Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värmlands Handbollsförbund. Våra spelare utvecklas och presterar resultat utifrån ett antal grundläggande delar: Hur bygger man en handbollspelare? Må.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värmlands Handbollsförbund. Våra spelare utvecklas och presterar resultat utifrån ett antal grundläggande delar: Hur bygger man en handbollspelare? Må."— Presentationens avskrift:

1 Värmlands Handbollsförbund

2 Våra spelare utvecklas och presterar resultat utifrån ett antal grundläggande delar: Hur bygger man en handbollspelare? Må bra! ”Leva ett gott liv varje dag! ”KASAM” Helhetstänk ” Triaden (Te/Ta – Fysiken – Mentala/Sociala) ”Prestationstriangeln” Träning – Kost – Vila T.K.H – Tanke – Känsla – Handling (på och utanför planen) KASAM – Känsla Av Sammanhang (Meningsfullhet – Begriplighet – Hanterbarhet

3 Framgångsstegen 1 – 5 Nyckelord ”Keys” Energi Vänskap Lojalitet Samarbete Självbehärskning Självkritik Disciplin Karaktär Fysiken Laganda/Spelidé Teknik Vinnarinstinkt Självförtroende Nervkontroll

4 Framgångsstegen Steg 1 Att lyckas som spelare och ledare Energi Man får inget gratis! Skall man uppnå något resultat fordras hårt arbete. En speciell lustkänsla uppstår när resultatet kommer genom hårt arbete och omsorgsfull planering. ”En inre tillfredställese uppstår” ”Jag har gjort allt som jag kan göra”

5 Att lyckas som spelare och ledare Vänskap Vänskap uppstår genom ömsesidig aktning, respekt och hänsyn. ”Din känsla får ej råda över andras rätt. Din rätt skall inte tvingas mot andras känsla”

6 Att lyckas som spelare och ledare Lojalitet Mot dig själv, mot alla som är beroende av dig. Självrespekt! ”Din känsla får ej råda över andras rätt. Din rätt skall inte tvingas mot andras känsla

7 Att lyckas som spelare och ledare Samarbete Med alla i föreningen/skolan såväl hög som låg. Hjälp dem som behöver och försök att se från två håll när problem och konflikter uppstår.

8 Steg 2 Att lyckas som spelare och ledare Självbehärskning Att kunna hålla sina känslor under kontroll. Det finns en synkronisering mellan kropp och knopp. Behåll omdömet och ha ”sunt förnuft”

9 Steg 2 Att lyckas som spelare och ledare Karaktär Att kunna motstå frestelser och hålla fast vid sin egen inriktning är viktigt. ”Håll kompassriktningen och tänk långsiktigt”

10 Steg 3 Att lyckas som spelare och ledare Fysiken De fysiska kvalitéerna som kondition, styrka, snabbhet, rörlighet och koordination är mycket betydelsefulla, men du måste ta hänsyn till helheten. Se Prestationstriangeln och Träningstriaden ”Tänk i helheter” Träning – Kost –Vila ”Fysiken – Tekniken/Taktiken – Mentala /Sociala ”KASAM” – Meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet

11 Träningstriaden Fysiken Tekniken/ Taktiken Mentala/ Sociala KASAM = känsla av sammanhang Meningsfullt Hanterbart Begripligt

12 Prestationstriangeln KASAM

13 Tanke Påverkar hur vi känner och gör Känsla Påverkar vad vi gör och hur vi tänker Handling Vad vi gör – påverkar hur vi känner och tänker Kropp Påverkas av tanke, känsla och handling KASAM

14 Vi måste lära oss se sambanden 1 KASAM

15 Spelarutveckling - Helhetsperspektiv Ledarskap ledarfilosofi pers. utveckling motivations klimat individuell coachning kommunikation återhämtning Socialt stöd  kontakt med föräldrar  kontakt med skola  bygga nätverk  lagsammanhållning Instruktion  motorisk inlärning  koordination  I individuell teknik/ ”Progressionsmodellen”  Individuella samtal  beslutsfattande Personlighet  självkänsla  identitet  perfektionist  egen kontroll Livsstil  attityder  etik/moral  planering  stresshantering Prestation  Match/träningsrutiner  Stresshantering  Koncentration  Självförtroende  Mentala förb. KASAM

16 Tillämpning inlärning program mål/visioner utbildning utvärdering Observation behov bekräftelse teorier analyser fakta principer forskning Definitioner beskrivningar samband orsaker effekter Tillämpning Teoridriven praktik Arbetsmetod KASAM

17 SPELFÖRSTÅELSE SPELINTELLIGENSSPELUPPFATTNING PERCEPTUELL FÖRMÅGAINTELLEKTUELL FÖRMÅGASOCIAL SPELFÖRSTÅELSEFYSISKA KVALITÉER Roll Relation Spelförtroende Position Uppgift Ansvar Trivsel Empati Emotioner Känslor Trygghet Kompetens Självtillit Lirare Sociala roller Hierarki Kommunikation FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPELFÖRSTÅELSE Kognition Tankeprocesser Kreativitet Konsekvenser Självklarheter Minnes processer Inlärning Igenkänning Mönster- igenkänningsteknik Associera Fantisera Drömma Problemlösnings förmåga Dra slutsater Resonera Analysera Reflektera Split vision Kognitiv och Perceptuell psykologi Scanning Focusering Mottag av stimuli Hämt av stimuli Upfattnings förmåga Sinnen -syn -hörsel -lukt -smak -känsel 1. ARV TRÄNING/RETNING -mängd -kvalité -typ av träning Motorisk skicklighet Styrka Spänst Snabbhet Uthållighet Rörlighet Kroppsdim Arv Utv.Principer -cephalo kaudala -proximodestala Oberoende av boll - teknik Oberoende av kropp -kraft -kropp -tid -rum Automatisering Generalisering Koordinativa kval -proprioception -anpassning -kombinations -öga-hand -öga-fot öga-kropp -reaktion -balans KASAM

18 Steg 4 Att lyckas som spelare och ledare Laganda/Taktik Laget som helhet kommer alltid i första hand. Ibland måste man offra alla personliga intressen och ära för lagets bästa

19 Steg 4 Att lyckas som spelare och ledare Teknik Kunskap och kompetens vad gäller handbollens tekniker i försvar och anfall ”Varje spelare måste ha ett tekniskt och taktiskt register” ”Varje spelare måste ständigt jobba med sin teknik”

20 Steg 5 Att lyckas som spelare och ledare Bäst när det gäller ”Nervkontroll” Vad kännetecknar de bästa? Presterar alltid max när det gäller. En bra spelare ger alltid 100% av sin förmåga när det gäller, ha/hon blir mer det gäller.

21 Vår vision! Spelaren skall äga sin träning Spelaren skall äga sitt spel Spelarna skall äga sitt liv

22


Ladda ner ppt "Värmlands Handbollsförbund. Våra spelare utvecklas och presterar resultat utifrån ett antal grundläggande delar: Hur bygger man en handbollspelare? Må."

Liknande presentationer


Google-annonser