Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-hälsans e – står det också för etik?. Lars Sandman Professor i vårdetik Högskolan i Borås Linköpings universitet Västra Götalandsregionen Forskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-hälsans e – står det också för etik?. Lars Sandman Professor i vårdetik Högskolan i Borås Linköpings universitet Västra Götalandsregionen Forskning."— Presentationens avskrift:

1 E-hälsans e – står det också för etik?

2 Lars Sandman Professor i vårdetik Högskolan i Borås Linköpings universitet Västra Götalandsregionen Forskning kring delat beslutsfattande i vården och health-technology assessment

3 E-hälsa = bidra till att förbättra patientens hälsa och öka patientens delaktighet? Eller Ge patient möjlighet till hälsa trots resursbrist

4 Kan inte endast fråga patienten! Förutsätter en etisk analys!

5 SBUs underlag för etisk bedömning

6 EKG-linne

7 1. Hälsa: Hur påverkar teknologin patienters hälsa i termer av livskvalitet och livslängd (inklusive biverkningar och andra negativa sidoeffekter)?

8 2. Kunskapsluckor: Om det saknas vetenskapligt underlag om teknologins effekt, finns det etiska och/eller metodologiska problem med att bedriva fortsatt forskning för att förbättra det vetenskapliga underlaget?

9 3. Svårighetsgrad: Vilken svårighetsgrad har det tillstånd som teknologin syftar till att åtgärda?

10 4. Tredje part: Hur påverkar teknologin tredje parts hälsa?

11 Sammanfattning (hälsa): Hur ser teknologins risk/nytta-profil ut (utifrån svaren i fråga 1–4)?

12 5. Jämlikhet och rättvisa: Finns det risk att tillgången till teknologin strider mot människovärdesprincipen eller gällande diskriminerings- lagstiftning?

13 6. Autonomi: Kan teknologin påverka patienters möjlighet att fatta, eller vara delaktiga i, informerade och relevanta beslut om teknologins användning?

14 7. Integritet: Hur inverkar teknologin på patienters och närståendes fysiska och personliga integritet?

15 8. Kostnadseffektivitet: Är balansen mellan teknologins kostnader och effekter rimlig?

16 Sammanfattning (etiska värden): Är användningen av teknologin förenlig med gällande etiska värden (utifrån svaren i fråga 5–8)?

17 9. Resurser och organisation: Finns det resursmässiga och/eller organisatoriska begränsningar som kan påverka vilka som får tillgång till teknologin eller som kan leda till att annan vård får mindre utrymme om åtgärden används?

18 10. Professionella värderingar: Kan värderingar inom berörda vårdprofessioner påverka användningen av teknologin och därmed leda till en ojämlik tillgång till den?

19 11. Särintressen: Finns det särintressen som kan påverka användningen av teknologin och därmed leda till en ojämlik tillgång till den?

20 Sammanfattning (strukturella faktorer): Finns det skäl att tro att en jämlik tillgång till teknologin eller andra åtgärder kan försvåras på grund av strukturella faktorer (utifrån svaren i fråga 9–11)?

21 12. Långsiktiga konsekvenser: Kan användningen av teknologin få mer långsiktiga etiska konsekvenser?

22 Sammanfattning av de etiska frågorna Hur kan svaren på de etiska frågorna relaterade till teknologin sammanfattas? Argument som måste hanteras? Modifiera teknologin eller omständigheter kring dess användning?


Ladda ner ppt "E-hälsans e – står det också för etik?. Lars Sandman Professor i vårdetik Högskolan i Borås Linköpings universitet Västra Götalandsregionen Forskning."

Liknande presentationer


Google-annonser