Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Telestörningsnämnden TSN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Telestörningsnämnden TSN"— Presentationens avskrift:

1 Telestörningsnämnden TSN
MÄTNING AV MARKPOTENTIALER i närheten av transformatorstationer och kraftledningar Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

2 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer, stationer - Spänningstratt för jordtag Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

3 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer, stationer - Starkströmsmetoden Strömmätledning Strömmätledning, kraftledning > 10 km Spänningsmätledning, tele- eller kraftledning > 10 km För att minimera induktion mellan spännings- och strömmätledning bör vinkeln mellan ledningarna inte understiga 90o Strömgenerator med annan frekvens än 50 Hz, t ex 40 Hz Selektiv voltmeter V G A Spänningsmätledning Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

4 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer, stationer - Voltampere- och Wattmetermetoden Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

5 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer, stationer - Sammanfattning Jordtagsmotstånd i stationen Zj (Voltamperemetoden) Rj (Wattmetermetoden) Spänningssättning i stationen Beröringsspänningar Stegspänningar Spänningssättning i stationens närhet Lågspänningsnät Telenät (Skanova och Trafikverket) För att bestämma spänningssättningen måste spänningssättande ström vara känd. Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

6 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer, stationer - Spänningssättande ström Den ström som spänningssätter marken vid ett jordfel i en station är summan av bidragen från de till stationen anslutna ledningarna. Detta gäller oavsett spänningsnivå, dvs. varje bidrag räknas vid sin egen spänningsnivå. Jordfelströmbidrag i en direktjordad/impedansjordad transformatorstation. Isp= Ij2 Jordfelströmbidrag i en transformatorstation där båda sidor är direktjordade. Isp= Ij – IjT = I’j1 + Ij2 Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

7 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer, kraftledningsstolpe - Principen för en mätkrets Ip = provström If = aktuell felström Uu = uppmätt spänning Uv = den vid verkligt jordfel uppträdande spänningen Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

8 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer, kraftledningsstolpe - Obelastat och belastat värde Enligt ELSÄK-FS 2008:1 5 kap, 8 §, Allmänna råd anses markpotentialen vara utjämnad om det belastade värdet inte överstiger 600 V Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

9 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer - Jordtagens betydelse Spänningen V som uppmäts vid hus 1 beror av jordtagets storlek. Uppmätt spänning R1 och R2 >> R3 V1 R1 och R3 >> R2 V2 R2 och R3 >> R1 V3 Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

10 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer - Kartläggning av spänningar V0 = uppmätt spänningen mellan stolpens jordtag och lågspänningsnätets nolla V1 = uppmätt spänning hus 1, lsp nolla-mark V2 = V0 – V1 uppmätt spänning stolpe – mark V3 = uppmätt spänning vid hus 2 mellan nolla – mark. Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

11 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer - Åtgärder om höga spänningar uppmätts Störande ledning eller station Minska spänningssättningen genom att förbättra jordtag Förhindra jordfel på trästolpledningar genom att Ta bort nedledare, hackspettnät av metall Byta ut stag av metall mot icke ledande Stört nät Åtgärda lsp- och hspnätet Balansera jordtag Isolera delar av nätet (isolertransformator 0,4/0,4 eller 10/0,4 el 20/0,4 nättransformator). OBS! Samjordas inte! Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

12 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer - Åtgärder om höga spänningar uppmätts, förbättra jordtag Jordtagsresistans (Rj) för marklina ansluten i en ända, som funktion av linlängd och markresistivitet Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

13 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer - Mätning i och omkring transformatorstationen Naum Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

14 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer - Mätning i och omkring transformatorstationen Naum Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

15 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer - Mätning i och omkring transformatorstationen Naum Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

16 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer - Mätning i och omkring transformatorstationen Naum Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

17 Telestörningsnämnden TSN
Mätning av markpotentialer - Mätning i och omkring transformatorstationen Naum Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB


Ladda ner ppt "Telestörningsnämnden TSN"

Liknande presentationer


Google-annonser