Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 1 Telestörningsnämnden TSN MÄTNING AV MARKPOTENTIALER i närheten av transformatorstationer och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 1 Telestörningsnämnden TSN MÄTNING AV MARKPOTENTIALER i närheten av transformatorstationer och."— Presentationens avskrift:

1 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 1 Telestörningsnämnden TSN MÄTNING AV MARKPOTENTIALER i närheten av transformatorstationer och kraftledningar

2 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 2 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer, stationer - Spänningstratt för jordtag

3 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 3 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer, stationer - Starkströmsmetoden V GA Spänningsmätledning Strömmätledning • Strömmätledning, kraftledning > 10 km • Spänningsmätledning, tele- eller kraftledning > 10 km • För att minimera induktion mellan spännings- och strömmätledning bör vinkeln mellan ledningarna inte understiga 90 o • Strömgenerator med annan frekvens än 50 Hz, t ex 40 Hz • Selektiv voltmeter

4 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 4 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer, stationer - Voltampere- och Wattmetermetoden

5 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 5 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer, stationer - Sammanfattning Jordtagsmotstånd i stationen • Z j (Voltamperemetoden) • R j (Wattmetermetoden) Spänningssättning i stationen • Beröringsspänningar • Stegspänningar Spänningssättning i stationens närhet • Lågspänningsnät • Telenät (Skanova och Trafikverket) För att bestämma spänningssättningen måste spänningssättande ström vara känd.

6 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 6 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer, stationer - Spänningssättande ström Den ström som spänningssätter marken vid ett jordfel i en station är summan av bidragen från de till stationen anslutna ledningarna. Detta gäller oavsett spänningsnivå, dvs. varje bidrag räknas vid sin egen spänningsnivå. Jordfelströmbidrag i en transformatorstation där båda sidor är direktjordade. I sp = I j – I jT = I’ j1 + I j2 Jordfelströmbidrag i en direktjordad/impedansjordad transformatorstation. I sp = I j2

7 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 7 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer, kraftledningsstolpe - Principen för en mätkrets I p = provström I f = aktuell felström U u = uppmätt spänning U v = den vid verkligt jordfel uppträdande spänningen

8 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 8 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer, kraftledningsstolpe - Obelastat och belastat värde Enligt ELSÄK-FS 2008:1 5 kap, 8 §, Allmänna råd anses markpotentialen vara utjämnad om det belastade värdet inte överstiger 600 V

9 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 9 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer - Jordtagens betydelse Spänningen V som uppmäts vid hus 1 beror av jordtagets storlek. Uppmätt spänning R 1 och R 2 >> R 3 V 1 R 1 och R 3 >> R 2 V 2 R 2 och R 3 >> R 1 V 3

10 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 10 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer - Kartläggning av spänningar V 0 = uppmätt spänningen mellan stolpens jordtag och lågspänningsnätets nolla V 1 = uppmätt spänning hus 1, lsp nolla-mark V 2 = V 0 – V 1 uppmätt spänning stolpe – mark V 3 = uppmätt spänning vid hus 2 mellan nolla – mark.

11 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 11 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer - Åtgärder om höga spänningar uppmätts Störande ledning eller station • Minska spänningssättningen genom att förbättra jordtag • Förhindra jordfel på trästolpledningar genom att • Ta bort nedledare, hackspettnät av metall • Byta ut stag av metall mot icke ledande Stört nät •Åtgärda lsp- och hspnätet • Balansera jordtag • Isolera delar av nätet (isolertransformator 0,4/0,4 eller 10/0,4 el 20/0,4 nättransformator). OBS! Samjordas inte!

12 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 12 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer - Åtgärder om höga spänningar uppmätts, förbättra jordtag Jordtagsresistans (R j ) för marklina ansluten i en ända, som funktion av linlängd och markresistivitet

13 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 13 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer - Mätning i och omkring transformatorstationen Naum

14 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 14 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer - Mätning i och omkring transformatorstationen Naum

15 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 15 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer - Mätning i och omkring transformatorstationen Naum

16 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 16 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer - Mätning i och omkring transformatorstationen Naum

17 2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 17 Telestörningsnämnden TSN Mätning av markpotentialer - Mätning i och omkring transformatorstationen Naum


Ladda ner ppt "2010-09-29Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB 1 Telestörningsnämnden TSN MÄTNING AV MARKPOTENTIALER i närheten av transformatorstationer och."

Liknande presentationer


Google-annonser