Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svensk Ventilation Andnöd Om luften i våra bostäder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svensk Ventilation Andnöd Om luften i våra bostäder."— Presentationens avskrift:

1 1 Svensk Ventilation Andnöd Om luften i våra bostäder

2 Om denna presentation  Den här presentationen handlar om luften i våra bostäder. Den är en del av kampanjen ”Bra Ventilation”.  Det finns ytterligare en presentation ”Luften inne dödar” som visar varför det är viktigt med ren luft inomhus – den visar också på en övergripande nivå hur man kan skapa sådan luft.  Bostadspresentationen innehåller många bilder – tanken är att var och en väljer de bilder som passar vid varje givet tillfälle.  Samtliga bilder kan användas både i presentationer som görs genom dator, och på presentationer som görs genom OH- bilder.  En särskild instruktionsbild om talmanusen (som är omfattande) följer på denna bild  Ytterligare en instruktionsbild om animeringar och illustrationer följer också.

3 Om talmanusen  Talmanusen är långa. De är inte avsedda att läsas upp ordagrant – de är avsedda att hämta information ur. Välj alltså den del av talmanuset du tycker passar bäst i det sammanhang du håller presentationen.  Viss information återkommer på flera ställen, ibland är det exakt samma formuleringar. Detta beror på att man antingen kan ta bara en bild ur en sekvens och göra en översiktlig genomgång (exempelvis av olika ventilationslösningar), eller först visa översiktsbilden och sedan gå igenom de olika lösningarna en och en. Gör man det senare ska man givetvis vara kortfattad när man berättar om den första bilden, den fördjupade informationen kommer ju senare.  I talmanusen finns för vissa bilder också en instruktionsdel. Där kan det stå hur animeringarna är tänkta att fungera med talmanuset, eller hur bilden kan användas tillsammans med andra bilder.  Talmanusens information (och ofta formuleringar) är hämtade ur boken ”Andnöd – en handbok om luften i våra bostäder”

4 Om ppt-tekniken  Denna presentation innehåller många animeringar. Vill du ta bort dem helt, och alltså visa hela bilderna på en gång, gör du enligt nedan. Denna procedur måste utföras för varje bild i presentationen som har animeringar i sig (de allra flesta). Gör så här :  Ta fram bilden som du vill ta bort animeringen från, klicka på menyn ”Bildspel”- ”Anpassa animering”  I rutan uppe till vänster ska alla bockar i rutorna tas bort genom att klicka på dem. Klicka därefter på OK.  Både huvudet på varje bild och punktlistorna har Svensk Ventilations logga. Vill du göra om dem till vanliga svarta punkter gör du enligt nedan. Punkterna nedan genomför ändringen för samtliga bilder i presentationen. Gör så här:  Gå in i bakgrundsbilden genom att hålla ner Shift-tangenten samtidigt som du klickar på ikonen ”Bildvisning” i nedre vänstra hörnet. Texten bildvisning kommer fram om man ställer musmarkören stilla över ikonen. Shift-tangenten är den tangent du håller ner när du vill ha stor bokstav.  För att ta bort loggan i huvudet, markera denna genom att klicka på den och tryck sedan på raderingsknappen på tangentbordet  För att ändra punktlistorna, markera rutan med punktlistan genom att klicka på ramen. Klicka på menyn ”Format”-”Punkter och numrering” och välj den punkttyp du vill ha av de som visas på skärmen. Klicka OK.  Samtliga bilder kan användas som OH-bilder, alltså tryckas ut på plastfilm.

5 Om du har frågor Vänd dig till: Magnus Everitt, Svensk Ventilation magnus.everitt@svenskventilation.se Tel: 0708 – 34 39 89 Paula Hammerskog, Paulas Byrå paula@paulasbyra.se Tel: 0733 – 34 87 50

6 6 Bra hälsa Välbefinnande Behagligt inneklimat Låg energiförbrukning Bra ventilation hemma ger:

7 7 Dålig luft hemma ger: 500 lungcancerfall årligen Explosion av allergi/astma Försämrat välbefinnande Låg prestationsförmåga Helt i onödan!

8 8 Detta får vi i oss

9 9

10 10 Vad får spädbarn i sig? Bröstmjölk Luft - nästan enbart inomhusluft

11 11 Luftomsättning i bostäder Dramatisk minskning av luftomsättningen i våra bostäder Luftomsättning / h

12 12 Värmlandsstudien* 11 000 barn i enkät 400 i fördjupad studie Klart samband mellan luften hemma och antalet astma och allergifall. * ”Dampness in Buildings and Health” Dålig ventilation hotar ditt barns hälsa

13 13 Ökad risk för astma/allergi Risk att få asttma / allergi Luftomsättning/h

14 14 Bamsestudien 4000 barn har följts Varför blir barn allergiska? 40% av 4-åringarna är allergiska Riskfaktorer: Dåligt inomhusklimat Rökning Kort amningsperiod Flera riskfaktorer ger stor ökning

15 15 Luftföroreningar hemma Radon Byggmaterial Möbler Hemelektronik Kemikalier Människor Djur

16 16 Myter om luft Städmyten …men vi har inte för rent inne Luftfuktighetsmyten …men torr luft är mycket ovanligt

17 17 Myter om luft Pälsdjursmyten …men man blir inte mindre allergisk för att man har pälsdjur hemma

18 18 Radon 500 lungcancerfall per år 200 becquerel/m3 500 000 bostäder över gränsen Enkelt testa Låg saneringstakt – trots bidrag

19 19 Vad gör jag mot radon? Ta reda på orsaken Markradon Blåbetong Vatten Bestäm åtgärd Förbättrad ventilation Radonsug Radonbrunn Ombyggnad Se vidare på www.ssi.se

20 20 Bra luft i radonvilla Fembarnsfamilj i Uppsala Villa byggd på 60-talet i blåbetong 2002: 800 becquerel/m3 Installation av balanserat ventilationssystem Resultat 120 becquerel /m3 Mycket god inomhusklimat Problem med lukt och dålig luft borta

21 21 Ventilationens uppgift Skapa ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat Styras efter behov Skapa tillräcklig och stabil luftomsättning Ventilationen ska:

22 22 Rätt temperatur hemma 22

23 23 Tekniska lösningar Självdragsventilation (S) Fläktstyrda frånluftssystem (F) Balanserade ventilationssystem (FT)

24 24 Självdragsventilation Utsugning via kanaler Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Ingen kontroll av luftomsättning Hög energiförbrukning Risk för drag och kallras Risk för ljudpåverkan utifrån Bra i gamla otäta hus, men svårt rena luften, komplicerat bygga

25 25 Självdragsventilation FUNKTIONJANEJKOMMENTAR Kontroll av luftomsättning XMest ventilation när det är kallt ute. Låg energiförbrukning XIngen elförbrukning, däremot höga uppvärmningskostnader av uteluft – som när den värmts upp släpps rakt ut. BehovsstyrningX Filtrering av uteluftX Bra komfortXKall luft ger ofta drag och kallras Ljudpåverkan utifrånXTilluftsventiler kan ge ljudgenomföring, stort problem i bullriga miljöer Bra luftkvalitetXI regel är uteluftsflödena för små

26 26 Fläktstyrd frånluft Utsug med hjälp av fläktar Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Kontroll av luftomsättning Möjlighet till värmeåtervinning i moderna system Möjlighet till behovsstyrning Endast begränsad rening möjlig Vanligt system – billigt att installera, inte alltid energieffektivt

27 27 Fläktstyrd frånluft FUNKTIONJANEJKOMMENTAR Kontroll av luftomsättning X Låg energiförbrukning XI moderna system kan energiförbrukningen bli låg eftersom det finns möjlighet till återvinning BehovsstyrningX Filtrering av uteluftXLuftintagen kan i moderna system förses med filter Bra komfortXRisk för buller och drag Ljudpåverkan utifrånXTilluftsventiler kan ge ljudgenomföring, stort problem i bullriga miljöer Bra luftkvalitetXUnder förutsättning att marken inte är radonhaltig eller uteluften förorenad

28 28 Balanserade system Många varianter Låg energianvändning Värmeåtervinning (FTX) Behovsstyrt Luftrening Enkelt, stabilt, energisnålt och flexibelt system som skapar bra inomhusklimat

29 29 Balanserade system FUNKTIONJANEJKOMMENTAR Kontroll av luftomsättning XBåde till- och frånluftsflöden kan lätt kontrolleras Låg energiförbrukning XVäremeåtervinning och behovsstyrning spar energi BehovsstyrningXGer bättre luftkvalitet vid perioder med hög föroreningsbelastning Filtrering av uteluftXFilter bör bytas två gånger per år Bra komfortXDragproblem undviks eftersom tilluften är förvärmd Ljudpåverkan utifrånXKanal förses med ljuddämpare Bra luftkvalitetXBehovsstyrningen säkerställer detta

30 30 Energi och ventilation Energisnål ventilation Värmeåtervinning Uppvärmd frånluft värmer kall tilluft Behovsstyrning Mer ventilation när behovet är stort Energieffektiva komponenter Fläktar, filter

31 31 Energianvändning i villor

32 32 Energi - Värmeåtervinning Håller uppvärmningskostnaden nere Uppvärmd frånluft värmer kall tilluft Hög verkningsgrad viktigt Lätt installera vid renovering

33 33 Energi - Behovsstyrning Ger rätt mängd luft – vid rätt tillfälle Manuell eller automatisk styrning Alltid lönsamt vid nytt system – räkna vid renovering

34 34 Elenergi - behovsstyrning

35 35 Energi - LCC Life Cycle Cost – Livscykelkostnad Totalkostnad från inköp till destruktion Inköp 10%, driftskostnader 90% Finns färdiga system för beräkning www.teknikforetagen.se www.lcc-guidelines.com

36 36 LCC i verkligheten System A Till- och frånluft B Till- och frånluft C Frånluft Verkningsgrad värmeåtervinning 70%40%0% Investering 300200120 LCC Energi 300600950 LCC Service 100 50 LCC nedmontering och destruktion 504010 Summa7509401130

37 37 Energi och ventilation EU-direktivet Syftet är att minska energianvändningen Krav på åtgärder på varje land ”Dessa krav ska ta hänsyn till allmänna förhållanden när det gäller inomhusklimatet för att möjliga negativa effekter såsom otillfredsställande ventilation undviks” (Artikel 4 i direktivet)

38 38 Renovering av flerfamiljshus Mål med ombyggnaden Utgå från verkligheten Ekonomin Tillfredsställa både ägare och boende

39 39 Flerfamiljshus – självdrag renovering Ombyggnad till F-system Befintliga kanaler avgör ombyggnadssätt Filtrering möjlig efter ombyggnad Varning för buller

40 40 Flerfamiljshus – F-system renovering Research spar pengar Uteluftsdon Frånluftsdon Kanalsystem Fläktar Luftflöden och strömningsriktningar Spiskåpor OVK oftast informativ Värmeåtervinning och behovsstyrning

41 41 Flerfamiljshus – FT-system renovering Behåll system – byt ut delar Välj energieffektiva produkter Installera återvinning om det inte finns Räkna på behovsstyrning

42 42 Miljonprogrammet renoveras Läge inför renovering: Signalisten Solna – hus byggda på 70-talet, FT-system Återvinning kom under 1980-talet Inventering av alla system – samt enkät Problem med lukt Hög energiförbrukning Många beslut att fatta

43 43 Miljonprogrammet renoveras Resultat efter renovering: Billig ombyggnad Aggregat som gick in i befintligt utrymme Sparade 100 000 per fläktrum Kort ombyggnadstid (1 vecka/fläktrum) Hög energieffektivitet Inga problem med lukter Bra luftomsättning Behov av fjärrvärme helt borta Kostnaden sparas in på 4 år

44 44 Renovering av villor Ta reda på fakta Självdrag som inte fungerar är vanligt Fläktstyrd frånluft ofta bra alternativ Be om hjälp

45 45 Checklista vid renovering Mål Vad behöver åtgärdas (drag, lukt, fukt, radon) Har boende problem med astma/allergi? Vad ska uppnås (energibesparing, bättre luft)? Budget Hur ser systemet ut i dag? Vad går att göra?

46 46 Luftrening Filter enda möjligheten Bör bytas minst 1 gång/år Lägst filterklass F7 på tilluften P-märkta Håll torrt

47 47 Injustering Utan injustering – ingen effekt Risk för energislöseri Ska göras av fackman

48 48 Service och underhåll Planera och gör regelbundet Rengöring av kanaler Rena filter Vanligt misstag att låta bli

49 49 Framtida krav Hälsosamt inneklimat Bra materialval Låg energiförbrukning

50 50 Checklista för bra system Ett bra inomhusklimat är: Dragfritt Har låg ljudnivå Rätt temperatur Har bra luftkvalitet Låg energianvändning Enkel injustering Stor flexibilitet Låg livscykelkostnad (LCC) Lätt att sköta och underhålla

51 51 Var finns reglerna? Boverkets byggregler - BBR Socialstyrelsens allmänna råd OVK – obligatorisk ventilationskontroll

52 52 Högre krav i grannländer LandTilluft per person per sekund Luftomsättningar Norge7 liter0,5 Finland6 liter0,5 Sverige4 liter0,5

53 53 Finsk lagstiftning ”Ventilationsanläggningar ska byggas…så att de bidrar till att skapa förutsättningar för ett hälsosamt, säkert och trivsamt inomhusklimat”.


Ladda ner ppt "1 Svensk Ventilation Andnöd Om luften i våra bostäder."

Liknande presentationer


Google-annonser