Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål med dagen Ökad förståelse och kompetens i att analysera, planera och leda kvalitativ och systematisk träning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål med dagen Ökad förståelse och kompetens i att analysera, planera och leda kvalitativ och systematisk träning."— Presentationens avskrift:

1 Mål med dagen Ökad förståelse och kompetens i att analysera, planera och leda kvalitativ och systematisk träning

2 Livslångt idrottande Utveckla ”idrottaren” 5-9 år
Grundläggande motoriska färdigheter Grundläggande idrottsgenerella Skapa fysisk och mental kapacitet Må bra Människan Atleten Handbollsspelaren Lära sig träna 9-12 år Träna för att träna år Träna för att tävla år Träna för att vinna Motionsidrott – Träna för att må bra Livslångt idrottande Breddidrott 5-9 år Utveckla ”idrottaren” Utveckla ”spelaren” KASAM

3

4 Må Bra Människan Atleten Handbolls- spelaren

5

6 KOMPASSEN Är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar. (Se Fysisk/Kognitiv/Emotionell utveckling Den ska säkerhetsställa utveckling av allsidiga motoriska färdigheter hos barn och ungdomar. En allsidig motorisk färdighet ligger alltid som grund för att uppnå maximal prestationsförmåga. Se progressionsmodellen Det ska alltid finnas planering och program för träning, tävling och återhämtning Det ska finnas en integrering mellan barn, ungdom, bred, elit och motion Kompassen bygger på Svensk idrotts riktlinjer och värderingar Den förordar en hälsosam livsstil och ett livslångt idrottande och en känsla av sammanhang ”KASAM” Se Policy dokument

7

8 Systematisk träning

9 Träningstriaden/Prestationstriangeln
Tekniken/ Taktiken Fysiken För att lyckas krävs en mycket bra individuell teknik, bra fysik, god spelförståelse och rätt mental inställning Mentala/ Sociala

10

11 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPELFÖRSTÅELSE
1. ARV SPELFÖRSTÅELSE TRÄNING/RETNING -mängd -kvalité -typ av träning SPELINTELLIGENS SPELUPPFATTNING SOCIAL SPELFÖRSTÅELSE INTELLEKTUELL FÖRMÅGA PERCEPTUELL FÖRMÅGA FYSISKA KVALITÉER Motorisk skicklighet Kognition Roll Relation Spelförtroende Split vision Styrka Spänst Snabbhet Uthållighet Rörlighet Kroppsdim Arv Kognitiv och Perceptuell psykologi Mottag av stimuli Hämt av stimuli Minnes processer Position Uppgift Ansvar Trivsel Empati Emotioner Känslor Tankeprocesser Utv.Principer -cephalo kaudala -proximodestala Scanning Focusering ERFARENHET Inlärning Igenkänning MOTIVATION Oberoende av boll - teknik Oberoende av kropp -kraft -kropp -tid -rum Associera Fantisera Drömma Kreativitet Upfattnings förmåga Mönster- igenkänningsteknik Lirare Sociala roller Hierarki Konsekvenser Problemlösnings förmåga Dra slutsater Resonera Analysera Reflektera Automatisering Generalisering Koordinativa kval -proprioception -anpassning -kombinations -öga-hand -öga-fot öga-kropp -reaktion -balans Trygghet Kompetens Självtillit Sinnen -syn -hörsel -lukt -smak -känsel Självklarheter Kommunikation FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPELFÖRSTÅELSE

12 Handbollens Komplexitet

13 Hur kan handbollen bidra till ökad hälsa?
Mål - Planer Värdegrund Kunskap Erfarenhet Känslor Beteende Förhållningssätt Strategier Metoder Tanke Handling Känsla Hur ser din referensplan inriktning hälsa/ friskvård/handboll Vi utgår från”KASAM” känsla av sammanhang – hanterbarhet, begriplighet, meningsfullhet. Detta gäller på och utanför planen.. Må bra innebär givetvis bra prestation – vinna matcher, resultatmål prestationsmål Reflektion/Utvärdering

14 Systematisk träning Varför systematisk träning?

15 Innehåll Utformning av utbildningsplan i föreningen,skolan eller laget
Utformning av spelidé - koppling till träning och match Träningsplanering Analys av spelarna och laget Filosofi

16 Svensk handboll - kultur
Föreningen /IF Hellton Ideologi - Filosofi Utbildningsplan - Kompassen Spelidé Analys Träningsplanering Förutsättningar Träningsvecka Träningspass Moment - instruktion Övning Uppföljning Visionen- spelaren skall äga sin träning och sitt spel

17 Svensk handboll – kultur
Faktorer som styr vår handbollsträning - diskussionspunkter Träningsförhållanden Vad ska vi syssla med? Arbetskrav Ledare/organisation ”Ide’ Filosofi`” Helheten” Tävlingssäsongen och seriesystem ”Den svenska modellen” eller? Spelidé och spelsystem Lokalt – Nationellt – Internationellt Regeringen och förbunden

18 Föreningen Styrelse och medlemmar Föreningens storlek Region

19 Ideologi och filosofi Bredd och Elit ” Se Kompasen”
Mål och inriktning” Se Kompasen” Policy Se föreningspolicy Utveckling och resultat Tester/Resultat Vilka Arbestkrav Spelaren och laget Se Vägen till landlaget/KASAM

20 Utbildningsplan Vad? Utbildningsområden – Vad ska vi träna?
När? Utbildningsfaser – När ska vi träna vad? Hur? Träningsmetoder – Hur ska vi träna? Varför? Vad ska vi prioritera?

21 Utbildningsområden Handbollsträning - Teknik - Taktik - Genombrott
- Passningar - Skott - Individuellt försvarsspel - Spelträning - Målvaktsträning Mentalträning Se Mallen ”Vinnande lag” Se ”Lek med tanken” Fysisk träning - Koordination - Rörlighet - Styrka - Snabbhet - Uthållighet Kost Utbildning/praktiskt handlande/Se vinnande lag

22 Spelidé Ramverk för hur laget och spelarna ska agera vid match
Att utveckla en spelidé 1) Spelfilosofi – lagets identitet 2) Analys/prioritering utifrån handbollens fyra fundament teknik – taktik – fysik – mentalitet 3) Spelmoment (metoder - inslag - situationer – lägen) 4) Spelsystem (utgångsposition – roll – anfallsspel/försvarsspel/mv-spel)

23 Spelfilosofi – lagets identitet
Utvecklingsorienterad – resultatorienterad Anfallsorienterad – försvarsorienterad Utgår filosofin från spelarna, ledarna, laget eller föreningen?

24 Analys av träningen och laget
Lagets styrkor och svagheter inom: Spelidé Spelsystem Teknik, taktik, fysik och mentalitet Resultat av: Utbildningsplan Träningsplanering Genomförande av träningen TEKNIK TAKTIK FYSIK MENTALITET Se mallen för spelide

25 Spelmoment Fas 1 Fas 2 Anfall Fas 3 Fas 4 Fas 5 Fas 6 Försvar Fas 7
Se Mv 4- faser Fas 8

26 Specifika uppgifter som målvakt
Målvaktsspelets fyra faser: Delta/dirigera tillbakadragandet, skära av yta, bryta uppspel Inta grundställning, delta i organisationen, dirigera i 6 – 0, 5 -1etc. Ta sig till räddning Starta dirigera uppspel. F1 –F2. Spontant eller styrt

27 Det viktigaste i F1 Kommunicera
Se vilken sida som man inte hinner med, ta yta Tvinga motståndarnas MV att välja, ge försvaret tid i tillbakadragandet Kunna ligga lågt och lura/bryta (nya regler)

28 Det viktigaste i F2 Kommunicera Inta grundställning/fotarbete
Jobba i boll bana Alltid så att man ser vad som händer. ”Läsa spelet” Värdera. Alla är inte lika betydelsefulla. ”Sortera”

29 Det viktigaste i F3 Fotarbetet Grundställningen Stå rätt/läsa skytt
Använd rätt teknik Lämna lucka/täpp till Offensivt/defensivt Lågt/högt Kunskap om motståndarna

30

31 Det viktigaste i F4 Hålla bollen tätt intill sig efter räddning
Alltid hämta bollen snabbt Kasta ut från alla ställningar – snabbt Hårda raka pass till medspelare i kontring Kasta till zon ”drop” Använd rätt prioritering F1 – F2 Delta i uppspel vid behov –efterutkast eller retur

32 Analys av spelare Screening – Skattning av egenskaper utifrån:
Teknik, taktik, fysik och mentalitet Styrkor, svagheter och anpassning Position och roll Spelmoment, situationer och lägen Spetsegenskap Utifrån analysen skapas: Individuell utvecklingsplan (spelarens dokument) Handlingsplan (instruktörens dokument) Genomförandet Uppföljning genom: Tester Ny screening

33 Spelidé Ramverk för hur laget och spelarna ska agera vid match
Utgår från utbildningsplan och spelidé Teman och periodisering (del av säsong, månad, vecka, träningspass) Förutsättningar Läger, cuper och turneringar Matcher Återhämtning Logistik kring träningar

34 Att planera handbollsträning
Utbildningsplan Spelidé Period Träningspass Övning ”Nej, du får inte min övningsbank – du har ju inte mitt lag” Leif Boork

35 Träningsmetoder Isolerad – Funktionell Nivågruppering
Styrda övningar – Fria övningar Individuell träning Progression i träningen Individanpassad träning Med boll – Utan boll Positionsanpassad träning Praktik – Teori Repetition – Variation Lekar - Tävlingar

36 Att planera träningspasset och övningen
Tema/Moment Situation, variabel, variant Förutsättningar Isolerat - Funktionellt Instruktion Övningen - Organisation och anvisningar Progression/stegring/utveckling

37 Moment Varianter (alternativa tekniker inom momentet t ex: ”typ av skott”) Variabler (varierade förutsättningar t ex ”motståndare framför eller motståndare bakom”) Tekniker (varierade utföranden t ex hoppskott eller kantskott) Situationer (som spelaren hamnar i eller som uppstår) Lägen (som spelaren söker)

38 Organisera övningen Vilken organisation passar övningens syfte?
Storlek Form Djup/bred Var i planen? Hur många, fördelning anfall/försvar, antal lag, balans mellan arbete och vila Riktningslöst eller riktningsbestämt Mål, typ av mål, mållinje Antal mål/inga mål Poängsystem Beroende av: Antalet spelare, yta (storlek/form) och syfte Yta Antal spelare Riktning Mål/Poäng Tid/Intervall

39 Analys och uppföljning
Kontinuerlig analys av: Laget Träningen Spelarna Matchen Genomför med hjälp av: ”Idrottsloopen” Tester ” Fysprofilen” Det har vi ” Utvärdering” ? Statistik Analysprogram Video ” Analysprogram”

40 Vi har startat ! Står vi bakom detta ?
Spelidé 2011”playbook” Har föreningen en gemensam spelidé för 2011? Annars är det upp till dig som tränare att skapa en spelidé! Processen är startad! Hur går ni vidare? Vi har startat ! Står vi bakom detta ?

41 Uppgift Gruppuppgift/Enskild uppgift Frågor:
1) Vilken spelfilosofi förespråkar du? 2) I vilken ordning prioriterar du de fyra fundamenten i din spelidé och varför? 3) Ge några exempel hur du angriper spelmomenten i din spelidé (metoder - inslag - situationer – lägen) 4) Vilket/vilka spelsystem föredrar du utifrån filosofi, fundament och spelmoment?

42

43

44

45

46

47

48

49

50


Ladda ner ppt "Mål med dagen Ökad förståelse och kompetens i att analysera, planera och leda kvalitativ och systematisk träning."

Liknande presentationer


Google-annonser