Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral PLPL Laddomat 5030 Laddomat 21 PUPU GT P SOLFÅNGARE Regler- central Radiator Bild 1 / 15 GT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral PLPL Laddomat 5030 Laddomat 21 PUPU GT P SOLFÅNGARE Regler- central Radiator Bild 1 / 15 GT."— Presentationens avskrift:

1 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral PLPL Laddomat 5030 Laddomat 21 PUPU GT P SOLFÅNGARE Regler- central Radiator Bild 1 / 15 GT T …Tekniktank med… …Tekniktanken Solfångare som laddar… Vedpanna som laddar… …en Laddomat 21 …laddar Extratankar Laddomat 5030 som… Systemlösning 881018 är uppbyggd så här: T 2T T

2 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral PLPL Laddomat 5030 Laddomat 21 PUPU GT P SOLFÅNGARE Regler- central Radiator Systemet är uppbyggt för att optimera nyttjandet av solenergi tillsammans med vedeldning. Som reservvärme används en elpatron. Bild 2 / 15 GT T Tankstorlek och rördragning har valts för att snabbt kunna värma upp en liten volym i tekniktanken, vilket gör att även relativt lite solenergi ger tillräcklig värme för att stänga av elpatronen. Elpatronen används därmed endast då det är absolut nödvändigt. Så här fungerar det! T 2T T

3 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral …och värme PLPL Laddomat 5030 Laddomat 21 PUPU GT P SOLFÅNGARE Regler- central Radiator Värmen från förra eldningen är slut …tankarna är kalla och orsakar inga förluster Elpatronen värmer toppen av tanken… …tillräckligt för att ge varmvatten… Pannan och… Det är dags att börja elda! Bild 3 / 15 GT T T

4 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral PLPL Laddomat 5030 PUPU GT P SOLFÅNGARE Regler- central Radiator Pannan börjar eldas… …och blir varmare och varmare Bild 4 / 15 GT T T 2T T

5 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral PLPL Laddomat 5030 PUPU GT P SOLFÅNGARE Regler- central Radiator Rökrörs- termostaten blir varm… …och startar pumpen… …vattnet börjar cirkulera internt i pannan Det hindrar kylning av pannan under uppstartseldningen Bild 5 / 15 GT T T …hålls stängd av pumpflödet 2T T Den inbyggda backventilen…

6 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral PLPL Laddomat 5030 PUPU GT P SOLFÅNGARE Regler- central Radiator Tanken laddas med hett vatten …och pannan kyls med förvärmt vatten Bild 6 / 15 GT T T 2T T

7 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 PLPL PUPU GT P Tank 2 Tank 3 SOLFÅNGARE Regler- central Radiator När tanken värmts en stund blir givare GT P varm… …och kallt returvatten förs tillbaks till tanken …till Tank 2 och Tank 3 som fylls upp… Bild 7 / 15 GT T T 2T T …och pumpen P L börjar föra över värme…

8 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 PLPL PUPU …och pumpen P L slås av. GT P Sedan laddas huvudtanken helt full. SOLFÅNGARE Regler- central Radiator När tankarna är helt fulla blir termostat T T varm… Efter en stund slocknar elden och pannan kallnar Bild 8 / 15 GT T T 2T T

9 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral …och värme förs tillbaka. Tank 3 Tank 2 Laddomat 5030 PLPL PUPU GT P SOLFÅNGARE Regler- central Radiator Husets radiatorsystem använder värme. …varpå pumpen P U startar… Efter en stund kallnar termostat GT P … Bild 9 / 15 GT T …och kallt vatten från Huvudtanken förs över till Tank 2 och 3… I praktiken töms värmen i Tank 2 och 3 i etapper efter systemets behov, med flera start och stopp av P U T 2T T

10 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 När värmen i Tank 2 och 3 tagit slut blir Termostat GT T kall och… PLPL PUPU GT P SOLFÅNGARE Regler- central Radiator Elpatronen går igång, det är dags att börja elda igen. …pumpen P U slås av. Bild 10 / 15 GT T T 2T T

11 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 För att utnyttja detta används en Bivalent shunt. PLPL PUPU GT P Om solen värmer solfångaren… SOLFÅNGARE Regler- central Radiator …värms vattnet i ackumulator- tanken. Bild 11 / 15 GT T T 2T T

12 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 PLPL PUPU GT P SOLFÅNGARE Regler- central Radiator …och över elpatronen i andra hand. På så sätt utnyttjas solenergin, samtidigt som skiktningen optimeras …under elpatronen i första hand om värmen från solen är tillräcklig… Med bivalent shunt tas värmen till Radiatorsystemet… Bild 12 / 15 GT T T 2T T

13 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 PLPL PUPU SOLFÅNGARE Regler- central Radiator När solen skiner och solfångaranläggningen är igång… …Termostat GT P blir varmare än ca 60°C sätter den … 2T T GT P …igång pump P L … Bild 13 / 15 GT T …värms tekniktanken upp och när… …som leder värme till Tank 2 och 3 T

14 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 PLPL PUPU SOLFÅNGARE Regler- central Radiator 2T T GT P Bild 14 / 15 GT T …Termostat T T … Tank 2 Tank 3 …slår av pump P L Slavtankarna laddas fulla och… Därefter laddas hela tekniktanken full T

15 Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 PLPL PUPU SOLFÅNGARE Regler- central Radiator Solslingan fortsätter värma upp vattnet i tekniktanken tills det blir 80°C… …då blir Termostat 2T T varm och… 2T T GT P …sätter åter igång pump P L. Bild 15 / 15 GT T Därefter cirkulerar vattnet i hela systemet och solslingan värmer vattnet så långt det är möjligt. Tank 2 Tank 3 T


Ladda ner ppt "Termoventiler AB Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral PLPL Laddomat 5030 Laddomat 21 PUPU GT P SOLFÅNGARE Regler- central Radiator Bild 1 / 15 GT."

Liknande presentationer


Google-annonser