Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.cerbof.se Energieffektiva byggnader Stöd till forskning och innovation från Europakommissionen och Energimyndigheten CERBOF Umeå 29 april 2010 Åke.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.cerbof.se Energieffektiva byggnader Stöd till forskning och innovation från Europakommissionen och Energimyndigheten CERBOF Umeå 29 april 2010 Åke."— Presentationens avskrift:

1 www.cerbof.se Energieffektiva byggnader Stöd till forskning och innovation från Europakommissionen och Energimyndigheten CERBOF Umeå 29 april 2010 Åke Skarendahl, BIC/CERBOF 1

2 www.cerbof.se 2

3 EC Recovery plan, 2008 3 Utmaningar Klimat Finanskris Struktur Politiska risker Factories of the Future Energy efficient Buildings European Green Cars

4 www.cerbof.se Europakommissionen EeB – Energy efficient Buildings Energimyndigheten CERBOF Svensk andel, Projektvolym,miljon kr 2010: 40 (CERBOF 5) 2011: 25 (CERBOF 6) 4 Mål: Minskning av kWh och CO 2 Minskad energiförbr. Nollenergi Energipositiva

5 www.cerbof.se 5 EC CERBOF 1-4 CERBOF 5 EeB Typisk projektstorlek, Mkr Utfall EeB /CERBOF 5 2010 2 beviljade projekt

6 www.cerbof.se EeB 2010, antal projekt Sökta Beviljade NMP Nano 11 5 NMP District 8 2 INFSO Public spaces 26 6 ENV Historic buildings 5 1 ENERGY Retrofitting 10 3 17 6 S-andel av EU finansiering 6 % 0 % 23 % 9 %

7 www.cerbof.se Utlysning 2011 (läggs ut 2010) 7 M EuroTemaområde NMP 1 40 Material / Komponenter med reducerad egenenergi NMP 2Produktion, lagring, användning av energi för uppvärmning och varmvatten i existerande bostadshus NMP 3Energieffektivisering genom renovering av klimatskal ICT 20ICT för byggnader och områden för allmänt brukande ENV 5Skapa, mäta och följa upp goda innemiljöprestanda TREN 20Demonstration av nybyggnad med mycket låg energiförbrukning CERBOF 6 stöder alla områden

8 www.cerbof.se NMP 1: Material / Komponenter med reducerad egenenergi - 1 Utveckling av material - fokus på komponenter Uppbyggnad och tillverkning Integrering av återvunna material Underhåll Livscykelvärdering 8

9 www.cerbof.se NMP 1: Material / Komponenter med reducerad egenenergi - 2 Standardisering, ILCD Reduktion 50% i egenenergi på komponentnivå t ex en yttervägg (jfr 2005) Pilotprovning, minst ett fall Aktiv sektorsmedverkan Effekt på Europanivå Stora projekt, 100 milj. kr 9

10 www.cerbof.se NMP 2: Produktion, lagring, användning av energi för uppvärmning och varmvatten i existerande bostadshus - 1 Teknik och system Utveckling, systemintegration, prototyp, beslutsunderlag Livscykelvärdering Brukarmedverkan, beteende 10

11 www.cerbof.se NMP 2: Produktion, lagring, användning av energi för uppvärmning och varmvatten i existerande bostadshus - 2 Hus- och distriktsnivå Aktivt sektorsdeltagande 30 % effektivisering Validering Stora projekt 11

12 www.cerbof.se NMP 3: Energieffektivisering genom renovering av klimatskal - 1 Bostäder och lokaler Material, produkter, komponenter, system Montage och fogning Minskad energianvändning och förbättrad innemiljö Social acceptans och icke tekniska hinder Ekonomi (Livscykelanalys) Livslängd (inkl underhåll) 12

13 www.cerbof.se NMP 3: Energieffektivisering genom renovering av klimatskal - 2 Standardisering Distrikt Validering Aktiv sektorsmedverkan Energiförbrukning som vid nybyggnad Stora projekt 13

14 www.cerbof.se ICT: ICT för byggnader och utrymmen för allmänt brukande - 1 Energistyrningssystem för byggnader Trådlösa sensorer Integrerad energiproduktion 14

15 www.cerbof.se ICT: ICT för byggnader och utrymmen för allmänt brukande - 2 Såväl byggnader som områden för publik användning Validering i verkliga driftfall 15

16 www.cerbof.se ENERGY: Demonstration av nybyggnad med mycket låg energiförbrukning - 1 Energianvändning och energiproduktion. BIM –verktyg Innovativ teknik och process Enstaka byggnad eller distrikt 16

17 www.cerbof.se ENERGY: Demonstration av nybyggnad med mycket låg energiförbrukning - 2 Alla typer av byggnader Total energiförbrukning skall vara högst 60 kWh/m2/år. Positivt med hög andel förnybar energi. Stora projekt 17

18 www.cerbof.se ENVIRONMENT: Skapa, mäta och följa upp god innemiljöprestanda -1 Komfort, hälsa, tillgänglighet, säkerhet, användbarhet Mätverktyg och styrsystem Kontor, skolor, sjukhus, bostäder… Underlag för EU- standardisering Rekommendationer för EU- regelverk 18

19 www.cerbof.se ENVIRONMENT: Skapa, mäta och följa upp god innemiljöprestanda - 2 Demonstration av utvecklade verktyg, teknologier och processer. Aktiv sektorsmedverkan, inkluderande SME Små projekt 19

20 www.cerbof.se Inriktning Innovativitet provad i marknadsnära miljö Systemansatser och industrialisering Visa på upprepningsmöjligheter och –effekter 20

21 www.cerbof.se 21 Typologi

22 www.cerbof.se Objekt. Koncept Multistory residential Building, Zug, Architect Reto Miloni Multistory residential Building Zürich Höngg, Architect Beat Kämpfen

23 www.cerbof.se 23

24 www.cerbof.se 24 Inmätning

25 www.cerbof.se Teknikval. Produktionsprocess. Mark Zimmermann, Empa/CCEM, 2007

26 www.cerbof.se

27 27

28 www.cerbof.se Konsortier Kompetent och uthållig koordinator Stark representation av sektorsaktörer Såväl stora aktörer som SMEs Samarbete med likartade länder (geoclusters) Internationell (utanför EU) medverkan Nätverk, Nätverk, Nätverk! 28

29 www.cerbof.se BIC: s internationella arbete med EeB 29 E2BA- Energy efficient Buildings association formulerar långsiktig forskningsstrategi Nätverk – forskningsutförare och sektorsaktörer från EU27 + Norge, Schweiz och Island

30 www.cerbof.se 30 BIC: s internationella arbete med EeB Vid konferenser, möten och studieresor marknadsför BIC den svenska samhällsbyggnads -sektorn som deltagare i skarpa projekt

31 www.cerbof.se BIC: s internationella arbete med EeB - Flödesschema 31 BIC informerar om utlysningarna Sektorsaktörer och forskargrupper skapar konsortier Konsortier arbetar med och lämnar in ansökan BIC assisterar

32 www.cerbof.se 1. April 2010. Sektorns strategi publiceras 2. Slutet av aprilTeman formulerade 3. 9 juli 2010. Informationsmöte i Bryssel 4. 31 juli 2010. Utlysningen publiceras 5. Nov 2010.Utlysningen stänger 1 2 3 4 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2010 32 BIC informerar om utlysningarna Sektorsaktörer och forskargrupper skapar konsortier Konsortier arbetar med och lämnar in ansökan BIC assisterar


Ladda ner ppt "Www.cerbof.se Energieffektiva byggnader Stöd till forskning och innovation från Europakommissionen och Energimyndigheten CERBOF Umeå 29 april 2010 Åke."

Liknande presentationer


Google-annonser