Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemlösning är uppbyggd så här:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemlösning är uppbyggd så här:"— Presentationens avskrift:

1 Systemlösning 881018 är uppbyggd så här:
Solfångare som laddar… Bild 1 / 15 SOLFÅNGARE Regler-central Systemlösning är uppbyggd så här: GTT Tank 2 Tank 3 Radiator Vedpanna som laddar… Laddomat 3000 Reglercentral …Tekniktank med… …Tekniktanken GTP 2TT TT …laddar Extratankar Laddomat 21 PU PL Laddomat 5030 Laddomat 5030 som… …en Laddomat 21

2 Bild 2 / 15 Så här fungerar det! Tank Tank 2 3
SOLFÅNGARE Regler-central Systemet är uppbyggt för att optimera nyttjandet av solenergi tillsammans med vedeldning. Som reservvärme används en elpatron. GTT Tank 2 Tank 3 Radiator Tankstorlek och rördragning har valts för att snabbt kunna värma upp en liten volym i tekniktanken, vilket gör att även relativt lite solenergi ger tillräcklig värme för att stänga av elpatronen. Elpatronen används därmed endast då det är absolut nödvändigt. Laddomat 3000 Reglercentral Så här fungerar det! GTP 2TT TT Laddomat 21 PU PL Laddomat 5030

3 Det är dags att börja elda!
Bild 3 / 15 SOLFÅNGARE Regler-central …tillräckligt för att ge varmvatten… …och värme Radiator GTT Tank 2 Tank 3 Värmen från förra eldningen är slut Laddomat 3000 Reglercentral Elpatronen värmer toppen av tanken… GTP Det är dags att börja elda! …tankarna är kalla och orsakar inga förluster TT Laddomat 21 PU PL Laddomat 5030 Pannan och…

4 Bild 4 / 15 Tank Tank 2 3 GTT Pannan börjar eldas… GTP 2TT
SOLFÅNGARE Regler-central GTT Tank 2 Tank 3 Radiator Laddomat 3000 Reglercentral Pannan börjar eldas… GTP 2TT …och blir varmare och varmare TT PU PL Laddomat 5030

5 Bild 5 / 15 Tank Tank 2 3 GTT Rökrörs-termostaten blir varm…
SOLFÅNGARE Regler-central GTT Tank 2 Tank 3 Radiator Rökrörs-termostaten blir varm… Laddomat 3000 Reglercentral Den inbyggda backventilen… GTP …och startar pumpen… 2TT …hålls stängd av pumpflödet TT Det hindrar kylning av pannan under uppstartseldningen PU PL …vattnet börjar cirkulera internt i pannan Laddomat 5030

6 Bild 6 / 15 Tank Tank 2 3 GTT Tanken laddas med hett vatten GTP 2TT TT
SOLFÅNGARE Regler-central GTT Tank 2 Tank 3 Radiator Tanken laddas med hett vatten Laddomat 3000 Reglercentral GTP 2TT TT PU PL …och pannan kyls med förvärmt vatten Laddomat 5030

7 Bild 7 / 15 Tank 2 Tank 2 Tank 3 Tank 3 GTT
SOLFÅNGARE Regler-central GTT Tank 2 Tank 2 Tank 3 Tank 3 Radiator När tanken värmts en stund blir givare GTP varm… Laddomat 3000 Reglercentral …till Tank 2 och Tank 3 som fylls upp… GTP …och pumpen PL börjar föra över värme… 2TT TT PU PL Laddomat 5030 …och kallt returvatten förs tillbaks till tanken

8 Bild 8 / 15 Tank Tank 2 3 GTT Sedan laddas huvudtanken helt full. GTP
SOLFÅNGARE Regler-central GTT Tank 2 Tank 3 Radiator Sedan laddas huvudtanken helt full. Laddomat 3000 Reglercentral GTP När tankarna är helt fulla blir termostat TT varm… 2TT TT PU PL Efter en stund slocknar elden och pannan kallnar Laddomat 5030 …och pumpen PL slås av.

9 Bild 9 / 15 Tank 2 Tank 3 Tank 3 Tank 2
SOLFÅNGARE Regler-central I praktiken töms värmen i Tank 2 och 3 i etapper efter systemets behov, med flera start och stopp av PU Husets radiatorsystem använder värme. GTT Tank 2 Tank 3 Tank 3 Radiator Tank 2 …och värme förs tillbaka. Efter en stund kallnar termostat GTP … Laddomat 3000 Reglercentral GTP 2TT …och kallt vatten från Huvudtanken förs över till Tank 2 och 3… TT PU PL Laddomat 5030 …varpå pumpen PU startar…

10 Bild 10 / 15 SOLFÅNGARE Regler-central När värmen i Tank 2 och 3 tagit slut blir Termostat GTT kall och… GTT Tank 2 Tank 3 Radiator Elpatronen går igång, det är dags att börja elda igen. Laddomat 3000 Reglercentral GTP 2TT TT PU PL Laddomat 5030 …pumpen PU slås av.

11 Bild 11 / 15 Tank Tank 2 3 Om solen värmer solfångaren…
För att utnyttja detta används en Bivalent shunt. GTT Tank 2 Tank 3 Radiator Regler-central Laddomat 3000 Reglercentral …värms vattnet i ackumulator-tanken. GTP 2TT TT PU PL Laddomat 5030

12 SOLFÅNGARE Bild 12 / 15 Med bivalent shunt tas värmen till Radiatorsystemet… GTT Tank 2 Tank 3 Radiator Regler-central Laddomat 3000 Reglercentral …och över elpatronen i andra hand. På så sätt utnyttjas solenergin, samtidigt som skiktningen optimeras …under elpatronen i första hand om värmen från solen är tillräcklig… GTP 2TT TT PU PL Laddomat 5030

13 SOLFÅNGARE Bild 13 / 15 När solen skiner och solfångaranläggningen är igång… GTT Tank 2 Tank 3 Radiator Regler-central Laddomat 3000 Reglercentral …värms tekniktanken upp och när… GTP …Termostat GTP blir varmare än ca 60°C sätter den … 2TT …som leder värme till Tank 2 och 3 TT PU PL Laddomat 5030 …igång pump PL …

14 Bild 14 / 15 Tank 2 Tank 2 Tank 3 Tank 3 GTT
SOLFÅNGARE Bild 14 / 15 GTT Tank 2 Tank 2 Tank 3 Tank 3 Radiator Regler-central Laddomat 3000 Reglercentral Därefter laddas hela tekniktanken full GTP 2TT …Termostat TT … Slavtankarna laddas fulla och… TT PU PL Laddomat 5030 …slår av pump PL

15 Bild 15 / 15 Tank 2 Tank 2 Tank 3 Tank 3
SOLFÅNGARE Bild 15 / 15 Solslingan fortsätter värma upp vattnet i tekniktanken tills det blir 80°C… GTT Tank 2 Tank 2 Tank 3 Tank 3 Radiator Därefter cirkulerar vattnet i hela systemet och solslingan värmer vattnet så långt det är möjligt. Regler-central Laddomat 3000 Reglercentral GTP …då blir Termostat 2TT varm och… 2TT TT PU PL Laddomat 5030 …sätter åter igång pump PL .


Ladda ner ppt "Systemlösning är uppbyggd så här:"

Liknande presentationer


Google-annonser