Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPGIFT: På din skola har ni bestämt- du fått i uppdrag- att stärka/utveckla den lokala lärkulturen på skolan. Vilka skall engageras? Vilka berörs? Och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPGIFT: På din skola har ni bestämt- du fått i uppdrag- att stärka/utveckla den lokala lärkulturen på skolan. Vilka skall engageras? Vilka berörs? Och."— Presentationens avskrift:

1 UPPGIFT: På din skola har ni bestämt- du fått i uppdrag- att stärka/utveckla den lokala lärkulturen på skolan. Vilka skall engageras? Vilka berörs? Och vilka åtgärder tänker ni vidta? 1. VÄRDEN/VÄRDERINGAR/ATTITYDER ? 2. ORD/SPRÅK/BERÄTTELSER? 3. HANDLINGAR SOM TYDLIGGÖR KULTURENS VÄRDEN? 4. MATERIELLA INSATSER SOM TYDLIGGÖR KULTURENS VÄRDEN? FYRA PRIMÄRA ”INSATSOMRÅDEN”:

2 Färger LogotypesCeremonier FlaggorSånger Klädstil/-kodBerättelserLektioner ArkitekturSlangSamtalssättAttityder Yttre miljöOrdspråkBemötandeNormer OBJEKTORDHANDLINGVÄRDEN DIN SKOLAS LÄRKULTUR IDAG & I MORGON CREDO EXEMPLIFIERING PÅ OMRÅDEN OCH ASPEKTER ATT BERÖRA Antaganden Rutiner ROT-METAFOR Filosofi Ideologi Feedback Utv. samtal

3 1. VÄRDEN/VÄRDERINGAR/ATTITYDER Vad menas med LÄRKULTUR? Vem berörs? Vilka värden, värderingar och attityder träder särskilt fram? Rangordna sedan de värden ni väljer att betona efter angelägenhetsgrad. FÖR DET FÖRSTA …………………………………….. FÖR DET ANDRA ……………………………………… FÖR DET TREDJE ………………………………………. Vissa värden, värderingar och attityder hämmar möjligheten att utveckla vår lärkultur. Släng följande på soptippen: Släng först …………………………………………………………………. Släng sedan ………………………………………………………………. Och så ……………………………………………………………………….

4 2. ORD/SPRÅK SOM STÖDJER VÅR LÄRKULTUR A)Gör en skiss till en ”vapensköld” med ett CREDO som synliggör de centrala värden ni menar måste finnas i er utvecklade lärkultur. B) Välj ut en metafor som synliggör de värden, värderingar som bär upp den utvecklade lärkulturen. VÅR LÄRKULTUR är som vore den ett/en __________________ (välj t ex ett djur, en blomma, en årstid, en stad etc) Förtydliga hur metaforen kan kopplas till det ni tar upp under 1. ovan Metaforen vi valt belyser: ___________________________________ ________________________________________________________ CREDO: _______________________ ______________________________

5 3. HANDLINGAR som stödjer den LÄRKULTUR vi eftersträvar a) Den eftersträvade lärkulturen på skolan synliggörs särskilt i och genom handlingar i vardagen (ange tre sådana handlingar): För det första visar sig lärkulturen genom att vi: ___________________ __________________________________________________________ För det andra : ____________________________ För det tredje: ____________________________ b) ”Dramatiserade handlingar” (särskilt symbolladdade) som tydliggör LÄRKULTURENS inriktning. Ge exempel på ett par sådana särskilt laddade handlingar som tydliggör LÄRKULTURENS värden ____________________________________________ _____________________________________________

6 4. DET MATERIELLA STÖDET FÖR LÄRKULTURENS UTVECKLING Hur kan en utomstående, t ex en besökare eller hur kan föräldrar se att de värden, det CREDO ni valt för skolan dvs grunden för skolans LÄRKULTUR bärs fram och blir synlig i den fysiska miljön. GE ETT PAR EXEMPEL : Vår lärkultur märks i den interna miljön genom att vi satsat på: _____________________________________________ I den yttre miljön kan man se att vi utvecklat en lärkultur genom att: __________________________________ ________________________________________________ Vi har också valt symboler som visar på vår LÄRKULTUR och som vi upplever vägleder i arbetet med utvecklingen av en sådan kultur (t ex logotype, flagga, färgsättning, bilder och värdeord på väggar etc) ___________________________________________________________ ____________________________________________________________


Ladda ner ppt "UPPGIFT: På din skola har ni bestämt- du fått i uppdrag- att stärka/utveckla den lokala lärkulturen på skolan. Vilka skall engageras? Vilka berörs? Och."

Liknande presentationer


Google-annonser