Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Repetition Inför prov 1 i Energiteknik. Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Repetition Inför prov 1 i Energiteknik. Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem."— Presentationens avskrift:

1 Repetition Inför prov 1 i Energiteknik

2 Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem

3 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet, först till framledningen och sedan tillbaks via returledningen

4 Reglercentral Reglercentral (RC) för automatiskt styrning av inomhustemperatur RC får information från givare ute, inne och i framledningen och ser till att vattnet i framledningen har lämplig temperatur På vintern måste framledningstemperaturen vara hög

5 Två system Ettrörsystem - radiatorerna (elementen) är seriekopplade. Det innebär att elementen längst bort blir kallast Tvårörssystem – ett rör för varmvatten in, ett annat rör för vatten ut. Temperaturen är jämn i alla element Shuntventil/styrventil så rätt temperatur

6

7 Hur vattnet värms… Oljeeldning – Olja finns i en tank i huset. Oljan leds till en oljebrännare som värmer vatten Vanligt på 50/60 talen eftersom oljan var billig Trippelpanna kom på 70-talet och kan använda olja, ved eller pellets

8 Man kan använda den befintliga pannan som tidigare användes till olja, men istället sätta in en pelletsbrännare. En ekonomisk lösning, spar energi Vedeldning, för att få jämn temperatur används en ackumulatortank. Den lagrar varmt vatten så man inte behöver elda hela tiden

9 2. Direktverkande el Slöseri med energi att omvandla el till värme Det är dyrt att använda el för värme Elen var billig på 70/80 - talet

10 3. Luftburet värmesystem Huset värms av luft Luften värms av ett värmebatteri – Elvärmebatteri – med slingor där luften passerar och värms (dyrt) – Vattenvärmebatteri – luften passerar ett batteri värmt av vatten från ex. fjärrvärme

11 Ventilationssystem Viktigt att luften byts ut i husen Annars blir folk sjuka, astma och allergi

12 Självdragsventilation/naturligventilation /S-system Användes förr i tiden Ingen möjlighet att återvinna varmluften Fungerar genom att varmluft stiger, då dras kall luft in i huset Fungerar bäst på vintern

13 2. Fläktstyrt frånluftsventilation/F- system Elektriska fläktar drar ut varmluft, kalluft strömmar då in För att spara på varmluften kan en luftvärmepump användas. Varmluften kan då användas till att värma ex vattnet

14 3. Fläktstyrt till- och frånluftsystem/balanserat system/FT- system Vanligt på 60-talet då elen var billig. Elfläcktar styr både luft in och ut.

15 4. FTX-system Som FT-system men med en värmeväxlare så utgående varmluft värmer ingående kalluft

16 Varmvatten Varmvatten kan värmas i en varmvattenberedare (VVB) Kallt och varmt vatten blandas i en blandningsventil till ca 65 grader Får ej vara kallare eftersom att legionellabakterien då kan föröka sig (ger lunginflammation)

17 Passivhus Vi människor använder mer av jordens resurser än vi borde, det räcker inte till Ett sätt att spara energi är passivhus Det är välisolerade hus som värms av människor och apparater i det. Viktigt med bra ventilation och värmeväxlare

18 Infrasystem Olja Fjärrvärmenät Närvärmenät Vatten och avlopp Elnät Elen leds till stamnätet, sedan till regionnätet och sist till distributionsnätet innan det når hushållen Behövs för att sprida energin i landet

19 Vad är ett gott inomhusklimat? Temperatur Luftkvalité Radon Buller Ljus Gruppuppgift: Läs igenom texten i boken, titta på internet, fundera på egna erfarenheter och presentera för klassen vad det innebär

20 Tre energislag Ändlig energi – kol, olja, naturgas. 86% av världens energi Förnybarenergi – från växter. 13% av världens energi Flödande energi – sol, vind, vatten, geotermisk energi. 1% av världens energi

21 Driftoperatör OBS viktigt särskilt för dig som ej lämnat in yrkesuppgiften Arbetsuppgifter: Driftansvar – så allt fungerar Underhållsansvar – förebyggande arbete Felsökning – kan bli övertidsarbete Processbevakning – ex kärnkraftverk, reningsverk, pappersbruk, fjärrvärmeverk

22 1700-tal Industriella revolutionen Behovet av energi till nya maskiner ökade Kol till ångmaskiner

23 1800-tal Förbränningsmotorn uppfinns, mer olja behövs Glödlampan gör att behovet av elektricitet ökar

24 1900-tal 1954 byggs första kärnkraftverket OPEC bildades som kontrollerar oljepriset Alltmer naturgas börjar användas 1973 kom oljekrisen, priset höjdes med 400% pga krig Man börjar satsa på förnyelsebar energi


Ladda ner ppt "Repetition Inför prov 1 i Energiteknik. Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem."

Liknande presentationer


Google-annonser