Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framgångsrika regioner 08:00 Kaffe med smörgås och registrering 09:00 Välkommen till Södertörns rådslag 2011 i Salem Kommunfullmäktiges ordförande Olle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framgångsrika regioner 08:00 Kaffe med smörgås och registrering 09:00 Välkommen till Södertörns rådslag 2011 i Salem Kommunfullmäktiges ordförande Olle."— Presentationens avskrift:

1 Framgångsrika regioner 08:00 Kaffe med smörgås och registrering 09:00 Välkommen till Södertörns rådslag 2011 i Salem Kommunfullmäktiges ordförande Olle Glimvik 09:10 Södertörns rådslag 2011: program Madeleine Sjöstrand, moderator 09:30 Kista Science city Vd Anette Scheibe, Stiftelsen Electrum 10:15 Förfriskningar och frukt 10:30 Helsingforsregionen Development Manager Carola Wictorsson, Culminatum Innovation 11:15 Stuttgartregionen Regiondirektorin Jeanette Whopperer, Verland Region Stuttgart (engelsktalande) 12:00 Lunch på Rönningeborg 13:30 Andra framgångsrika regioner i världen Roland Engkvist, Mälardalsrådet 14:15 Sammanfattning Madeleine Sjöstrand, moderator 14:30 Inledning Workshops Madeleine Sjöstrand, moderator 14:45 Workshops med kaffe Vad kan vi på Södertörn lära oss av förmiddagens exempel på framgångsrika regioner 16:00 Benchmarka/jämföra Stockholmsregionen med åtta andra storstadsregioner Margaretha Nitz, Regionplanekontoret 16:30 Avslutning Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén avslutar och överlämnar stafettpinnen till Nynäshamn

2 Framgångsrika regioner Södertörns rådslag äger rum torsdagen den 24 mars 2011 i Salem. Temat för rådslaget är Framgångsrika regioner. Under förmiddagen kommer vi att låta oss inspireras av andra framgångsrika regioner i Europa men även ges en utblick mot övriga världen. Under eftermiddagen diskuterar vi hur vi kan applicera dessa erfarenheter på Södertörnssamarbetet. Rådslagsberedningen har valt ut några av de mest omtalade och framgångsrika regionerna i Europa och lyckats få tag på intressanta föredragshållare som skall berätta om dessa regioner och framgångsfaktorer för samarbetet mellan näringsliv, högskola och offentlig sektor det s.k. Tripple Helix Kista Science City Kista Science City kan ses som en förebild för Flemingsberg. I Kista finns en framgångsrik och fungerande organisatorisk samordning mellan högskola/näringsliv/offentlig verksamhet. Ett flertal projekt och samverkansformer är av intresse för Södertörn. En uppdaterad Kistavision är just framtagen. Anette Scheibe VD för stiftelsen Electrum Stiftelsen Electrum verkar för strategier som säkerställer fortsatt tillväxt i Kista Science City och samarbete mellan forskning, akademi, staden och näringslivet. Tillväxten skall i första hand ske inom forskningsbaserade och innovativa tillväxtföretag baserade på tillämpningar av ICT (Information and Communication Technology). ”Kista skall utvecklas till ett Science City, en levande och växande vetenskapsstad med företag, universitet och högskolor på internationell nivå och ett attraktivt utbud av bostäder, service, kultur och rekreation som attraherar olika kompetenser. Kista Science City skall vara världsledande inom mobila tjänster, multimedia, trådlösa system och bredbandssystem” från Kistavisionen 2010 http://www.kista.com/adimo4/Site/kista/web/default.aspx?p=1346&t=h401&AspxAutoDetec tCookieSupport=1 Helsingforsregionen (Nyland Förbund är Helsingforsregionens regionplaneförbund) Europeiska unionens regionkommitté har valt Nyland till ”Europas Entreprenörsregion 2012”. Samma år blir Helsingfors även ”World Design Capital”. Design och arkitektur har en mycket hög status och används framgångsrikt i utvecklingsarbetet för Helsingfors- regionen. Samarbetet mellan högskolorna i ett universitet är en annan framgångsfaktor. Carola Wictorsson Development Manager för Culminatum Innovation Culminatum Innovation är ett utvecklingsbolag som ägs av Nylands förbund, Helsingfors, Esbo, Vanda samt Aalto-universitet (Tekniska Högskolan, Helsingfors Handelshögskola och Konstindustriella högskolan) och näringsliv. Culminatum bildades 1995 för att arbeta med regional utveckling i ett brett samarbete enligt Tripple Helix-principen. http://www.culminatum.fi/en/sivu.php?id=3

3 Stuttgartregionen Stuttgartregionen är en framgångsrik storstadsregion i Baden-Würtemberg (kallad en av de fyra motorerna i EU). Stuttgartregionen har ett mycket variationsrikt näringsliv med 165 000 företag inom bilindustri, mekanisk industri, IT, Bioteknik, Media och Life Science. Stuttgartregionen har framgångsrikt arbetat med Tripple Helix under lång tid och har idag en hög andel forskning av bruttoregionprodukten. Jeanette Wopperer Regionaldirektorin för Verland Region Stuttgart Verland Region Stuttgart är det första direktvalda regionala organet i Tyskland (1994) som arbetar framgångsrikt med samordning av offentlig verksamhet/akademier/näringsliv och internationell marknadsföring. http://www.region-stuttgart.org/vrs/main.jsp?navid=65 Margaretha Nitz Regionplanerare på Regionplanekontoret i Stockholm Åtta regioner i Europa har valts ut som intressanta att benchmarka/jämföra Stockholmsregionen med inom olika områden. Förutom de nordiska huvudstäderna ingår regionerna Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin och München http://www.regionplanekontoret.sll.se/Omvarlden1/Internationell-politik/ Roland Engkvist Processledare på Mälardalsrådet med ansvar för internationella kontakter Mälardalsrådets ”Projekt Benchmarking Regions” innebär att kunskap och inspiration hämtas från framgångsrika regioner i världen. Flera studieresor har gjorts till intressanta regioner i världen med deltagare från näringsliv, akademin och offentlig sektor i Stockholmsregionen. http://www.benchmarkingregions.se/forstasidan.aspx Madeleine Sjöstrand Konsult på Public Partner Madelaine Sjöstrand kommer vara moderator under Södertörns rådslag. Hon var perioden 2004-2008 kommundirektör i Haninge kommun. Madeleine är nu verksam i det nystartade konsultföretaget Public Partner som verkar för att stödja ledare inom offentlig verksamhet. Hon är även tf vd för SEU, Stockholmsregionens Europakontor AB.


Ladda ner ppt "Framgångsrika regioner 08:00 Kaffe med smörgås och registrering 09:00 Välkommen till Södertörns rådslag 2011 i Salem Kommunfullmäktiges ordförande Olle."

Liknande presentationer


Google-annonser