Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andnöd Om luften i våra bostäder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andnöd Om luften i våra bostäder"— Presentationens avskrift:

1 Andnöd Om luften i våra bostäder
Svensk Ventilation Andnöd Om luften i våra bostäder

2 Om denna presentation Den här presentationen handlar om luften i våra bostäder. Den är en del av kampanjen ”Bra Ventilation”. Det finns ytterligare en presentation ”Luften inne dödar” som visar varför det är viktigt med ren luft inomhus – den visar också på en övergripande nivå hur man kan skapa sådan luft. Bostadspresentationen innehåller många bilder – tanken är att var och en väljer de bilder som passar vid varje givet tillfälle. Samtliga bilder kan användas både i presentationer som görs genom dator, och på presentationer som görs genom OH-bilder. En särskild instruktionsbild om talmanusen (som är omfattande) följer på denna bild Ytterligare en instruktionsbild om animeringar och illustrationer följer också.

3 Om talmanusen Talmanusen är långa. De är inte avsedda att läsas upp ordagrant – de är avsedda att hämta information ur. Välj alltså den del av talmanuset du tycker passar bäst i det sammanhang du håller presentationen. Viss information återkommer på flera ställen, ibland är det exakt samma formuleringar. Detta beror på att man antingen kan ta bara en bild ur en sekvens och göra en översiktlig genomgång (exempelvis av olika ventilationslösningar), eller först visa översiktsbilden och sedan gå igenom de olika lösningarna en och en. Gör man det senare ska man givetvis vara kortfattad när man berättar om den första bilden, den fördjupade informationen kommer ju senare. I talmanusen finns för vissa bilder också en instruktionsdel. Där kan det stå hur animeringarna är tänkta att fungera med talmanuset, eller hur bilden kan användas tillsammans med andra bilder. Talmanusens information (och ofta formuleringar) är hämtade ur boken ”Andnöd – en handbok om luften i våra bostäder”

4 Om ppt-tekniken Denna presentation innehåller många animeringar. Vill du ta bort dem helt, och alltså visa hela bilderna på en gång, gör du enligt nedan. Denna procedur måste utföras för varje bild i presentationen som har animeringar i sig (de allra flesta). Gör så här: Ta fram bilden som du vill ta bort animeringen från, klicka på menyn ”Bildspel”-”Anpassa animering” I rutan uppe till vänster ska alla bockar i rutorna tas bort genom att klicka på dem. Klicka därefter på OK. Både huvudet på varje bild och punktlistorna har Svensk Ventilations logga. Vill du göra om dem till vanliga svarta punkter gör du enligt nedan. Punkterna nedan genomför ändringen för samtliga bilder i presentationen. Gör så här: Gå in i bakgrundsbilden genom att hålla ner Shift-tangenten samtidigt som du klickar på ikonen ”Bildvisning” i nedre vänstra hörnet. Texten bildvisning kommer fram om man ställer musmarkören stilla över ikonen. Shift-tangenten är den tangent du håller ner när du vill ha stor bokstav. För att ta bort loggan i huvudet, markera denna genom att klicka på den och tryck sedan på raderingsknappen på tangentbordet För att ändra punktlistorna, markera rutan med punktlistan genom att klicka på ramen. Klicka på menyn ”Format”-”Punkter och numrering” och välj den punkttyp du vill ha av de som visas på skärmen. Klicka OK. Samtliga bilder kan användas som OH-bilder, alltså tryckas ut på plastfilm.

5 Om du har frågor Vänd dig till: Magnus Everitt, Svensk Ventilation
Tel: 0708 – Paula Hammerskog, Paulas Byrå Tel: 0733 –

6 Bra ventilation hemma ger:
Bra hälsa Välbefinnande Behagligt inneklimat Låg energiförbrukning

7 Dålig luft hemma ger: 500 lungcancerfall årligen
Explosion av allergi/astma Försämrat välbefinnande Låg prestationsförmåga Helt i onödan!

8 Detta får vi i oss

9 Detta får vi i oss

10 Vad får spädbarn i sig? Bröstmjölk Luft - nästan enbart inomhusluft

11 Luftomsättning i bostäder
Luftomsättning / h Dramatisk minskning av luftomsättningen i våra bostäder

12 Dålig ventilation hotar ditt barns hälsa
Värmlandsstudien* barn i enkät 400 i fördjupad studie Klart samband mellan luften hemma och antalet astma och allergifall. Dålig ventilation hotar ditt barns hälsa * ”Dampness in Buildings and Health”

13 Ökad risk för astma/allergi
Risk att få asttma / allergi Luftomsättning/h

14 Bamsestudien 4000 barn har följts Varför blir barn allergiska?
40% av 4-åringarna är allergiska Riskfaktorer: Dåligt inomhusklimat Rökning Kort amningsperiod Flera riskfaktorer ger stor ökning

15 Luftföroreningar hemma
Radon Byggmaterial Möbler Hemelektronik Kemikalier Människor Djur

16 Myter om luft Städmyten …men vi har inte för rent inne
Luftfuktighetsmyten …men torr luft är mycket ovanligt

17 Myter om luft Pälsdjursmyten
…men man blir inte mindre allergisk för att man har pälsdjur hemma

18 Radon 500 lungcancerfall per år 200 becquerel/m3
bostäder över gränsen Enkelt testa Låg saneringstakt – trots bidrag

19 Vad gör jag mot radon? Ta reda på orsaken Bestäm åtgärd
Markradon Blåbetong Vatten Bestäm åtgärd Förbättrad ventilation Radonsug Radonbrunn Ombyggnad Se vidare på

20 Bra luft i radonvilla Fembarnsfamilj i Uppsala
Villa byggd på 60-talet i blåbetong 2002: 800 becquerel/m3 Installation av balanserat ventilationssystem Resultat 120 becquerel /m3 Mycket god inomhusklimat Problem med lukt och dålig luft borta -

21 Ventilationens uppgift
Ventilationen ska: Skapa ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat Styras efter behov Skapa tillräcklig och stabil luftomsättning

22 Rätt temperatur hemma 22

23 Tekniska lösningar Självdragsventilation (S)
Fläktstyrda frånluftssystem (F) Balanserade ventilationssystem (FT)

24 Självdragsventilation
Utsugning via kanaler Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Ingen kontroll av luftomsättning Hög energiförbrukning Risk för drag och kallras Risk för ljudpåverkan utifrån Bra i gamla otäta hus, men svårt rena luften, komplicerat bygga

25 Självdragsventilation
FUNKTION JA NEJ KOMMENTAR Kontroll av luftomsättning X Mest ventilation när det är kallt ute. Låg energiförbrukning Ingen elförbrukning, däremot höga uppvärmningskostnader av uteluft – som när den värmts upp släpps rakt ut. Behovsstyrning Filtrering av uteluft Bra komfort Kall luft ger ofta drag och kallras Ljudpåverkan utifrån Tilluftsventiler kan ge ljudgenomföring, stort problem i bullriga miljöer Bra luftkvalitet I regel är uteluftsflödena för små

26 Vanligt system – billigt att installera, inte alltid energieffektivt
Fläktstyrd frånluft Utsug med hjälp av fläktar Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Kontroll av luftomsättning Möjlighet till värmeåtervinning i moderna system Möjlighet till behovsstyrning Endast begränsad rening möjlig Vanligt system – billigt att installera, inte alltid energieffektivt

27 Fläktstyrd frånluft FUNKTION JA NEJ KOMMENTAR
Kontroll av luftomsättning X Låg energiförbrukning I moderna system kan energiförbrukningen bli låg eftersom det finns möjlighet till återvinning Behovsstyrning Filtrering av uteluft Luftintagen kan i moderna system förses med filter Bra komfort Risk för buller och drag Ljudpåverkan utifrån Tilluftsventiler kan ge ljudgenomföring, stort problem i bullriga miljöer Bra luftkvalitet Under förutsättning att marken inte är radonhaltig eller uteluften förorenad Instruktion Här kan ni i stort sett gå igenom tabellen steg för steg och använda den som talmanus. Den är en förstärkning av föregående bild – man kan använda båda två, eller välja en av dem.

28 Balanserade system Många varianter Låg energianvändning
Värmeåtervinning (FTX) Behovsstyrt Luftrening Balanserade ventilationssystem. Dessa kan utformas på många olika sätt, vilket också skett under åren. Forskarna är numera överens om att den här typen av system är de system som ger den bästa inomhusluften. FT-system är energisnåla, de kombineras nästan alltid i dag med värmeåtervinning. Behovsstyrning är en annan funktion som drar ner energikostnaderna och förbättrar klimatet. Anläggningen känner av hur mycket ventilation som behövs och ställer in sig efter det. I och med att man kontrollerar intaget av luft är det enkelt att rena luften, något som naturligtvis är viktigt för att skapa ett gott inneklimat. Ett bra FT-system är enkelt, stabilt och flexibelt. Stabiliteten innebär att störningar av olika slag inte ska påverka funktionen negativt. Enkelt, stabilt, energisnålt och flexibelt system som skapar bra inomhusklimat

29 Balanserade system FUNKTION JA NEJ KOMMENTAR
Kontroll av luftomsättning X Både till- och frånluftsflöden kan lätt kontrolleras Låg energiförbrukning Väremeåtervinning och behovsstyrning spar energi Behovsstyrning Ger bättre luftkvalitet vid perioder med hög föroreningsbelastning Filtrering av uteluft Filter bör bytas två gånger per år Bra komfort Dragproblem undviks eftersom tilluften är förvärmd Ljudpåverkan utifrån Kanal förses med ljuddämpare Bra luftkvalitet Behovsstyrningen säkerställer detta

30 Energi och ventilation
Energisnål ventilation Värmeåtervinning Uppvärmd frånluft värmer kall tilluft Behovsstyrning Mer ventilation när behovet är stort Energieffektiva komponenter Fläktar, filter

31 Energianvändning i villor

32 Energi - Värmeåtervinning
Håller uppvärmningskostnaden nere Uppvärmd frånluft värmer kall tilluft Hög verkningsgrad viktigt Lätt installera vid renovering

33 Energi - Behovsstyrning
Ger rätt mängd luft – vid rätt tillfälle Manuell eller automatisk styrning Alltid lönsamt vid nytt system – räkna vid renovering

34 Elenergi - behovsstyrning

35 Energi - LCC Life Cycle Cost – Livscykelkostnad
Totalkostnad från inköp till destruktion Inköp 10%, driftskostnader 90% Finns färdiga system för beräkning

36 LCC i verkligheten System A B C 70% 40% 0% 300 200 120 600 950 100 50
Till- och frånluft B C Frånluft Verkningsgrad värmeåtervinning 70% 40% 0% Investering 300 200 120 LCC Energi 600 950 LCC Service 100 50 LCC nedmontering och destruktion 40 10 Summa 750 940 1130

37 Energi och ventilation EU-direktivet
Syftet är att minska energianvändningen Krav på åtgärder på varje land ”Dessa krav ska ta hänsyn till allmänna förhållanden när det gäller inomhusklimatet för att möjliga negativa effekter såsom otillfredsställande ventilation undviks” (Artikel 4 i direktivet)

38 Renovering av flerfamiljshus
Mål med ombyggnaden Utgå från verkligheten Ekonomin Tillfredsställa både ägare och boende

39 Flerfamiljshus – självdrag renovering
Ombyggnad till F-system Befintliga kanaler avgör ombyggnadssätt Filtrering möjlig efter ombyggnad Varning för buller

40 Flerfamiljshus – F-system renovering
Research spar pengar Uteluftsdon Frånluftsdon Kanalsystem Fläktar Luftflöden och strömningsriktningar Spiskåpor OVK oftast informativ Värmeåtervinning och behovsstyrning

41 Flerfamiljshus – FT-system renovering
Behåll system – byt ut delar Välj energieffektiva produkter Installera återvinning om det inte finns Räkna på behovsstyrning

42 Miljonprogrammet renoveras
Läge inför renovering: Signalisten Solna – hus byggda på 70-talet, FT-system Återvinning kom under 1980-talet Inventering av alla system – samt enkät Problem med lukt Hög energiförbrukning Många beslut att fatta

43 Miljonprogrammet renoveras
Resultat efter renovering: Billig ombyggnad Aggregat som gick in i befintligt utrymme Sparade per fläktrum Kort ombyggnadstid (1 vecka/fläktrum) Hög energieffektivitet Inga problem med lukter Bra luftomsättning Behov av fjärrvärme helt borta Kostnaden sparas in på 4 år

44 Renovering av villor Ta reda på fakta
Självdrag som inte fungerar är vanligt Fläktstyrd frånluft ofta bra alternativ Be om hjälp

45 Checklista vid renovering
Mål Vad behöver åtgärdas (drag, lukt, fukt, radon) Har boende problem med astma/allergi? Vad ska uppnås (energibesparing, bättre luft)? Budget Hur ser systemet ut i dag? Vad går att göra?

46 Luftrening Filter enda möjligheten Bör bytas minst 1 gång/år
Lägst filterklass F7 på tilluften P-märkta Håll torrt .

47 Injustering Utan injustering – ingen effekt Risk för energislöseri
Ska göras av fackman

48 Service och underhåll Planera och gör regelbundet Rengöring av kanaler
Rena filter Vanligt misstag att låta bli

49 Framtida krav Hälsosamt inneklimat Bra materialval
Låg energiförbrukning

50 Checklista för bra system
Ett bra inomhusklimat är: Dragfritt Har låg ljudnivå Rätt temperatur Har bra luftkvalitet Låg energianvändning Enkel injustering Stor flexibilitet Låg livscykelkostnad (LCC) Lätt att sköta och underhålla

51 Var finns reglerna? Boverkets byggregler - BBR
Socialstyrelsens allmänna råd OVK – obligatorisk ventilationskontroll

52 Högre krav i grannländer
Land Tilluft per person per sekund Luftomsättningar Norge 7 liter 0,5 Finland 6 liter Sverige 4 liter

53 Finsk lagstiftning ”Ventilationsanläggningar ska byggas…så att de bidrar till att skapa förutsättningar för ett hälsosamt, säkert och trivsamt inomhusklimat”.


Ladda ner ppt "Andnöd Om luften i våra bostäder"

Liknande presentationer


Google-annonser