Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jakobstad 8.4.2014 Österbottens medlingsbyrå Monica Bäck 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jakobstad 8.4.2014 Österbottens medlingsbyrå Monica Bäck 1."— Presentationens avskrift:

1 Jakobstad 8.4.2014 Österbottens medlingsbyrå Monica Bäck 1

2  Medlingsverksamhetens organisation  Medling i ett nötskal  Förutsättningar för medling  Hurudana ärenden?  Exempel på medlingar 2

3 3

4  15 kommuner, ca 180.000 invånare  Personal ◦ Ansvarsperson, 2 medlingshandledare, byråsekreterare ◦ 39 medlare, utbildade, frivilliga  Tvåspråkigt område, mångkulturellt  Byrån finns i Vasa, hyrt utrymme i Jakobstad, i övriga kommuner ordnas utrymmen enligt behov 4

5 Möte mellan parter – diskussion om konsekvenserna Parternas egen konflikt - Parternas egna lösningar Människor som helhet  Frivilligt ◦ Kostnadsfritt, konfidentiellt, opartiskt  Två medlare + parterna  Restorativ (reparativ) rättvisa 5

6  Brottet / tvisten lämpar sig för medling  Personligt samtycke av parterna – frivillighet  Parterna förstår innebörden av medling ”medling kan ske i fråga om brott som bedöms vara lämpliga för medling med beaktande av brottets art och tillvägagångssättet, förhållandet mellan den misstänkte och brottsoffret samt övriga omständigheter som helhet” (2005/1015, 3§) 6

7  Egendomsbrott ◦ Stöld, skadegörelse, förskingring, bedrägeri, förfalskning  Våldsbrott ◦ Misshandel, vållande av personskada  Tvister ◦ Ersättningsärenden, tvister om egendom 7

8  Bedrägeri / stöld ◦ Utnyttjat målsägarens bankkort/pengar för eget bruk  Ersättningsskyldig  Förtroendekris – beroendeförhållande  Ärekränkning ◦ Dement person som sagt eller skrivit något opassande på allmän plats (media eller inför större grupp)  Misstänkt  Förstå innebörden och följderna  Oftast beteendeavtal 8

9  Tvist ◦ Osams med granne om var träd/häck/sopkärl får finnas på tomten - tomtgränsen  diskussion  Principsak, vinst eller förlust  Tvist ◦ Två äldre damer som bott i samma höghus och haft reservnycklar till varandras förråd ◦ Försvunnit saker ur ett källarförråd, yngre släktingar som hämtat saker ur förrådet ◦ I misstag eller med flit? 9

10  Våldsbrott – mörkertalet stort ◦ Vuxet barn som utövar våld mot sin förälder ◦ Äldre par där någondera blir misshandlad, eller bägge använder våld  Beroendeförhållande – maktbalans  Skam och skuldkänslor  Fysisk, psykisk, materiell, ekonomisk, medicinsk 10

11 Österbottens medlingsbyrå Hovrättsesplanaden 7 D 62, 65100 Vasa osterbottens.medling@vasa.fi 11


Ladda ner ppt "Jakobstad 8.4.2014 Österbottens medlingsbyrå Monica Bäck 1."

Liknande presentationer


Google-annonser