Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bemötande och etik inom vården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bemötande och etik inom vården"— Presentationens avskrift:

1 Bemötande och etik inom vården
Maria Meidell Överläkare Geriatriska kliniken Örnsköldsviks sjukhus

2 Det här är jag… Mamma, mormor och läkare… Tornedaling…
Trädgårdsarbetare… Skidåkare… Körsångare… Stickfantast…

3 Möten i vården…

4 Möten i vården…

5 Möten i vården… Journalsammanfattning: Sjögrens syndrom (?) bilateralt, vä sida strålbehandlad. Recidivfri………1984. Mindre..…….vä bröst för drygt 10 år sedan. Kataraktop bilateralt. Inlagd pga….(hörs ej)…förvirrad, misstanke om demens. Utredning påbörjad, svar saknas. Planeras….(hörs ej)…

6 Tid för samtal… Diskussionsfall 1 – den dåliga journalen
På vår klinik har vi haft tillfälliga läkare under några veckor, en av dessa var kanske inte så intresserad av geriatrik, ganska snabb i sitt sätt att arbeta och inte så noggrann. Jag, som sekreterare, har skrivit ut en journal där jag dels inte kunde höra allt som sades på bandet/filen, dels upptäcker att det är felaktigheter i anamnesen – det stämmer inte med det som tidigare finns noterat i journalen. Jag har försökt säga till om dikteringsproblemen och de oriktiga uppgifterna men läkaren har – mer eller mindre - menat att det är mitt jobb att fixa till en bra journal – det ska inte han behöva bry sig om, och han tänker minsann inte lägga ner mer av sin tid på det!

7 Diskussionsfall 1 Att fundera över:
Roller, förväntningar på arbetskamrater / medarbetare – hur bemöter vi varandra på arbetsplatsen? ”Är det så himla farligt om jag ändrar litet – jag vet ju ändå ganska bra vad det brukar stå och jag kan ju se hur mina ordinarie läkare brukar skriva…?!” Kan jag vägra att skriva vissa journaler / dokument? Vems är ansvaret?

8 Varför etik? VERKLIGHET – hur livet är IDEAL – hur livet borde vara
Etik – teoretisk reflektion, eftertanke, värderingar Moral – människans praktiska handlande Jag visar min etik i min moral. ETIK

9 Etikens fem verktyg Känsla Samvete Empati Förnuft Fakta / värderingar

10 Etiska principer 1. Människovärdesprincipen
Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och position i samhället 2. Behovs-solidaritetsprincipen Resurserna bör satsas där behoven är störst och man bör särskilt beakta behoven hos grupper med nedsatt autonomi 3. Kostnadseffektivitetsprincipen Rimlig relation mellan kostnad och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet

11 Etiska principer AUTONOMI INTE SKADA RÄTTVISA GÖRA GOTT

12 Tid för samtal… Diskussionsfall 2 – läkaren och patienten
Jag, som läkare, ska ha en man på mottagningsbesök. Vi har träffats tidigare, han har diffusa symptom, har inte fått någon säker diagnos avseende sina besvär. Han har fått prova några olika läkemedel men tål inte medicinerna och har slutat ta tabletterna ganska fort utan att man hunnit värdera effekten. Min bedömning är att min patient har en depression med kroppsliga symptom men han vill inte höra talas om det – han vill ha något läkemedel som hjälper och finns inte det så vill han åtminstone ha en helkroppsröntgen!

13 Diskussionsfall 2 Att fundera över:
Hur ska jag bemöta patientens frustration och irritation om jag säger nej till hans önskan om röntgen? Är det rätt att göra ”det enklaste” – att skicka honom på röntgen? ”Då blir han ju nöjd i alla fall…” Vilka konsekvenser får det om jag gör på det ena eller andra sättet? Vilka etiska principer kan tillämpas i mitt resonemang?

14 Pausbild! Någonting att äta, någonting att dricka, någonting att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva, efter guld och sträva, efter att nå lyckan där den ändå aldrig är. / mellanspel / Någonting att äta, någonting att dricka, någonting att älska och att hålla kääär!

15 Möten och bemötande… I vården
Professionella relationer - ansvar för mötet Asymmetriska relationer – obalans i mötet, olika kunskap, olika hälsa, oro, beroende / makt Mötet handlar om att uppfylla förväntningar Alla möten är lärande, det finns inga tomma möten!

16 Det goda mötets syfte… Att lyfta och bidra till jämställdhet.
Att bidra till självkänsla och tillfredsställelse. Att bry sig om och värna den andres integritet. Att visa respekt, inbjuda till delaktighet, att värna autonomin.

17 Tid för samtal… Diskussionsfall 3 – vaktmästaren i hissen
Jag, som patient, ska på läkarbesök på sjukhuset – det känns oroligt, jag har inte mått så bra på senaste tiden och nu ska jag få höra resultatet av undersökningarna, dessutom har jag så svårt att hitta på sjukhuset, alla dessa hissar och korridorer. När jag kommer till hissen står en vaktmästare där – jag tänker att jag kan fråga honom men när jag gör det så tittar han litet ilsket på mig och säger: ”- Det är väl inte mitt problem! Du får väl fråga i kassan, eller ta med dig nå´n att hålla i handen om det är så j-a svårt!” När jag så småningom kommer till mottagningen är jag både arg och ledsen över att behöva vara här.

18 Diskussionsfall 3 Att fundera över:
Hur blir patientens upplevelse av sjukhusbesöket? Kan händelsen i hissen påverka resultatet av besöket hos läkaren? Hur känner hon sig nästa gång hon ska på läkarbesök? Vad säger mötet i hissen om vaktmästarens människosyn? Hur upplever han sin delaktighet i verksamheten på sjukhuset?

19 Det var en gång…

20 Det var en gång…


Ladda ner ppt "Bemötande och etik inom vården"

Liknande presentationer


Google-annonser