Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det digitala kulturarvets framtid Norvalla, Vörå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det digitala kulturarvets framtid Norvalla, Vörå"— Presentationens avskrift:

1 Det digitala kulturarvets framtid Norvalla, Vörå 13. 10
Det digitala kulturarvets framtid Norvalla, Vörå Mikael Korhonen

2

3

4

5 DIGITALISERING Att säkra och tillgängliggöra lokalt digitalt kulturarv
Lokala minnesorganisationer, arkiv och museer även bibliotek satsar idag allt mer på att digitalisera sina arkiv och samlingar. Digitalisera är att dels överföra analoga objekt såsom arkivhandlingar, fotografier, kartor, ljud, böcker m.m. till digitalt format (skanning), dels att ta hand om material som uppkommer enbart i digitalt format såsom digifoton, videoclip. Digitalisering i en vidare mening: hela arbetsprocessen allt från urval, prioritering av material som skall digitaliseras, skannas eller digital fotografering till registrering, förvaring och att tillhandahåll digitalt material för kunder.

6 Syftet med digitalisering
Sprida det lokala digitala kulturarvet. Öka tillgängligheten till materialet i minnesorganisationerna. Delta i nätverk, skapa synergi. Främja tillgången till ett svårtillgängligt eller unikt material. Höja verksamhetens kvalité så som sökbarhet, kundservice m.m. Säkerställa förvaringen av material som är i dålig kondition eller hotas av förstörelse.

7 Den digitala kulturens utmaningar
Vad ska sparas, hur mycket? Urval, prioritering? Allt kan inte digitaliseras. Kriterier fastslås för vad som väljs ut, vilka användargrupper prioriteras, vilken ordningsföljd och tidsplan samt vilken teknisk kvalitet och standard krävs för att nå ett så bra och hållbart resultat som möjligt. Fokusering på det centrala, viktiga inom kärnområdet för verksamheten prioriteras.

8 Den digitala kulturens utmaningar
Nya medier, t.ex. de sociala medierna, vad producerar de: bloggar, privatpersoners bildsamlingar, Flickr? Forskningens, lokalsamhällets behov? Användargränssnitt, hur få material på nätet? Datateknisk utveckling, ny apparatur, programvara? Nya format och standarder, migration? Lösningar för långtidsförvaring? Räcker förvaringskapaciteten till, kostnader? Kunskap, expertis?

9 Den digitala kulturens utmaningar
Att ta hand om det digitala material som med ökande takt kommer till kräver speciella åtgärder och IS och IT-kunskaper. Enbart långtidsförvaring innebär ibruktagande av ny teknik och apparatur. För att göra det digitala materialet tillgängligt krävs databaser, informations- och söksystem, förvaringskapacitet, servrar.

10 Hur ska det digital kulturarvet räddas?
På vilket sätt kan lokala hembygdsföreningar och andra lokala grupper garantera att digitalt material tas tillvara på rätt sätt? Vilka standarder och format ska användas för hantering och lagring av material? Varifrån skaffar man medel, expertis? Finns det färdiga modeller, system som man kan använda? Måste alla skapa sina egna lösningar?

11 Hur ska det digital kulturarvet räddas?
Centrala lösningar enda alternativet, för dyrt att skapa egna lokala lösningar. Digital verksamhet på lokala planet ska knytas till morsvarande verksamhet på nationella planet, NDB. Behövs en centralorganisation som tar initiativ, leder. Behövs vision och strategi, konkreta planer hur det lokala digitala kulturarvet ska räddas. Behövs tjänster till lokala aktörer. Bilda nätverk. Dela med sig erfarenhet. Konsultering och rådgivning.

12 DigiHem Finlands svenska hembygdsförbunds projekt 2013.
Stöd från Svenska kulturfonden. FAS 1. Först kartlägga läget bland hembygdföreningarna, lokala aktörer. Digitaliseringens omfattning idag, på vilket sätt, vilken beredskap, vilka behov finns det, vilka önskemål. FAS 2. Skapa centraliserad lösning för lokal digitalisering av kulturarvet, konsultering, gemensamt gränssnitt, garantera förvaring, standarder, format, metadata.

13 Nationella digitala biblioteket/
DigiHem i praktiken Lokala Lokala Lokala Lokala Lokala Lokala Lokala Regionala Regionala Regionala DigiHem/ Gemensamt gränssnitt Nationella digitala biblioteket/ Långtidsförvaring


Ladda ner ppt "Det digitala kulturarvets framtid Norvalla, Vörå"

Liknande presentationer


Google-annonser