Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovation för tillväxt - Västra Götalandsregionens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovation för tillväxt - Västra Götalandsregionens"— Presentationens avskrift:

1 Innovation för tillväxt - Västra Götalandsregionens
Innovationsstrategi?! Marika Hellqvist Greberg Sveriges Innovationsriksdag 23 maj 2013

2 Västra Götaland 1.6 miljoner invånare, 49 kommuner, fyra delregioner
17 sjukhus varav ett universitetssjukhus, närmare 200 vårdcentraler, tandvård etc Två universitet, en teknisk högskola, tre högskolor totalt ca studenter 6 Science Parks

3 Lägg in valfri bildbanner.
Markera och klistra in Västra Götaland Lång tradition inom industri och handel och ledande industriregion med stark position inom fordonsindustri, petrokemi, läkemedel, livsmedel, elektronik, besöksnäring, kultur och media Präglat av internationella kontakter Nordens största hamn Vana vid strukturförändringar (stenindustri, fiske, jordbruk, textil, varv, bilindustri, IT) Storstad - landsbygd - bruksbygd Fyra tillväxtnoder med Göteborg som ledande

4 Regionalt självstyrelseorgan
Etablerat 1999 för att stärka demokratin, konkurrenskraften och effektivt resurshantering Västra Götalandsregionen, Halland, Gotland och Region Skåne är de enda regionerna i Sverige som styrs av folkvalda regionfullmäktige Regionalt uppdrag och mandat: Två ansvarområden Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Regional Utveckling Kultur Miljö Beskattningsrätt Omsättning: 40 miljarder kronor, En av Sveriges största arbetsgivare: ca anställda

5 Strategier för tillväxt Utgångspunkter Regional Utveckling
Från regionalpolitik till tillväxtpolitik Utnyttja regionens storlek och resurser för spridning av kunskap och kompetens i hela regionen Identifiera system och drivkrafter för tillväxt Utveckla gränssnitten inom organisationen t.ex. kultur och näringsliv, hälso- och sjukvård och ekonomisk tillväxt Mandat och storlek och ekonomiska resurser ger möjlighet att agera

6 Strategi för tillväxt i VG
Regionala program för utveckling - Vision Västra Götaland: Det goda livet - Tillväxtprogram Västra Götaland - 4 Regionala delprogram - Budget

7 Strategier för tillväxt Insatsområden
Näringslivsutveckling och EU program Forskning & utveckling och Kunskap & kompetens Kommunikationer, infrastruktur Kultur & kreativitet Miljöutveckling Analys Internationella relationer

8 Strategier för tillväxt Metoder
Identifiera system och flaskhalsar - Utveckla analys system Strategisk roll - Utveckla system, strategier och program - Initiera och se till strategiska projekt startas - Undvika att vara projektägare. Identifiera och använda den bästa kompetensen Aktiv finansiär - Uppföljning, utvärdering och spridning I have tried to show how the organisation look like, and which different shemes guide us to reach our targets. Before i go through the innovation strategy will i first say something about the methods or our role in the system. First of all are we a part that try to identify the drivers or the triggers in the innovation system, we try to identify /create a system that are logic as possible and where there the any missing spots etc We are also the Strategic part in the projects/programs – Which mean that we aren’t the ”doers” And we are the funding part, in most of the case do we finance the projects within the public innovation system, making assessment and evaluate the projects and programs

9 Strategi för tillväxt Genomförande
Entre-prenör-skap Innovativa SME Kluster/ FoU

10 E Entreprenörskap New Businesses Attitudes Ideas
Försådd-/såddfinansieringsprogram Inkubatorssystem; 9 inkubatorer Entreprenörsutbildningar: teknik, biomedicin, kreativa näringar, tjänster ”Den entreprenöriella kedjan”: Ideas Attitudes New Businesses

11 Forskning och utbildning
Västsveriges innovationssystem i tidigt skede E Kunskap Inkubatorer Chalmers Innovation (Gbg) Framtidens Företag (Gbg) Sahlgrenska SP (Gbg) Gothia Science park (Skövde) Innovatum (Trollhättan) Borås inkubator (Borås) Brew House (Gbg) GU Holding (Gbg) Entreprenörskolor Rådgivning Finansiering Riskkapital Start Invest Tillväxtlån Almi Tillväxtlån VGR (konsultcheckar) Innovationsbron (proj.stöd) Såddfinansiering Almi Innovationslån Affärsänglar (ägarkapital) Holdingbolag (ägarkapital) Innovationsbron (ägarkapital) VGR (villkorslån, vinstand- lån) Försådd Innovation VG (förstudiemedel) Innovationsbron (vinstandelslån) Forskning och utbildning Idé Patent Affärsidé Affärsplan Groddföretag Tillväxtföretag CONNECT VÄST VENTURE CUP DRIVHUS

12 Innovativa småföretag Innovationssystem för industrisektorer
Delregionala utvecklingsaktörer Business Region Göteborg Industrial Development Sweden IUC Sjuhärad Omställningskontoret Fyrbodal Innovationssupport stöd: Industriell Dynamik Bransch-/företagsnätverk Yrkesutbildningar Företagsfinansiering: Produktutvecklingscheckar FoU SME program: ”FoU-kortet”

13 Särskild satsning Kluster/FoU Utgångspunkter, utveckling
”Västra Götaland ska fortsatt vara en konkurrenskraftig och attraktiv region för FoU-verksamhet och kunskapsintensiv produktion” Behålla en hög nivå av industriella FoU-investeringar och öka FoU-investeringar för SMF Dra nytta av regionens dubbla uppdrag: hälsosjukvård och regional utveckling Strategisk inriktning för forskning i budgeten

14 Kluster/FoU Position FoU Profilering, specialisering
Hållbara transporter: Säkerhet, IT, Logistik Life Science: Hjärta/Kärl, Biomaterial/Regenerativ medicin, vacciner Medicinteknik, Kliniska prövningar Energi, Miljö, Klimat Maritimt Kreativa industrier, Media, Visualisering Tvärdisciplinärt, gränssnitt: Nya Material, Smart Textiles, Samverkan mellan näringsliv, akademi, institut och samhällsaktörer Internationalisering: internationell excellens, positionering i europeiska och internationella FoU-program Offentlig upphandling som driver innovation och FoU Roll: Strategisk dialog - katalysera samverkan/”samutveckling” – matchning nationell/privat finansiering – långsiktighet – kombination excellens & relevans

15 Strategi för tillväxt Genomförande
Entre-prenör-skap Kluster/FoU Innovativa SME

16 Strategi för tillväxt Genomförande
Innovativa SME Entre-prenör-skap Kluster/FoU

17 Science Parks i Västra Götaland Interaktiva forsknings- utvecklings- & innovationsmiljöer
IS E Karlsborg Götene Strömstad Tanum Dals-Ed Åmål Bengtsfors Mellerud Färgelanda Vänersborg Munkedal Grästorp Lidköping Uddevalla Trollhättan Essunga Lilla Edet Stenung- sund Tjörn Orust Lysekil Sotenäs Kungälv Ale Vårgårda Alingsås Herrljunga Vara Skara Falköping Borås Lerum Göteborg Öckerö Partille Mölndal Härryda Mark Bollebygd Ulricehamn Tranemo Svenljunga Tidaholm Skövde Hjo Tibro Mariestad Töreboda Gull- spång FoU Innovatum Science Park Lindholmen Sahlgrenska Borås Johanneberg Gothia Science Park “These platforms place Västra Götaland on the European research map as a region that is innovative, entrepreneurial and “thinks outside the box”. OECD Territorial Review Sweden Industri Industri Akademi/institut Samhälle Samhälle

18 IS E Science Parks i Västra Götaland Funktioner FoU Open arena –
Initiera och underlätta samarbete mellan företag, lärosäten, institut och samhälle Bidra till de oväntade kopplingarna mellan etablerade sektorer och branscher Inkubationsprocesser för nya företag SME stöd Internationella samarbetsprojekt Kraftsamla för att attrahera nationell och europeisk finansiering Förutsätter förmåga att starta och leda komplexa utvecklingsprocesser och koppla upp sig mot andra noder i region, nation och Internationellt!

19 Science Parks i Västra Götaland Innovation och tillväxtmöjligheter
Samverkan mellan regionens Science Parks… … Varumärke – positionera västsvenska styrkeområden … ger möjlighet att ingå i större sammanhang … ger tillgång till expertkompetens av olika slag via en ingång ... är del av den internationella arenan … är en katalysator för förändring

20

21 Pågående framtidsprojekt
Next generation Science Park – genom Europeisk samverkan utvecklar och skapar processer för nya arbetssätt inom Science Parks Science Parks without walls – genom Europeisk samverkan utvecklas en möjlighet att underlätta internationaliseringsprocessen för SME och inkubator företag Lindholmen Science Park filial i Brasilien

22 Industriell Dynamik - Innovationssupport
Nätverk av 13 organisationer Högskolorna Forskningsinstitut IUC-Bolag Regionens Plattformar Uppsökande verksamhet Enbart aktörer med industrikunskap Stark samarbetsvilja mellan aktörerna för att se företagets behov Långsiktigheten har skapat förtroende

23


Ladda ner ppt "Innovation för tillväxt - Västra Götalandsregionens"

Liknande presentationer


Google-annonser