Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen www.wombri.se ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen www.wombri.se ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR."— Presentationens avskrift:

1 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG WOMEN´S BUSINESS RESEARCH INSTITUTE Storgatan 19, MONICA RENSTIG VD, forskare,debattör

2 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen VÄRLDENS BÄSTA LASTBILSTILLVERKARE – HUR HAR VI LYCKATS MED DET? Volvo - Scania Pharmacia – Astra Dn o Svd Affärsvärlden o Veckans affärer

3 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen DE HAR KONKURRERAT PÅ EN HEMMA MARKNAD TRÄNAT HEMMA JÄMFÖRT SIG MED VARANDRA VÄSSAT SIG BYGGT EN FUNGERANDE AFFÄRSMODELL

4 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Capio Kunskapsskolan Global Health Partner Mando & Mandolean Edsby Slott Äldreomsorg Dessa har tränat och konkurrerat på en hemmamarknad

5 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen VARFÖR ÄR PRIVATA UTFÖRARE BÄTTRE ÄN DRIFT I OFFENTLIG REGI? 1.Företagare är bättre på att vara just företagare = utveckla tjänster efter kundernas behov 2.Privata företag får sälja tilläggstjänster – det får inte offentliga. 3.Privata företag får gå över kommungränser och utnyttja stordriftsför- delar

6 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Kvinnors företagande – Sveriges framtid? kvinnliga företagare manliga företagare kvinnliga nystartare manliga nystartare 90-talet: från 4 – 11 tusen kvinnliga nystartare årligen

7 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Bara 85 entreprenörer har vuxit sig stora Kvinnliga företagare med omsättning över 25 mkr Antalet kvinnliga företagare286 Varav livsmedels-bensinhandel66 Summa220 Varav ärvt existerande företag76 Summa144 Varav köpt existerande företag59 Varav helt nystartade företag85 -Varav ensam kvinnlig ägare70 -Varav tillsammans med make, familj, kompanjon15

8 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Handel inkl restaurang15 Förvaltning av värdepapper, fastigheter el finansbolag 12 Konsult, reklam,pr, bemaninngsföretag, företagstjänster 13 Tillverkning, produktion, design o försäljning- egenutvecklad 15 Vård, omsorg, skola30 Summa nystartade företag85 Här finns de expanderande nystartade kvinnliga företagarna Antal företag

9 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Kvinnliga företagare som startat ny verksamhet och vuxit sig stora Tillsammans med familj, make eller kompanjoner

10 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Utveckling och lönsamhet för privata utförare

11 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen År 1993 ca kvinnliga företagare inom vård och omsorg År 2006 ca kvinnliga företagare inom vård och omsorg

12 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Går det att leva på och utveckla skola, vård- och omsorgsföretagande?

13 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Delbransch Särskilda boenden Öppna sociala insatser t ex hemtjänst o assistans Förskolor Friskolor Utvecklingen av antalet företag Avser enheter för förskolor och skolor

14 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Delbransch 0-9 anställda anställda 50- anställda Samtliga Särskilda boenden Öppna soc. Insatser T ex hemtjänst o assistans Förskolor Friskolor Uppgifterna kommer från SCB:s FAD-databas och omfattar såväl AB, som stiftelser, ekonomiska föreningar och enskilda näringsidkare, tex EF, HB o KB. Omsättning median 2006

15 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Omsättningen per anställd har ökat Avser medianföretaget, tkr

16 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Delbransch0-9 anställda anställda 50- anställdaSamtliga Särskilda boenden 7 %5 %7 %6 % Öppna sociala insatser 9 %4 % 6 % Förskolor 3 %2 %4 %3 % Friskolor 3 % 2 % Uppgifterna kommer från SCB:s FAD-databas som även inkluderar enskilda näringsidkare. Rörelsemarginalen 2006 Rörelseresultat/omsättning

17 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen

18 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Går det att leva på hemtjänstverksamhet? 13 kundvalsföretag verksamma i Nacka, endast AB, årsredovisning av 13 drivs av en kvinna. 5 av 13 drivs av kvinna med utländsk bakgrund.

19 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Tar kommunerna chansen? Ge oss en marknad!

20 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Visas aktuella upphandlingar – egen o/e extern lista? Visas kommande upphandlingar – egen o/e extern lista? Visas nyligen avslutade upphandlingar – egen o/e extern? Finns info om vad LOU och ramavtal är? Finns ramavtalsdatabas och databas med övriga avtal? Framgår konkurrenspolicy? Finns bra info om utmaningsrätt- för de som infört det? 25 variabler granskades

21 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen 25 Variabler granskades, forts… Framgår om privat äldreomsorg? Framgår hur starta hemtjänst? Har eller uppges planer på kundval inom hemtjänsten? Finns uppmaning – Starta hemtjänst, gör så här! Framgår hur starta äldreboende? Har eller uppges planer för kundval inom äldreboende? Framgår hur man startar assistansföretag? Framgår hur man gör för att starta förskola? Finns uppmaning – Starta förskola? Framgår hur man gör för att avknoppa?

22 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen 69 procent informerar inte alls om företagande inom vård, skola, omsorg, assistans

23 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen

24 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen

25 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen

26 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen

27 Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen TAR KOMMUNERNA CHANSEN Granskning av hur kommunerna kommunicerar om företagande via hemsidan LADDA NED HÄR: Tar_kommunerna_chans_15120a.pdf


Ladda ner ppt "Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen www.wombri.se ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR."

Liknande presentationer


Google-annonser