Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medling i brott och i vissa tvister

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medling i brott och i vissa tvister"— Presentationens avskrift:

1 Medling i brott och i vissa tvister
Jakobstad Österbottens medlingsbyrå Monica Bäck

2 Medling i brott och i vissa tvister
Medlingsverksamhetens organisation Medling i ett nötskal Förutsättningar för medling Hurudana ärenden? Exempel på medlingar

3

4 Österbottens medlingsbyrå
15 kommuner, ca invånare Personal Ansvarsperson, 2 medlingshandledare, byråsekreterare 39 medlare, utbildade, frivilliga Tvåspråkigt område, mångkulturellt Byrån finns i Vasa, hyrt utrymme i Jakobstad, i övriga kommuner ordnas utrymmen enligt behov

5 Medling i ett nötskal Möte mellan parter – diskussion om konsekvenserna Parternas egen konflikt - Parternas egna lösningar Människor som helhet Frivilligt Kostnadsfritt, konfidentiellt, opartiskt Två medlare + parterna Restorativ (reparativ) rättvisa

6 Förutsättningar för medling
Brottet / tvisten lämpar sig för medling Personligt samtycke av parterna – frivillighet Parterna förstår innebörden av medling ”medling kan ske i fråga om brott som bedöms vara lämpliga för medling med beaktande av brottets art och tillvägagångssättet, förhållandet mellan den misstänkte och brottsoffret samt övriga omständigheter som helhet” (2005/1015, 3§)

7 Hurudana ärenden? Egendomsbrott Våldsbrott Tvister
Stöld, skadegörelse, förskingring, bedrägeri, förfalskning Våldsbrott Misshandel, vållande av personskada Tvister Ersättningsärenden, tvister om egendom

8 Exempel på medlingar Bedrägeri / stöld Ärekränkning
Utnyttjat målsägarens bankkort/pengar för eget bruk Ersättningsskyldig Förtroendekris – beroendeförhållande Ärekränkning Dement person som sagt eller skrivit något opassande på allmän plats (media eller inför större grupp) Misstänkt Förstå innebörden och följderna Oftast beteendeavtal

9 Exempel på medlingar Tvist
Osams med granne om var träd/häck/sopkärl får finnas på tomten - tomtgränsen diskussion Principsak, vinst eller förlust Två äldre damer som bott i samma höghus och haft reservnycklar till varandras förråd Försvunnit saker ur ett källarförråd, yngre släktingar som hämtat saker ur förrådet I misstag eller med flit?

10 Exempel på medlingar Våldsbrott – mörkertalet stort
Vuxet barn som utövar våld mot sin förälder Äldre par där någondera blir misshandlad, eller bägge använder våld Beroendeförhållande – maktbalans Skam och skuldkänslor Fysisk, psykisk, materiell, ekonomisk, medicinsk

11 Tack! Hovrättsesplanaden 7 D 62 , 65100 Vasa
Österbottens medlingsbyrå Hovrättsesplanaden 7 D 62 , Vasa


Ladda ner ppt "Medling i brott och i vissa tvister"

Liknande presentationer


Google-annonser