Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunala Lantmäteridagar 2006 S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2 REGISTERKVALITETSPROJEKTET ALBIN Göran Persson Lantmäteriet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunala Lantmäteridagar 2006 S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2 REGISTERKVALITETSPROJEKTET ALBIN Göran Persson Lantmäteriet."— Presentationens avskrift:

1 Kommunala Lantmäteridagar 2006 S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2 REGISTERKVALITETSPROJEKTET ALBIN Göran Persson Lantmäteriet

2 Kommunala Lantmäteridagar 2006 ALBIN PROJEKT/UTREDNINGAR under senare tid rörande fastighetsinformationen REGISTERKVALITESPROJEKTET 2002 LANTMÄTERIETS INFORMATIONSUTVECKLING 2003 LÅNGSIKTIG PLAN FÖR LANTMÄTERIETS INFORMATIONSFÖRSÖRJNINGSVERKSAMHET 2005-2010 (LP6)2004 FÖRSTUDIE INFORMATIONSUTVECKLIG FASTIGHETSINFORMATION (FiFi) 2005 INFORMATIONSUTVECKLINGSPROJEKTET (ALBIN) 2006-200? S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2

3 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Syftet med projektet S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2 Öka användningen av fastighetsinformationen och minska kostnaderna hos användarna genom minskade handläggningstider, förvaltnings- och leveransbristkostnader

4 Kommunala Lantmäteridagar 2006 ALBIN Avser fastighetsregistrets allmänna del, såväl textdelen som registerkartan Projektet drivs gemensamt av divisionerna I och F inom Lantmäteriet inom SLM- kommuner S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2

5 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Fastighetsregistret

6 Kommunala Lantmäteridagar 2006 2006 Informationsutvecklingspro- jekt ALBIN 28 milj. kr Löpande kvalitetsåtgärder 4,0 milj. Kr inom div. F ALBIN S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2

7 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Kvalitetshöjning på vad då? Innehåll Aktualitet Fullständighet Korrekthet inkl. - lägesnoggrannhet - struktur S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2

8 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Vad tycker användarna? Aktuell, fullständig och korrekt! Mera konkret bättre lägesnoggrannhet önskas brister i rättigheter,PoB,samf bör åtgärdas fullständig åtgärdsredovisning önskas brister i arealredovisningen bör åtgärdas bättre GIS-anpassning önskas metadata behövs standarder skall användas S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2

9 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Prioritering Geometriförbättring av fastighetsindelningen Fullständighet m.m. i fastighetsindelningen Fullständighet m.m. betr rättigheter och ga. Fullständighet m.m. betr. planer och bestämmelser Korrekthet och fullständighet i arealredovisningen Fullständighet i åtgärdsredovisningen. S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2

10 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Projekt S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2 Tre gemensamma (I och F) produktionsprojekt och ett utvecklingsprojekt inom SLM-kommuner Geometriförbättring av fastighets- informationen i tätort 5,1 milj.Kr 2006 Delprojektledare Anika Henriksson, Falun Fastighetsindelning-fullständig och korrekt redovisning 7,3 milj.Kr 2006 Delprojektledare Christos Papadopoulos, Gävle. Rättigheter - fullständig och korrekt redovisning 7,8 milj. Kr 2006 Delprojektledare Lena Karlsson, Jönköping

11 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Utvecklingsprojekt S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2 Metodstudier inför geometriförbättring av fastighetsindelningen på landsbygden 4,0 milj. Kr 2006 Delprojektledare Gunnar Blixt, Kristianstad

12 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Geometriförbättring av fastighetsindelningen i tätort 2006 S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2 Utöka med det material vi har/kan få tillgång till med bättre lägesnoggrannhet, Inpassa områden med god inre lägesnoggrannhet men med dålig yttre lägesnoggrannhet.

13 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Geometriförbättring av fastighetsindelningen i tätort 2006 S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2 Kommunens material eller mätbaser från Lantmäteriet. kvalitetsförbättringen berör : * tätorter * småorter * fritidsområden och * större byar

14 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Fastighetsindelning, 2006 S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2 Uppenbara fel vid jämförelse mellan textdel och karta ska åtgärdas, t. ex. stavfel, fel kommunkod i identitet, ej läsbar text. Fastigheter som finns i textdelen men inte i kartan och vise versa ska utredas och registreras. Fastigheter där ”Avreg” saknar motsvarande ursprung Fastigheter där avskild mark saknar motsvarande ursprung Vita kartan Felaktigheter i den logiska konsistensen rättas, t.ex. glapp, överhäng, felaktiga detaljtyper beträffande traktgräns. ID-grupper på samfälligheter ska tas bort och omregistreras med unika områdesnummer.

15 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Rättigheter-fullständig och korrekt redovisning 2006 Komplettera karta med servitut som finns i textdelen Utredning och registrering av oregistrerade GA (EVL) i FR Rättigheter som saknar eller har ofullständig berörkrets (last/förmån) Felaktigheter i den logiska konsistensen i kartan rättas (tex. glapp överhäng mm) Komplettera kartan med LR/GA som finns i textdelen S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2

16 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Metodstudie inför geometriförbättring av fastighetsindelningen på landsbygd GAVEL 1:11

17 Kommunala Lantmäteridagar 2006 12 m

18 Kommunala Lantmäteridagar 2006

19

20

21 1. SkåneBromölla Primärkarta från Bromölla kommun 2. ÖstergötlandGrytgöl Punktbas från LM 3. GävleborgOckelbo Punktbas från LM 4. NorrbottenÄngesbyn Flygbilder + Satellitbilder + GPS punkter från LM Testområden

22 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Förutsättning för en test är att man har/skapar facit för samtliga gränspunkter. Underlag för facit kan vara: Primärkarta Äldre klassiska mätningar i ett lokalt koordinatsystem med ett samband till rikets koordinatsystem Nya mätningar i rikets koordinatsystem ( SWEPOS® Nätverks-RTK ) Facit

23 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Ett antal metoder som höjer den geometriska kvalitén i fastighetsindelningen testas: Transformationer Georeferering Flygbilder Satellitbilder GPS mätning Metoder

24 Kommunala Lantmäteridagar 2006

25

26

27

28 Projekt ALBIN Fördelar för användarna? Heltäckande registerkarta Bättre lägesnoggrannhet av gränspunkter Redovisning av rättigheter på kartan GIS-anpassning av data Ett mer komplett och fullständigt FR Lägre förrättningskostnader Lägre tillhandahållandekostnader S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2

29 Kommunala Lantmäteridagar 2006 Projekt ALBIN Vad kan vara intressant för KLM? FiFi-projektets slutrapport Instruktioner och rutinbeskrivningar Kompetensfrågor Tidsåtgång Produktionsuppföljningssystemet PROFS Erfarenheter i övrigt S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2

30 Kommunala Lantmäteridagar 2006 PROFS Produktionsföljningssystemet Tillgänglig information via Internet http://www.metainfo.se/website/albin

31 Kommunala Lantmäteridagar 2006

32

33

34

35

36

37

38 Projekt ALBIN FRÅGOR? S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2


Ladda ner ppt "Kommunala Lantmäteridagar 2006 S:2 2:14 2:15 3:3 5:6 4:2 REGISTERKVALITETSPROJEKTET ALBIN Göran Persson Lantmäteriet."

Liknande presentationer


Google-annonser