Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den Digitala Arkeologiska Produktionskedjan Malin Blomqvist

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den Digitala Arkeologiska Produktionskedjan Malin Blomqvist"— Presentationens avskrift:

1 den Digitala Arkeologiska Produktionskedjan Malin Blomqvist malin.blomqvist@raa.se

2 22014-08-19 Problembeskrivning Undersökningsinformation splittrad, inte sökbar Digital arkeologisk data är svår att få tag på (den arkiveras inte och riskerar att förloras) Splittrad tillgänglighet till rapporterna Befintliga källor är inte sammanlänkade Ineffektiv informationsöverföring (digitalt → papper → digitalt) How It Works – The Computer. The Output Unit. (Ladybird books) ’Charles Babb parts storage’ – SDASM (flickr) ’silos’ – Doc Searls (flickr)

3 32014-08-19 Konsekvenser Information som beskriver en och samma sak, splittras upp och lagras på olika håll Relationerna mellan olika enheter beskrivs inte Digital information hanteras utifrån analoga principer

4 42014-08-19

5 5 Förslag på lösningar Ett händelseregister Ett digitalt rapportregister Ett lager för fältdokumentation Ett standardiserat sätt att sömlöst överföra elektronisk data mellan olika aktörer

6 62014-08-19 Mål för DAP Digitaliserad informationsöverföring Ett digitalt arkiv för arkeologisk data Tillgång till källdatan Semantiskt länkad data Öppet licensierad och återanvändningsbar data Händelseregister (”biografier för fornlämningar”) ’Anchor Men of the Mauretania’ Tyne and Wear Archives and Museums (flickr) ’CERN storage servers’ – skimaniac (flickr) ’Come in We’re Open’ – jilleatsapples (flickr)

7 Besluts- register Varje fornlämning har en hemsida som visar (länkar) till: -inventeringsdata -rapport, litteratur -GIS-dataset alt skannat material -Föremål/fynd -Bilder + ritningar -Analysdata FMIS Händelse- register Fältdokum entation Rapporter Media (Dspace) Föremål Museer K-samsök Kart- server Sökgränssnitt Kartsök Wikipedia Objekt Inventeringsd ata (FMIS) Undersök- ningsdata Fråga Svar Bilder, ritningar Andra K-Samsök källor… Litteratur (Libris) Platsr Metadatasök Händelseflöde UGC Resultat: Karta Kartpresentation UGC

8 82014-08-19 Hur fortsätter vi? Genomföra en intern processkartläggning och begreppsmodellering där all information hanteras Ta fram en gemensam datamodell för att kunna hantera digital arkeologisk information Begreppsmodellering: ontologier/taxonomier över kulturmiljöbegrepp för att skapa länkbara auktoriteter

9 92014-08-19 DAP http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och- fynd/den-digitala-arkeologiska-produktionskedjanhttp://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och- fynd/den-digitala-arkeologiska-produktionskedjan/


Ladda ner ppt "Den Digitala Arkeologiska Produktionskedjan Malin Blomqvist"

Liknande presentationer


Google-annonser