknik - Taktik - Genombrott - Passningar - Skott - Individuellt försvarsspel - Spelträning - Målvaktsträning Mentalträning Se Mallen ”Vinnande lag” Se ”Lek med tanken” Utbildningsområden Fysisk träning - Koordination - Rörlighet - Styrka - Snabbhet - Uthållighet Kost Utbildning/praktiskt handlande/Se vinnande lag

22 Att utveckla en spelidé 1) Spelfilosofi – lagets identitet 2) Analys/prioritering utifrån handbollens fyra fundament teknik – taktik – fysik – mentalitet 3) Spelmoment (metoder - inslag - situationer – lägen) 4) Spelsystem (utgångsposition – roll – anfallsspel/försvarsspel/mv-spel) Spelidé Ramverk för hur laget och spelarna ska agera vid match

23 Spelfilosofi – lagets identitet Utvecklingsorienterad – resultatorienterad Anfallsorienterad – försvarsorienterad Utgår filosofin från spelarna, ledarna, laget eller föreningen?

24 Analys av träningen och laget Lagets styrkor och svagheter inom: Spelidé Spelsystem Teknik, taktik, fysik och mentalitet Resultat av: Utbildningsplan Träningsplanering Genomförande av träningen TEKNIKTAKTIK FYSIK MENTALITET Se mallen för spelide

25 Spelmoment Fas 5 Fas 1 Fas 2 Fas 4 Anfall Försvar Fas 6 Fas 3 Fas 8 Fas 7 Se Mv 4- faser

26 Specifika uppgifter som målvakt Målvaktsspelets fyra faser: 1. Delta/dirigera tillbakadragandet, skära av yta, bryta uppspel 2. Inta grundställning, delta i organisationen, dirigera i 6 – 0, 5 -1etc. 3. Ta sig till räddning 4. Starta dirigera uppspel. F1 –F2. Spontant eller styrt

27 Det viktigaste i F1  Kommunicera  Se vilken sida som man inte hinner med, ta yta  Tvinga motståndarnas MV att välja, ge försvaret tid i tillbakadragandet  Kunna ligga lågt och lura/bryta (nya regler)

28 Det viktigaste i F2  Kommunicera  Inta grundställning/fotarbete  Jobba i boll bana  Alltid så att man ser vad som händer. ”Läsa spelet” Värdera. Alla är inte lika betydelsefulla. ”Sortera”

29 Det viktigaste i F3  Fotarbetet  Grundställningen  Stå rätt/läsa skytt  Använd rätt teknik  Lämna lucka/täpp till  Offensivt/defensivt  Lågt/högt  Kunskap om motståndarna

30

31 Det viktigaste i F4  Hålla bollen tätt intill sig efter räddning  Alltid hämta bollen snabbt  Kasta ut från alla ställningar – snabbt  Hårda raka pass till medspelare i kontring  Kasta till zon ”drop”  Använd rätt prioritering F1 – F2  Delta i uppspel vid behov – efterutkast eller retur

32 Analys av spelare Screening – Skattning av egenskaper utifrån: Teknik, taktik, fysik och mentalitet Styrkor, svagheter och anpassning Position och roll Spelmoment, situationer och lägen Spetsegenskap Utifrån analysen skapas: Individuell utvecklingsplan (spelarens dokument) Handlingsplan (instruktörens dokument) Genomförandet Uppföljning genom: Tester Ny screening

33 Utgår från utbildningsplan och spelidé Teman och periodisering (del av säsong, månad, vecka, träningspass) Förutsättningar Läger, cuper och turneringar Matcher Återhämtning Logistik kring träningar Spelidé Ramverk för hur laget och spelarna ska agera vid match

34 Att planera handbollsträning Spelidé Utbildningsplan Period Träningspass Övning ”Nej, du får inte min övningsbank – du har ju inte mitt lag” Leif Boork

35 Tr ä ningsmetoder Isolerad – FunktionellNiv å gruppering Styrda ö vningar – Fria ö vningarIndividuell tr ä ning Progression i tr ä ningenIndividanpassad tr ä ning Med boll – Utan bollPositionsanpassad tr ä ning Praktik – Teori Repetition – Variation Lekar - T ä vlingar

36 Att planera träningspasset och övningen Tema/Moment Situation, variabel, variant Förutsättningar Isolerat - Funktionellt Instruktion Övningen - Organisation och anvisningar Progression/stegring/utveckling

37 Moment Varianter (alternativa tekniker inom momentet t ex: ”typ av skott”) Variabler (varierade förutsättningar t ex ”motståndare framför eller motståndare bakom”) Tekniker (varierade utföranden t ex hoppskott eller kantskott) Situationer (som spelaren hamnar i eller som uppstår) Lägen (som spelaren söker)

38 Organisera övningen Vilken organisation passar ö vningens syfte? Yta Riktning Mål/Poäng Tid/Intervall Antal spelare Storlek Form Djup/bred Var i planen? Hur många, fördelning anfall/försvar, antal lag, balans mellan arbete och vila Riktningslöst eller riktningsbestämt Mål, typ av mål, mållinje Antal mål/inga mål Poängsystem Beroende av: Antalet spelare, yta (storlek/form) och syfte

39 Analys och uppföljning Kontinuerlig analys av: Laget Träningen Spelarna Matchen Genomför med hjälp av: ”Idrottsloopen” Tester ” Fysprofilen” Det har vi ” Utvärdering” ? Statistik Analysprogram Video ” Analysprogram”

40 Spelid é 2011 ” playbook ” Har föreningen en gemensam spelidé för 2011? Annars är det upp till dig som tränare att skapa en spelidé! Processen är startad! Hur går ni vidare? Vi har startat ! Står vi bakom detta ?

41 Uppgift Gruppuppgift/Enskild uppgift Frågor: 1) Vilken spelfilosofi förespråkar du? 2) I vilken ordning prioriterar du de fyra fundamenten i din spelidé och varför? 3) Ge några exempel hur du angriper spelmomenten i din spelidé (metoder - inslag - situationer – lägen) 4) Vilket/vilka spelsystem föredrar du utifrån filosofi, fundament och spelmoment?

42

43

44

45

46

47

48

49

50


Ladda ner ppt "Mål med dagen Ökad förståelse och kompetens i att analysera, planera och leda kvalitativ och systematisk träning."

Liknande presentationer


Google-annonser