Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer 1 Rengöring och desinfektion ISBN 978-91-979918-4-1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer 1 Rengöring och desinfektion ISBN 978-91-979918-4-1."— Presentationens avskrift:

1

2 Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer 1 Rengöring och desinfektion ISBN 978-91-979918-4-1

3 Desinfektionsprocessen 2 Bild 2

4 Rent Uppnås genom en process, som avlägsnar främmande material (ex. smuts, organiskt material) från föremål eller hud Höggradigt rent Uppnås genom en desinfektionsprocess, som minskar antalet patogena mikroorganismer, inte nödvändigtvis sporer, från föremål eller hud, till en nivå som inte är skadlig för hälsan Sterilt Uppnås genom sterilisering, som avdödar alla mikroorganismer, även sporer Definitioner av renhetsgrader 3 Bild 3

5 Riskgruppering av medicintekniska produkter med hänsyn till infektionsrisk Låg risk Kontakt med normal eller intakt hud Rengöring och torkning oftast tillräckligt Medelstor risk Kontakt med slemhinna eller skadad hud Rengöring följd av desinfektion och torkning oftast tillräcklig Hög risk Penetrering av steril vävnad Rengöring, desinfektion och sterilisation krävs 4 Bild 4

6 Det är ytan som desinfekteras Utrustningen är programmerad med standardiserad temperatur och tid under desinfektionsfasen A 0 -värdet t.ex. 90 °C i 60 sekunder, är baserat på reduktionsnivå för rengjorda ytor 5 Bild 5

7 Är det inte rent, kommer det inte att kunna desinfekteras Utan föregående rengöring finns risken att desinfektionen inte lyckas Före desinfektion Efter desinfektion 6 Bild 6

8 Viktiga förutsättningar för godkänd rengöring Mekanisk funktion Temperatur Processkemikalie Vattenmängd/ vattenkvalitet – tryck Kontakttid Eftersträva en bra balans mellan dessa faktorer 7 Bild 7

9 Sinner´s cirkel Om något av fälten minskas måste ett annat ökas. Cirkeln måste alltid förbli hel. 8 Bild 8

10 Förutsättningar för bra rengöringsresultat Bra vattenflöde och kvalitet Inte för lång intorkningstid Rätt programval Rätt kemikalieval Godset rätt placerat Maskinen ej överlastad Bra underhåll 9 Bild 9

11 Definition för desinfektion Desinfektion definieras som: - en reduktion av mikroorganismer till en nivå som inte innebär risk för smitta eller överföring av smitta 10 Bild 10

12 A 0-VÄRDE A 0 är baserat på temperatur och tid ∑ 10 A0=A0= (T-80)/z tt t = vald tid i sekunder T = temperatur i ºC A 0 = A-värde när z är 10 ºC “Time reference in seconds to reach a specified disinfectio efficacy at 80 °C” Vid 90°C i en diskdesinfektor är avdödningstiden 60 sekunder. 11 Bild 11

13 Desinfektionsparametrar - tid i relation till temperatur A 0 = 600 12 Bild 12

14 Vad avdödas under desinfektionsprocessen? Desinfektion avdödar: Bakterier Virus Mikroskopiska svampar Mikroskopiska alger Protozoer Desinfektion avdödar/inaktiverar inte: Bakteriella sporer Endotoxiner 13 Bild 13

15 Desinfektionsmetoder Termisk (Värme) desinfektion Kemisk desinfektion 14 Bild 14

16 Termisk desinfektion Fuktig värme i form av: - ånga eller vatten effektiv snabb kontrollerbar bäst ur miljösynpunkt mest ekonomisk Rekommenderas i SS-EN/ISO 15883-1 15 Bild 15

17 Kemisk desinfektion Alkoholer – hud och ytor Jod - hud Klorföreningar - vatten och ytor Klorhexidin - hud Aldehyder, Persyror – värmekänsliga instrument 16 Bild 16


Ladda ner ppt "Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer 1 Rengöring och desinfektion ISBN 978-91-979918-4-1."

Liknande presentationer


Google-annonser