Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovation för tillväxt - Västra Götalandsregionens Innovationsstrategi?! Marika Hellqvist Greberg Sveriges Innovationsriksdag 23 maj 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovation för tillväxt - Västra Götalandsregionens Innovationsstrategi?! Marika Hellqvist Greberg Sveriges Innovationsriksdag 23 maj 2013."— Presentationens avskrift:

1 Innovation för tillväxt - Västra Götalandsregionens Innovationsstrategi?! Marika Hellqvist Greberg Sveriges Innovationsriksdag 23 maj 2013

2 Västra Götaland 1.6 miljoner invånare, 49 kommuner, fyra delregioner 17 sjukhus varav ett universitetssjukhus, närmare 200 vårdcentraler, tandvård etc Två universitet, en teknisk högskola, tre högskolor totalt ca 95 000 studenter 6 Science Parks

3 Västra Götaland Lång tradition inom industri och handel och ledande industriregion med stark position inom fordonsindustri, petrokemi, läkemedel, livsmedel, elektronik, besöksnäring, kultur och media Präglat av internationella kontakter Nordens största hamn Vana vid strukturförändringar (stenindustri, fiske, jordbruk, textil, varv, bilindustri, IT) Storstad - landsbygd - bruksbygd Fyra tillväxtnoder med Göteborg som ledande Lägg in valfri bildbanner. Markera och klistra in

4 Etablerat 1999 för att stärka demokratin, konkurrenskraften och effektivt resurshantering Västra Götalandsregionen, Halland, Gotland och Region Skåne är de enda regionerna i Sverige som styrs av folkvalda regionfullmäktige Regionalt uppdrag och mandat: Två ansvarområden –Hälso- och sjukvård –Tillväxt och utveckling Regional Utveckling Kultur Miljö Beskattningsrätt Omsättning: 40 miljarder kronor, En av Sveriges största arbetsgivare: ca 50 000 anställda Regionalt självstyrelseorgan

5 Strategier för tillväxt Utgångspunkter Regional Utveckling Från regionalpolitik till tillväxtpolitik Utnyttja regionens storlek och resurser för spridning av kunskap och kompetens i hela regionen Identifiera system och drivkrafter för tillväxt Utveckla gränssnitten inom organisationen t.ex. kultur och näringsliv, hälso- och sjukvård och ekonomisk tillväxt Mandat och storlek och ekonomiska resurser ger möjlighet att agera

6 Strategi för tillväxt i VG Regionala program för utveckling - Vision Västra Götaland: Det goda livet - Tillväxtprogram Västra Götaland - 4 Regionala delprogram - Budget

7 Näringslivsutveckling och EU program Forskning & utveckling och Kunskap & kompetens Kommunikationer, infrastruktur Kultur & kreativitet Miljöutveckling Analys Internationella relationer Strategier för tillväxt Insatsområden

8 Strategier för tillväxt Metoder Identifiera system och flaskhalsar - Utveckla analys system Strategisk roll - Utveckla system, strategier och program - Initiera och se till strategiska projekt startas - Undvika att vara projektägare. Identifiera och använda den bästa kompetensen Aktiv finansiär - Uppföljning, utvärdering och spridning

9 Innovativa SME Strategi för tillväxt Genomförande Entre- prenör- skap Kluster/ FoU

10 Entreprenörskap E Försådd-/såddfinansieringsprogram Inkubatorssystem; 9 inkubatorer Entreprenörsutbildningar: teknik, biomedicin, kreativa näringar, tjänster ”Den entreprenöriella kedjan”: Ideas Attitudes New Businesses

11 Kunskap Inkubatorer  Chalmers Innovation (Gbg)  Framtidens Företag (Gbg)  Sahlgrenska SP (Gbg)  Gothia Science park (Skövde)  Innovatum (Trollhättan)  Borås inkubator (Borås)  Brew House (Gbg)  GU Holding (Gbg) Entreprenörskolor Rådgivning Finansiering Riskkapital  Start Invest Tillväxtlån  Almi Tillväxtlån  VGR (konsultcheckar)  Innovationsbron (proj.stöd) Såddfinansiering  Almi Innovationslån  Affärsänglar (ägarkapital)  Holdingbolag (ägarkapital)  Innovationsbron (ägarkapital)  VGR (villkorslån, vinstand- lån) Försådd  Innovation VG (förstudiemedel)  Innovationsbron (vinstandelslån) DRIVHUS Forskning och utbildning Idé Patent Affärsidé Affärsplan Groddföretag Tillväxtföretag Västsveriges innovationssystem i tidigt skede VENTURE CUP CONNECT VÄST E

12 Innovativa småföretag Innovationssystem för industrisektorer IS Delregionala utvecklingsaktörer – Business Region Göteborg – Industrial Development Sweden – IUC Sjuhärad – Omställningskontoret Fyrbodal Innovationssupport stöd: Industriell Dynamik Bransch-/företagsnätverk Yrkesutbildningar Företagsfinansiering: Produktutvecklingscheckar FoU SME program: ”FoU-kortet”

13 Särskild satsning Kluster/FoU Utgångspunkter, utveckling Kluster /FoU ”Västra Götaland ska fortsatt vara en konkurrenskraftig och attraktiv region för FoU-verksamhet och kunskapsintensiv produktion” Behålla en hög nivå av industriella FoU-investeringar och öka FoU- investeringar för SMF Dra nytta av regionens dubbla uppdrag: hälsosjukvård och regional utveckling Strategisk inriktning för forskning i budgeten

14 Kluster/FoU Position Profilering, specialisering – Hållbara transporter: Säkerhet, IT, Logistik – Life Science: Hjärta/Kärl, Biomaterial/Regenerativ medicin, vacciner Medicinteknik, Kliniska prövningar – Energi, Miljö, Klimat – Maritimt – Kreativa industrier, Media, Visualisering – Tvärdisciplinärt, gränssnitt: Nya Material, Smart Textiles, Samverkan mellan näringsliv, akademi, institut och samhällsaktörer Internationalisering: internationell excellens, positionering i europeiska och internationella FoU-program Offentlig upphandling som driver innovation och FoU Roll: Strategisk dialog - katalysera samverkan/”samutveckling” – matchning nationell/privat finansiering – långsiktighet – kombination excellens & relevans FoU

15 Innovativa SME Strategi för tillväxt Genomförande Entre- prenör- skap Kluster/ FoU

16 Innovativa SME Strategi för tillväxt Genomförande Entre- prenör- skap Kluster/ FoU

17 Gothia Science Park Industri Akademi/institut Samhälle IS E FoU Science Parks i Västra Götaland Interaktiva forsknings- utvecklings- & innovationsmiljöer Innovatum Science Park Lindholmen Science Park Sahlgrenska Science Park Borås Johanneberg Science Park IndustriSamhälle “These platforms place Västra Götaland on the European research map as a region that is innovative, entrepreneurial and “thinks outside the box”. OECD Territorial Review Sweden

18 Open arena – – Initiera och underlätta samarbete mellan företag, lärosäten, institut och samhälle – Bidra till de oväntade kopplingarna mellan etablerade sektorer och branscher Inkubationsprocesse r för nya företag SME stöd Internationella samarbetsprojekt Kraftsamla för att attrahera nationell och europeisk finansiering Förutsätter förmåga att starta och leda komplexa utvecklingsprocesser och koppla upp sig mot andra noder i region, nation och Internationellt! E Science Parks i Västra Götaland Funktioner FoU IS

19 Samverkan mellan regionens Science Parks… … Varumärke – positionera västsvenska styrkeområden … ger möjlighet att ingå i större sammanhang … ger tillgång till expertkompetens av olika slag via en ingång... är del av den internationella arenan … är en katalysator för förändring Science Parks i Västra Götaland Innovation och tillväxtmöjligheter

20

21 Next generation Science Park – genom Europeisk samverkan utvecklar och skapar processer för nya arbetssätt inom Science Parks Science Parks without walls – genom Europeisk samverkan utvecklas en möjlighet att underlätta internationaliseringsprocessen för SME och inkubator företag Lindholmen Science Park filial i Brasilien Pågående framtidsprojekt

22 Industriell Dynamik - Innovationssupport Enbart aktörer med industrikunskap Stark samarbetsvilja mellan aktörerna för att se företagets behov Långsiktigheten har skapat förtroende Nätverk av 13 organisationer Högskolorna Forskningsinstitut IUC-Bolag Regionens Plattformar Uppsökande verksamhet

23


Ladda ner ppt "Innovation för tillväxt - Västra Götalandsregionens Innovationsstrategi?! Marika Hellqvist Greberg Sveriges Innovationsriksdag 23 maj 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser