Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidan 1 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON LOBBYIST OCH OPINIONSBILDARE?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidan 1 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON LOBBYIST OCH OPINIONSBILDARE?"— Presentationens avskrift:

1 Sidan 1 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON LOBBYIST OCH OPINIONSBILDARE?

2 Sidan 2 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON Vilken roll spelade Stellan Arvidson för det svenska erkännandet av DDR under tidigt sjuttiotal Vem var Stellan Arvidson? Var han en framgångsrik lobbyist och opinionsbildare för ett erkännande av Östtyskland? Av vilken anledning var Stellan Arvidson av åsikten att ett delat Tyskland var bättre än ett enat?

3 Sidan 3 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON Stellan föddes 1902 och dog 1997. Hans livsverk bestod delvis i det översättningsarbete som han gjorde på 1700- talspoeten Thomas Thorild, men även hans arbete med att reformera skolan var ytterst viktigt, den tredje livsuppgiften han bar på var att få DDR erkänt som en egen stat.

4 Sidan 4 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON Stellan var en passionernas man, med naturromantiska inslag, hans passion riktades främst mot Sverige och grannländer. Han var begeistrad av Norge eftersom hans mor kom därifrån. Finland var hans barndoms drömland som fick honom att upptäcka Runeberg. Under studietiden i Lund fick han upp ögonen för Danmark.

5 Sidan 5 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON Arvidson var både student och lektor vid universitetet i Greifswald. Det var här han grundlade sin forskning om Thomas Thorild som skulle följa honom i över 70 år.

6 Sidan 6 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON Arvidson erhöll Illis quorum av 12:e storleken 1968. Motiveringen löd: Kungl. Maj:t tilldelar rektorn vid folkskoleseminariet i Stockholm, ledamoten av riksdagens andra kammare, filosofie doktorn Erik Stellan Åke Arvidson, med avseende å hans mångåriga och framstående insatser för utbildning och kultur, medaljen i guld av tolfte storleken med inskrift ” Illis quorum meruere labores” att i högblått band med gula kanter bäras om halsen.

7 Sidan 7 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON Arvidson och DDR Arvidson arbetade aktivt för ett svenskt erkännande av DDR 1933 avsattes Arvidson från sin tjänst i Greifswald och utvisades av Nazisterna. Ett hittills okänt brev från Thorild hade upptäckts och universitetet bjöd in Arvidson 1960 för att undersöka fyndet. För Sverige i allmänhet var begreppet Östtyskland helt nytt, för Arvidson var DDR inget nytt i sig.

8 Sidan 8 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON Inrikespolitisk argumentation Stellan Arvidson talade för första gången i Riksdagen om den Tyska frågan, Den 8 mars 1967 Ej längre nominerad till riksdagen av socialdemokratiska partidistriktet. Enligt Stellan Arvidson har Östtyskland visat sig Vara ”en stabil statsbildning, som fyller alla krav på folkrättsligt erkännande” Ett förenat Tyskland var att det skulle vara en ”världsolycka”.

9 Sidan 9 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON Vänskapsförbundet Sverige -DDR eg. namnet Föreningen för förbindelser med DDR. Bildas 1956: ordförande Ljungdal, Arvidsons läromästare Syfte: Sprida kunskap och söka förståelse för DDR, verka för personliga kontakter mellan länderna. Stellan Arvidson ordförande 1969 - 1987??? För kunskap och förståelse för vårt grannland Vänskapsband ska knytas för världsfreden Mot nynazism i Tyskland

10 Sidan 10 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON

11 Sidan 11 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON Vänskapsförbundet Sverige -DDR eg. namnet Föreningen för förbindelser med DDR. Bildas 1956: ordförande Ljungdal, Arvidsons läromästare Syfte: Sprida kunskap och söka förståelse för DDR, verka för personliga kontakter mellan länderna. Stellan Arvidson ordförande 1969 - 1987??? För kunskap och förståelse för vårt grannland Vänskapsband ska knytas för världsfreden Mot nynazism i Tyskland

12 Sidan 12 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON Den internationella kommittén för normalisering av förbindelserna Bildas 1969: Stellan Arvidson president. Syfte: verka för att nationella kommittéer bildas i de länder som ännu inte erkänt DDR. Arvidson spindeln i nätet, och tongivande mot de andra kommittéerna.

13 Sidan 13 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON Den svenska kommittén för normalisering av förbindelserna med DDR Ej styrkt om Arvidson var medlem i au eller ”rådet”, men han var ständigt närvarande. Aktionsplan - med preussisk noggrannhet skall arbetet drivas.

14 Sidan 14 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON EldsjälEldsjäl Ständigt närvarandeStändigt närvarande Stark kraftStark kraft

15 Sidan 15 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON Vilken roll spelade Stellan Arvidson för det svenska erkännandet av DDR under tidigt sjuttiotal Vem var Stellan Arvidson? Var han en framgångsrik lobbyist och opinionsbildare för ett erkännande av Östtyskland? Av vilken anledning var Stellan Arvidson av åsikten att ett delat Tyskland var bättre än ett enat?


Ladda ner ppt "Sidan 1 HGO Projektgrupp: Lotta Nyborg, Georg Gyllenfjell, Magnus Götherström STELLAN ARVIDSON LOBBYIST OCH OPINIONSBILDARE?"

Liknande presentationer


Google-annonser