Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värmlands Handbollsförbund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värmlands Handbollsförbund"— Presentationens avskrift:

1 Värmlands Handbollsförbund
Spelarutveckling Värmlands Handbollsförbund

2 Våra spelare utvecklas och presterar resultat utifrån ett antal grundläggande delar: Hur bygger man en handbollspelare? Må bra! ”Leva ett gott liv varje dag! ”KASAM” Helhetstänk ” Triaden (Te/Ta – Fysiken – Mentala/Sociala) ”Prestationstriangeln” Träning – Kost – Vila T.K.H – Tanke – Känsla – Handling (på och utanför planen) KASAM – Känsla Av Sammanhang (Meningsfullhet – Begriplighet – Hanterbarhet Viktigaste redskapet – kroppen .Alltid kropp föresport!

3 Framgångsstegen 1 – 5 Nyckelord ”Keys”
Energi Vänskap Lojalitet Samarbete Självbehärskning Självkritik Disciplin Karaktär Fysiken Laganda/Spelidé Teknik Vinnarinstinkt Självförtroende Nervkontroll

4 Framgångsstegen Steg 1 Att lyckas som spelare och ledare
Energi Man får inget gratis! Skall man uppnå något resultat fordras hårt arbete. En speciell lustkänsla uppstår när resultatet kommer genom hårt arbete och omsorgsfull planering. ”En inre tillfredställese uppstår” ”Jag har gjort allt som jag kan göra” Du kan aldrig ersätta hård träning/hårt arbete. Om du misslyckas med planeringen, planerar du för misslyckanden.Om du misslyckas i di förberedelse, förbereder du misslyckande. Det finns ingen ”patentlösning” ingen lätt väg. När det gäller träning ”tänk i helheter”

5 Att lyckas som spelare och ledare
Vänskap Vänskap uppstår genom ömsesidig aktning, respekt och hänsyn. ”Din känsla får ej råda över andras rätt. Din rätt skall inte tvingas mot andras känsla” Det gäller att uppskatta alla ”personer”. Skilj mellan person och beteende. Sträva efter att bygga ”laganda” fylld av vänskap, kamratskap och respekt på och utanför planen.Vi- känslan oerhört viktig på och utanför.

6 Att lyckas som spelare och ledare
Lojalitet Mot dig själv, mot alla som är beroende av dig. Självrespekt! ”Din känsla får ej råda över andras rätt. Din rätt skall inte tvingas mot andras känsla

7 Att lyckas som spelare och ledare
Samarbete Med alla i föreningen/skolan såväl hög som låg. Hjälp dem som behöver och försök att se från två håll när problem och konflikter uppstår. Kontroll över ditt lag/organisation börjar med att ha egenkontroll.. Var alltid disciplinerad och sätt exempel.Du måste alltid försöka hha kontrollöver dina känslor

8 Steg 2 Att lyckas som spelare och ledare
Självbehärskning Att kunna hålla sina känslor under kontroll. Det finns en synkronisering mellan kropp och knopp. Behåll omdömet och ha ”sunt förnuft”

9 Steg 2 Att lyckas som spelare och ledare
Karaktär Att kunna motstå frestelser och hålla fast vid sin egen inriktning är viktigt. ”Håll kompassriktningen och tänk långsiktigt” Koncentrera dig på din egen verklighet och dina mål. Det du kan påverka .Tänk och agera i nuet.

10 Steg 3 Att lyckas som spelare och ledare
Fysiken De fysiska kvalitéerna som kondition, styrka, snabbhet, rörlighet och koordination är mycket betydelsefulla, men du måste ta hänsyn till helheten. Se Prestationstriangeln och Träningstriaden ”Tänk i helheter” Träning – Kost –Vila ”Fysiken – Tekniken/Taktiken – Mentala /Sociala ”KASAM” – Meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet Fysisk förmåga kanske leder tig till toppen, men en bra karaktär gör att du kan hålla dig kvar där. Vi pratar om att spelaren ska äga sin träning och äga sitt spel

11 Träningstriaden Tekniken/ Taktiken Fysiken KASAM = känsla av
För att lyckas krävs en mycket bra individuell teknik, bra fysik, god spelförståelse och rätt mental inställning KASAM = känsla av sammanhang Meningsfullt Hanterbart Begripligt Mentala/ Sociala

12 Prestationstriangeln
KASAM

13 KASAM KASAM Tanke Kropp Känsla Handling Påverkar hur vi känner och gör
Påverkas av tanke, känsla och handling Känsla Påverkar vad vi gör och hur vi tänker Handling Vad vi gör – påverkar hur vi känner och tänker KASAM

14 Vi måste lära oss se sambanden
1 KASAM 2Arbetsmetodiken bygger på Aaron Antonowsky´s KASAM-begrepp "KASAM - begreppet" definieras i sin helhet som ”Känslan av sammanhang” och är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de *stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, att de resurser som krävs för att man skall kunna mäta de krav som dessa *stimuli ställer på en finns tillgängliga, dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.   (*stimuli något som utlöser en tanke eller en handling)

15 KASAM Spelarutveckling - Helhetsperspektiv Prestation Ledarskap
Match/träningsrutiner Stresshantering Koncentration Självförtroende Mentala förb. ledarfilosofi pers. utveckling motivations klimat individuell coachning kommunikation återhämtning Livsstil attityder etik/moral planering stresshantering Socialt stöd kontakt med föräldrar kontakt med skola bygga nätverk lagsammanhållning Instruktion Personlighet motorisk inlärning koordination I individuell teknik/ ”Progressionsmodellen” Individuella samtal beslutsfattande självkänsla identitet perfektionist egen kontroll

16 KASAM Arbetsmetod Teoridriven praktik Tillämpning Definitioner
beskrivningar samband orsaker effekter Tillämpning inlärning program mål/visioner utbildning utvärdering Observation behov bekräftelse Tillämpning teorier analyser fakta principer forskning KASAM

17 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPELFÖRSTÅELSE
KASAM 1. ARV SPELFÖRSTÅELSE TRÄNING/RETNING -mängd -kvalité -typ av träning SPELINTELLIGENS SPELUPPFATTNING SOCIAL SPELFÖRSTÅELSE INTELLEKTUELL FÖRMÅGA PERCEPTUELL FÖRMÅGA FYSISKA KVALITÉER Motorisk skicklighet Kognition Roll Relation Spelförtroende Split vision Styrka Spänst Snabbhet Uthållighet Rörlighet Kroppsdim Arv Kognitiv och Perceptuell psykologi Mottag av stimuli Hämt av stimuli Minnes processer Position Uppgift Ansvar Trivsel Empati Emotioner Känslor Tankeprocesser Utv.Principer -cephalo kaudala -proximodestala Scanning Focusering ERFARENHET Inlärning Igenkänning MOTIVATION Oberoende av boll - teknik Oberoende av kropp -kraft -kropp -tid -rum Gäller egentligen även utanför planen. Vad är det för skillnad mellan te/ta spelförståelse och socilaförståelse Associera Fantisera Drömma Kreativitet Upfattnings förmåga Mönster- igenkänningsteknik Lirare Sociala roller Hierarki Konsekvenser Problemlösnings förmåga Dra slutsater Resonera Analysera Reflektera Automatisering Generalisering Koordinativa kval -proprioception -anpassning -kombinations -öga-hand -öga-fot öga-kropp -reaktion -balans Trygghet Kompetens Självtillit Sinnen -syn -hörsel -lukt -smak -känsel Självklarheter Kommunikation FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPELFÖRSTÅELSE

18 Steg 4 Att lyckas som spelare och ledare
Laganda/Taktik Laget som helhet kommer alltid i första hand. Ibland måste man offra alla personliga intressen och ära för lagets bästa

19 Steg 4 Att lyckas som spelare och ledare
Teknik Kunskap och kompetens vad gäller handbollens tekniker i försvar och anfall ”Varje spelare måste ha ett tekniskt och taktiskt register” ”Varje spelare måste ständigt jobba med sin teknik”

20 Steg 5 Att lyckas som spelare och ledare
Bäst när det gäller ”Nervkontroll” Vad kännetecknar de bästa? Presterar alltid max när det gäller. En bra spelare ger alltid 100% av sin förmåga när det gäller, ha/hon blir mer det gäller.

21 Vår vision! Spelaren skall äga sin träning
Spelaren skall äga sitt spel Spelarna skall äga sitt liv

22


Ladda ner ppt "Värmlands Handbollsförbund"

Liknande presentationer


Google-annonser