Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tydliga mål och bedömningar i SFI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tydliga mål och bedömningar i SFI"— Presentationens avskrift:

1 Tydliga mål och bedömningar i SFI
Temaplaneringar med förväntat resultat, examinationsuppgifter och bedömningsmallar

2 Överleva i Göteborg, Lag 1, Ranäng/Odin
Ett Förväntat resultat är en konkretisering. Lärare kan använda ett enklare språk än det språk som används i kursplanerna till exempel: Du förväntas kunna använda ord för matvaror, kläder, mängder och priser prata om varor och priser ta reda på pris, datum och öppettider titta på annonser och hemsidor jämföra priser mellan varor skriva ett meddelande

3 Överleva i Göteborg, Lag 1, Ranäng/Odin
Examinationsuppgifter kan formuleras talspråkligt till exempel ”Du ska ta med dig ett kvitto som läraren tittar på. Sen ställer läraren frågor: ’Var står datumet på kvittot? Vad kostade tomaterna? Kan du se om du fick rabatt? Kan du se om du betalade kontant eller med kort? Vad kan du göra om det har blivit fel på ett pris? Sen får du ett annat kvitto som du inte har sett förut och läraren ställer likadana frågor. Resultat på uppgiften kan bedömas så här E = Rätt svar på nästan alla frågor på det egna kvittot C = Rätt svar på nästan alla frågor på ett svårare kvitto som eleven inte har sett förut

4 Överleva i Göteborg, Lag 1, Ranäng/Odin
Examinationsuppgift: ”I klassrummet finns annonsblad från matbutiker, varukataloger med möbler, en sida från Blocket med olika Second hand-varor med mera. Läraren säger till dig att du ska köpa några av de saker som finns på bilderna, till exempel ägg, ett matbord, en barncykel. Du ska ta reda på var, när och hur man kan köpa de sakerna. Du ska ta reda på vad sakerna kostar och du ska försöka hitta de billigaste.” Resultat på uppgiften kan bedömas så här E = Eleven förstod instruktionen, letade rätt på sakerna med hjälp av bilderna och pekade ut vad sakerna kostade C = Eleven kunde läsa delar av den information som fanns kring bilderna och hittade de billigaste varorna

5 Möte med ett nytt land, Lag 3, Ranäng/Odin
Insprängt i planeringen finns information om förväntat resultat, examinationsuppgifter och bedömning. Examinationsuppgifterna alltför många och omfattande och överlappande. Ett alternativ Förväntat resultat: Du förväntas kunna berätta om din första dag i Sverige läsa en artikel skriva en text som visar att du förstår vad som står i artikeln

6 Möte med ett nytt land, Lag 3, Ranäng/Odin
Examinationsuppgift: Berätta om din första dag i Sverige När var det? Vart kom du? Hur kom du dit? Vilka träffade du först? Vad tänkte/kände du? Vad gjorde du sedan? Stämde dina upplevelser med dina förväntningar?

7 Bedömningsmall E C A Struktur Ordförråd Menings-byggnad
Händelserna kom i rätt ordning Berättelsen var tydligt sammanhängande och lätt att följa Berättelsen hade en tydlig inledning och avslutningen i sammanfattades ditt helhetsintryck Ordförråd Du använde vardagliga ord Du använde varierade ord när du beskrev dina tankar och känslor Du beskrev dina förväntningar detaljerat Menings-byggnad I många meningar kom orden i rätt ordning Uttal och Språkriktighet

8 Möte med ett nytt land, Lag 3, Ranäng/Odin
Examinationsuppgift: Läs Sanja Weiss artikel ”Lägenheterna i Bosnien är bättre” i tidningen Världen & vi. Sen ska du skriva en egen artikel. Du ska då jämföra boendesituationen i ditt ursprungsland med den i Sverige. Du ska också jämföra med vad som står i Sanja Weiss artikel så att det framgår att du har förstått vad hon skriver.

9 Bedömningsmall E C A Innehåll Läsförståelse Struktur Menings-byggnad
Av texten framgick hur man bor i ditt ursprungsland jämfört med hur man bor i Sverige I texten fanns också några anknytningar till Sanja Weiss artikel Läsförståelse Av texten framgick att du förstod det mesta i Sanja Weiss artikel Struktur Textens olika delar hängde ihop och de kom i en viss ordning Texten hade en bra inledning och en sammanfattande avslutning Menings-byggnad Språkriktighet

10 Möte med ett nytt land, Lag 3, Ranäng/Odin
Det är lärare som formulerar uppgifter och gör uppgiftsspecifika bedömningsmallar En bedömningsmall ska innehålla beskrivningar av resultatindikatorer (assignement criteria) Vissa rutor i en bedömningsmall kan vara tomma Om resultatindikatorerna beskrivs på ett sätt som är begripligt för elever kan mallen få positiva pedagogiska effekter Resultatindikatorer kan skrivas i dåtid

11 Arbete och framtid, Lag 2A och 2B, Ranäng/Odin
Förväntat resultat Omfattning? För vem är det skrivet? Vem ska läsa temaplaneringen? Examinationsuppgifter och bedömningsmallar Kan några flyttas till rubriken Undervisning och användas som övningsuppgifter? Hur är examinationsuppgifterna formulerade? Vilken information ges om hur examinationsuppgifterna bedöms?

12 Arbete och framtid, Lag 2A och 2B, Ranäng/Odin
Examinationsuppgifter och bedömningsmallar Skrivuppgift: Skriv en intresseanmälan till en praktikplats där du vill jobba. Använd inlednings- och avskedsfraser Använd formuleringar från ditt personliga brev Skriv sammanhängande Se till att dina kontaktuppgifter finns med Försök få anmälan att bli så snygg som möjligt och språket bli så rätt som möjligt 

13 Bedömningsmall E C A Innehåll Struktur Lay-out och Språkriktighet
Av din intresseanmälan framgick varför du ville ha praktikplatsen. Dina kontaktuppgifter fanns med Det framgick varför arbetsgivaren skulle ha nytta av att ge dig praktikplatsen Struktur Inledning och avslutning på din intresseanmälan var okej och texten var sammanhängande Texten var indelad i stycken som gjorde den mer lättläst Övergångarna mellan styckena var bra Lay-out och Språkriktighet Din intresseanmälan och ditt språk var okej Din intresseanmälan var snygg och språket var i stort sett korrekt

14 Arbete och framtid, Lag 2A och 2B, Ranäng/Odin
Examinationsuppgifter och bedömningsmallar Muntlig uppgift: En tänkt arbetsintervju Du har skickat en intresseanmälan om en praktikplats. Arbetsgivaren har kontaktat dig och bett dig komma och prata med honom eller henne. En klasskamrat eller läraren ska låtsas vara din arbetsgivare som ställer följande frågor: Varför sökte du praktikplatsen? Vad kan du? Vad vill du veta om dina arbetsuppgifter? Vad vill du veta om dina arbetstider och arbetsförhållanden? Varför ska jag ge dig praktikplatsen? Du ska svara på frågorna, du ska visa att du kan ställa frågor och svara på frågor på svenska och du ska göra ett så bra intryck som möjligt.

15 Bedömningsmall E C A Svar Frågor Framförande
Det framgick varför du ville ha praktikplatsen och vad du kan Det framgick varför arbetsgivaren skulle ha nytta av dig Frågor Du ställde frågor om arbetsuppgifter och arbetsförhållanden Du ställde nya frågor för att få en mer och tydligare information Framförande Det mesta av det du sa gick att höra och förstå och ditt uppträdande var okej Du talade tydligt och begripligt och gav ett positivt intryck av dig

16 Mitt hemland, Lag 1C, Angered
Förväntat resultat Omfattning? För vem är det skrivet? Vem ska läsa temaplaneringen? Examinationsuppgifter och bedömningsmallar Kan nr 1 Läsa en känd faktatext flyttas till rubriken Undervisning och användas som övningsuppgift? Examinationsuppgifterna är beskrivna men inte formulerade När det gäller bedömning så framgår det vilka kunskaper och förmågor som examinationsuppgifterna speglar (till exempel att eleven kan läsa och förstå) men det framgår inte hur elevernas resultat på uppgiften bedöms 

17 Mitt hemland, Lag 1C, Angered
En Läs och skrivuppgift: Mitt hemland jämfört med Sverige Vi har läst några avsnitt om Sverige i häftet ”Fakta om Sverige”. Du har gjort stödord och till exempel berättat om naturen eller om religionen i ditt hemland. Nu ska du skriva och jämföra ditt hemland med Sverige. Du ska välja ett område där du tycker att skillnaderna är stora, till exempel natur eller religion och jämföra ditt hemland med Sverige. Till din hjälp har du häftet ”Fakta om Sverige”. Där ska du läsa och hitta ord och meningar som du ska använda. Till din hjälp har du också de stödord som du använde när du berättade om till exempel naturen eller religionen i ditt hemland. Några råd: Skriv en text med inledning, stycken och avslutning. Försök se till att delarna följer på varandra så att det blir lätt att flytta sig från det till det andra Försök använda beskrivande ord Försök få meningarna att bli rätt Försök att variera hur meningarna börjar och slutar och hur långa de blir

18 Bedömningsmall E C A Innehåll
Av texten framgick en tydlig skillnad mellan ditt hemland och Sverige Skillnaderna mellan ditt hemland och Sverige var klart och tydligt beskrivna Struktur Din text hade en inledning och var indelad i stycken Din text hade en avslutning Avslutningen innehöll en liten sammanfattning Ordförråd Du använde en del beskrivande ord när jämförde länderna Dina beskrivningar av skillnaderna var detaljerade och levande Meningar Meningarna var okej och det fanns en viss variation i meningarnas längd Texten innehöll flera längre meningar som började och slutade på olika sätt Läsförmåga Det framgick att du hade läst dig till en del sakupplysningar om Sverige Du använde den information som finns i häftet ”Fakta om Sverige”

19 Ekonomi och försörjning, Lag 2, Angered
I planeringen står det till exempel Mål: ”Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för enkla resonemang om informationen. Bedömning: prov på tabeller och diagram, ord/begrepp samt läsförståelse, dvs. läsa och förstå en lönespecifikation. Mål: ”Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter/- - -/ och för enkla resonemang om informationen.” Bedömning: Läsförståelse på texten Din rätt som konsument. Eleverna får förbereda sig självständigt med hjälp av lexikon. Vid testtillfället får eleven ny text utan anteckningar samt innehållsfrågor

20 Ekonomi och försörjning, Lag 2, Angered
Av planeringen framgår att eleverna förväntas göra vissa examinationsuppgifter att examinationsuppgifterna speglar ett eller flera av de kunskapskrav som styr betygssättningen att resultat på examinationsuppgifter bedöms men inte hur ”Förväntat resultat” saknas Grunderna för betygssättning framgår inte. Det finns ingen information om vad en elev ska åstadkomma för att till exempel få E på provet på tabeller och diagram, på Läsförståelseprovet etc

21 Leva och bo i Göteborg, Lag 1B, Angered
Förväntat resultat Omfattning? För vem är det skrivet? Vem ska läsa temaplaneringen? Examinationsuppgifter och bedömningsmallar Examinationsuppgifterna är beskrivna men inte formulerade Det finns en information om hur uppgifterna bedöms. Men informationen verkar vända sig mer till lärarna än till eleverna

22 Leva och bo i Göteborg, Lag 1B, Angered
Examinationsuppgift: Berätta om din bostad eller ditt närområde Berätta om vägen till din bostad. Berätta om vad som finns i ditt närområde. Berätta om din bästa kompis bostad. Berätta om ett av rummen i din bostad och vad gör du där? Berätta om din bostad, nuvarande eller tidigare

23 Bedömningsmall E C A Innehåll
Du berättade om din bostad och om ett rum I dina beskrivningar fanns det flera detaljer Struktur Berättelsen hade en viss ordning Berättelsen var sammanhängande och lätt att följa Berättelsen hade en tydlig inledning och avslutning Ordförråd Du använde vardagliga ord Du använde varierade ord när du beskrev hur det ser ut Uttal Det mesta av det du sa gick att höra och förstå och ditt uttal var okej Du talade tydligt och begripligt

24 Jag och min familj, Lag 1A, Angered
Förväntat resultat Eleverna ska kunna: fylla i blankett berätta om sin familj i grupp ställa frågor om någon annans familj skriva om en familj utifrån en malltext Examinationsuppgifter och bedömningsmallar Omfattning? Kan några av dem karaktäriseras som övningsuppgifter? Det framgår inte hur elevernas resultat på uppgiften bedöms 

25 Leva och bo i Göteborg, Lag 1B, Angered
Examinationsuppgift: Släkten och familjen Du ska klistra fast bilder på ett släktträd (se pappret Alla i min familj) och skriva vad de olika personerna i släkten heter. Du ska visa släktträdet för läraren och för några klasskamrater och berätta om dig och din familj. Du kan börja med att säga Vad du heter Hur gammal du är Varifrån du kommer Vad din mamma heter Vad hon gör osv När du har berättat färdigt ska du be dem som lyssnar att ställa två frågor. Det kan till exempel vara något i släktträdet som du inte har sagt så mycket om. Du ska svara på frågorna  

26 Bedömningsmall E C A Innehåll
Du hade gjort ett släktträd och du berättade kort om dig själv och om några personer i din familj Du berättade om fler personer och med flera detaljer Svara Du förstod de två frågor som lyssnarna ställde och du svarade Du svarade ganska snabbt och spontant så att det kändes som ett samtal Lyssna och fråga När du lyssnade på andra så ställde du en fråga Ordförråd Du använde ord för familjemedlemmar Du använde fler ord för åldrar och yrken mm Uttal Det mesta av det du sa gick att höra och förstå och ditt uttal var okej

27 Arbete och praktik, Yrkeslaget
Förväntat resultat Omfattning? För vem är det skrivet? Vem ska läsa temaplaneringen? Examinationsuppgifter och bedömningsmallar Det framgår vilka kunskapskrav Examinationsuppgifterna speglar Examinationsuppgifterna ger god vägledning och är tydliga Det finns en information om hur examinationsuppgifterna bedöms Men informationen verkar vända sig mer till lärarna än till eleverna.

28 Arbete och praktik, Yrkeslaget
Examinationsuppgift 1: Skriftlig praktikrapport Vad har du varit? Var ligger det? Vad gör man där? Hur många anställda hade de? Hade de personal- och omklädningsrum? Fanns det speciella regler för personlig hygien? Använde man arbetskläder/skyddskläder? Vilka arbetsuppgifter fick du göra där? Var det något du ville men inte fick göra? Upplevde du några arbetsmiljörisker? Redogör och motivera ditt svar. Tycker du att det var en trevlig praktikplats? Vad var mindre bra med din praktikplats? Hur gjorde du när du samlade information för att få svar på dina frågor? Svaren på dessa frågor plus dina egna reflektioner, ska du väva in i en löpande text. Det blir din praktikrapport Examinationsuppgift 2: Muntlig praktikrapport Gör en PowerPoint (PP) presentation med stöd av bilder från din praktikplats. Din presentation ska ta max 10 minuter. Sex till åtta PP-bilder brukar vara lagom. När du kommer tillbaka från din praktik, ska du få tid och möjlighet att arbeta med dina praktikuppgifter. Glöm inte då att ta med dig dina anteckningar och praktikbilder.

29 Arbete och praktik, Yrkeslaget
Bedömning av den skriftliga praktikrapporten Eleverna fick veta att Texten ska vara lättläst. En person som inte har sett praktikplatsen ska förstå hur den fungerar. För att lyckas med det måste texten först börja med en presentation av praktikplatsen. Du måste besvara alla frågor i texten – eller förklara varför du inte kan svara på en fråga. Det måste vara en text, inte bara punkter. Meningarna ska ha olika ordföljd. Du ska använda ord och begrepp som används på arbetsplatsen När det gäller grunder för betyget E motsvarar Informationen skollagens krav Men eleverna har inte fått en motsvarande information om grunder för C eller A skrivförmåga i en bedömningsmall

30 Bedömningsmall E C A Innehåll
Av texten framgick var du hade praktiserat och fått göra etc Vad du hade varit med om och upplevt som bra och mindre bra var klart och tydligt beskrivet Struktur Din text hade en inledning. Den var indelad i stycken och den var sammanhängande Din text hade en avslutning Avslutningen innehöll en sammanfattning Ordförråd Du använde en del beskrivande ord Dina beskrivningar var detaljerade och levande Meningar Meningarna var okej och det fanns en viss variation i meningarnas längd Texten innehöll flera längre meningar som började och slutade på olika sätt Hur gjorde du? Det framgick hur du hade samlat in informationen

31 Arbete, Lag 3, Angered Planeringen innehåller beskrivningar av examinationsuppgifter Person 1 läser ett meddelande för person 2. Person 2 skriver ner meddelandet och ger det till person 3, som är läraren. Ett rollspel där läraren eller inlånad coach är arbetsgivare och en elev blir intervjuad. Eleverna får ett antal förhållandevis lätta men autentiska jobbannonser. De läser annonserna och utläser om de själva kan söka de aktuella jobben. De får också beskrivningar av ett antal fiktiva personer. De ska tillsammans i grupp resonera kring och diskutera vilka personer som kan söka och är lämpliga för vilka jobb. Mail från arbetsplatsen: Eleven ska agera utifrån informationen i ett mail genom att svara på frågor angående vad man som anställd bör göra och varför, samt vem man kan kontakta om man har frågor kring mailet

32 Arbete, Lag 3, Angered Examinationsuppgifterna är beskrivna men inte formulerade Informationen om uppgifterna verkar vända sig mer till lärarna än till eleverna ”Förväntat resultat” saknas Grunderna för betygssättning framgår inte. Det finns till exempel ingen information om vad en elev ska åstadkomma för att få E på rollspelet, jobbannonserna etc


Ladda ner ppt "Tydliga mål och bedömningar i SFI"

Liknande presentationer


Google-annonser