Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1SM7CMY SSRA 090513 Mätning av mottagares storsignal egenskaper -konventionella mätmetoder- Peter Montnémery SM7CMY Känslighet MDS och NF Känslighet MDS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1SM7CMY SSRA 090513 Mätning av mottagares storsignal egenskaper -konventionella mätmetoder- Peter Montnémery SM7CMY Känslighet MDS och NF Känslighet MDS."— Presentationens avskrift:

1 1SM7CMY SSRA 090513 Mätning av mottagares storsignal egenskaper -konventionella mätmetoder- Peter Montnémery SM7CMY Känslighet MDS och NF Känslighet MDS och NF Dynamiskt område DR och BDR Dynamiskt område DR och BDR Interceptpoint IP3 och IP2 Interceptpoint IP3 och IP2 Fasbrus Fasbrus

2 2SM7CMY SSRA 090513 Intermodulation SM7EQLSM7EQL SM7TESM7TE SM7DQWSM7DQW

3 3 Känslighet Känsligheten kan utryckas som Minimal Discernible Signal (MDS) kallas vanligen noise floor Känsligheten kan utryckas som Minimal Discernible Signal (MDS) kallas vanligen noise floor Relateras alltid till bandbredden. Lägre bandbredd ger bättre värde Relateras alltid till bandbredden. Lägre bandbredd ger bättre värde Definieras genom att man bestämmer den insignal som ger 3 dB ökning i mottagarens utgång Definieras genom att man bestämmer den insignal som ger 3 dB ökning i mottagarens utgång Anges i dBm Anges i dBm

4 4SM7CMY SSRA 090513 Enheten dBm dBm är en effektenhet 0dBm = 1 mW dBm= 10log 10 (20V 2 ) dBm är en effektenhet 0dBm = 1 mW dBm= 10log 10 (20V 2 ) Riktvärden relaterat till spänningen över 50 ohm Riktvärden relaterat till spänningen över 50 ohm 225 mV = 0dBm 50μV = -73 dBm 225 mV = 0dBm 50μV = -73 dBm 20mV = -21dBm 20 μV = -81 dBm- 20mV = -21dBm 20 μV = -81 dBm- 2mV = -41dBm 2μV = -101 dBm 2mV = -41dBm 2μV = -101 dBm 0.2mV = -61 dBm 0.2 μV = -121 dBm 0.2mV = -61 dBm 0.2 μV = -121 dBm

5 5SM7CMY SSRA 090513 Känslighet Känsligheten kan även utryckas genom brusfaktorn Noise Figure NF Känsligheten kan även utryckas genom brusfaktorn Noise Figure NF Anges i dB Anges i dB Oberoende av bandbredden Oberoende av bandbredden Mäts med hjälp av en känd bruskälla Mäts med hjälp av en känd bruskälla MDS = (-174 +NF + 10log 10 (BW Hz )) dBm MDS = (-174 +NF + 10log 10 (BW Hz )) dBm BW Hz = IF bandbredd i Hz BW Hz = IF bandbredd i Hz

6 6SM7CMY SSRA 090513 Dynamiskt område Dynamiskt område engelska Dynamic Range (DR) Dynamiskt område engelska Dynamic Range (DR) DR är skillnaden i dB mellan MDS och styrkan hos de två signaler som ger upphov till tredje ordningens intermodulationsprodukter i nivå med MDS DR är skillnaden i dB mellan MDS och styrkan hos de två signaler som ger upphov till tredje ordningens intermodulationsprodukter i nivå med MDS

7 7SM7CMY SSRA 090513 Dynamiskt område Antag MDS -128dBm och S9 = 50 μV (-73 dBm) Antag MDS -128dBm och S9 = 50 μV (-73 dBm) DR Signal nivå på de två signaler som ger upphov till DR Signal nivå på de två signaler som ger upphov till intermodulationsprodukter i nivå med MDS intermodulationsprodukter i nivå med MDS 55 dBS9 55 dBS9 75 dBS9 + 20 dB 75 dBS9 + 20 dB 85 dBS9 + 30 dB 85 dBS9 + 30 dB 95 dBS9 + 40 dB 95 dBS9 + 40 dB 105 dB S9 + 50 dB 105 dB S9 + 50 dB

8 8SM7CMY SSRA 090513 Blockering Blockering engelska Blocking Dynamic Range (BDR) Blockering engelska Blocking Dynamic Range (BDR) BDR är skillnaden i dB mellan MDS och styrkan hos den signal som ger upphov till 1 dB försämrad känslighet. BDR är skillnaden i dB mellan MDS och styrkan hos den signal som ger upphov till 1 dB försämrad känslighet. BDR är ofta i storleksordningen 20 dB större än DR BDR är ofta i storleksordningen 20 dB större än DR

9 9SM7CMY SSRA 090513 Bestämning av MDS, DR, BDR och IP Hybridkopplare XtalVFO RX Dämpsats True RMS Voltmeter

10 10SM7CMY SSRA 090513 Intermodulation Två starka signaler som ger upphov till oönskade blandningsprodukter i mottagaren Två starka signaler som ger upphov till oönskade blandningsprodukter i mottagaren Kvantifieras som Interceptpoint IP Kvantifieras som Interceptpoint IP IP3 2xF1 – F2 respektive 2xF2 – F1 IP3 2xF1 – F2 respektive 2xF2 – F1 IP2 2xF1 IP2 2xF1 Teoretiskt är IP oberoende av vid vilken nivå man gör mätningen Teoretiskt är IP oberoende av vid vilken nivå man gör mätningen I praktiken är det ofta inte så! I praktiken är det ofta inte så!

11 11SM7CMY SSRA 090513 Intermodulation Hög IP = goda storsignalegenskaper Hög IP = goda storsignalegenskaper En mottagare IP3 = 20 dBm kan förbättras till IP3 40 dBm genom en 20 dB dämpsats i antenningången En mottagare IP3 = 20 dBm kan förbättras till IP3 40 dBm genom en 20 dB dämpsats i antenningången Naturligtvis tappar man då 20dB känslighet Naturligtvis tappar man då 20dB känslighet IP3 kan bestämmas för störsignaler utanför respektive innanför första mellanfrekvensfiltrets passband IP3 kan bestämmas för störsignaler utanför respektive innanför första mellanfrekvensfiltrets passband Ofta dramatiska skillnader Ofta dramatiska skillnader Gäller även DR Gäller även DR

12 12SM7CMY SSRA 090513 Intermodulation Tredje ordningens intermodulationsprodukter Tredje ordningens intermodulationsprodukter Vi har QSO med SM7DQW på 7030 kHz Vi har QSO med SM7DQW på 7030 kHz SM7EQL kommer på 7020 kHz SM7EQL kommer på 7020 kHz SM7TE kommer på 7010 kHz SM7TE kommer på 7010 kHz 2x7020 kHz – 7010 kHz = 7030 kHz 2x7020 kHz – 7010 kHz = 7030 kHz 2x7010 – 7020 = 7000 kHz 2x7010 – 7020 = 7000 kHz

13 13SM7CMY SSRA 090513 Intermodulation Andra ordningens intermodulationsprodukter Andra ordningens intermodulationsprodukter Vi har QSO med VK0CW på 14040 kHz Vi har QSO med VK0CW på 14040 kHz SM7EQL kommer på 7020 kHz SM7EQL kommer på 7020 kHz 2x7020 kHz = 14040 kHz 2x7020 kHz = 14040 kHz Förutsatt att SM7EQL sändare inte förorsakar övertoner är detta en andra ordningens intermodulationsproduk Förutsatt att SM7EQL sändare inte förorsakar övertoner är detta en andra ordningens intermodulationsproduk

14 14SM7CMY SSRA 090513 Blockering Blockering engelska Blocking Dynamic Range (BDR) Blockering engelska Blocking Dynamic Range (BDR) BDR är skillnaden i dB mellan MDS och styrkan hos den signal som ger upphov till 1 dB försämrad känslighet. BDR är skillnaden i dB mellan MDS och styrkan hos den signal som ger upphov till 1 dB försämrad känslighet. BDR är ofta i storleksordningen 20 dB större än DR BDR är ofta i storleksordningen 20 dB större än DR

15 15SM7CMY SSRA 090513 Fasbrus Anger hur ren en oscillator är Anger hur ren en oscillator är Mottagarens egen brus ökar i närvaro av starka signaler Mottagarens egen brus ökar i närvaro av starka signaler Kan mätas genom att man kopplar en ren oscillator (xtal) till ingången och ökar signalnivån tills man får 3 dB ökning av brusnivån Kan mätas genom att man kopplar en ren oscillator (xtal) till ingången och ökar signalnivån tills man får 3 dB ökning av brusnivån Anges som dBc/Hz varför man måste korrigera för bandbredden Anges som dBc/Hz varför man måste korrigera för bandbredden

16 16SM7CMY SSRA 090513 Fasbrus Räkneexempel Räkneexempel MDS = -127 dBm MDS = -127 dBm Vid 20kHz frekvensavstånd ger -36dBm 3 dB brusökning Vid 20kHz frekvensavstånd ger -36dBm 3 dB brusökning (-127) - (-36) = - 91 dBc / 2.3 kHz (-127) - (-36) = - 91 dBc / 2.3 kHz Omräknat till dBc/Hz -91 – 34 = -125 dBc/Hz (10log 10 2300 = 34) Omräknat till dBc/Hz -91 – 34 = -125 dBc/Hz (10log 10 2300 = 34)

17 17SM7CMY SSRA 090513 Sammanfattning Känslighet MDS (dBm) Vilken bandbredd? Känslighet MDS (dBm) Vilken bandbredd? Noise figure (dB) oberoende av bandbredden Noise figure (dB) oberoende av bandbredden Dynamiskt område DR (dB) och BDR (dB) Vilket frekvensavstånd? I eller utanför första filtret? Dynamiskt område DR (dB) och BDR (dB) Vilket frekvensavstånd? I eller utanför första filtret? Interceptpoint IP3 och IP2 (dBm) relatera alltid till känsligheten och hur mätningen är utförd. Vilket frekvensavstånd? I eller utanför första filtret? Interceptpoint IP3 och IP2 (dBm) relatera alltid till känsligheten och hur mätningen är utförd. Vilket frekvensavstånd? I eller utanför första filtret? Fasbrus (dBc/Hz) Vilket frekvensavstånd? Fasbrus (dBc/Hz) Vilket frekvensavstånd?


Ladda ner ppt "1SM7CMY SSRA 090513 Mätning av mottagares storsignal egenskaper -konventionella mätmetoder- Peter Montnémery SM7CMY Känslighet MDS och NF Känslighet MDS."

Liknande presentationer


Google-annonser