Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mångfaldsinformation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mångfaldsinformation"— Presentationens avskrift:

1 Mångfaldsinformation

2 Mitt uppdrag Presentera fakta om integration här och nu till förvaltningar och kommunala bolag inom Borås Stad samt möjligheter, hinder och utmaningar i det arbetet. Arbetslivsförvaltningen är motor i integrationsarbetet samt lyfter upp programmets utgångspunkter. Varje enskild förvaltning ansvarar sedan för att arbetet genomförs.

3 Vad är integration?

4 Integration är: Ömsesidig respekt, förståelse mellan människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle. Alla människor behöver en plats i samhällets gemenskap samt ha lika möjligheter till delaktig i samhället.

5 Målgrupp Målgruppen för integrationsarbetet är 1:a och 2:a generationens invandrare. 1:a generationens invandrare innebär individer som är födda utomlands. 2:a generationens invandrare innebär individer som är födda i Sverige vars båda föräldrarna födda utomlands.

6 Aktuella siffror för Borås Stad 2012
26 862 personer är 1:a och 2:a generationens invandrare 19 672 födda utomlands 7 190 födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands Källa: boras.se

7 Beskrivning av målgruppen
Målgruppen för integrationsarbetet är utrikes födda personer vars båda föräldrar är utrikes födda. Följande faktorer beskriver målgruppen: 25% av Borås invånare 50% av sökande på Arbetsförmedlingen 75% av klienterna på försörjningsenheten Källa: boras.se

8 Utgångspunkterna i programmet är:
Bra bostäder God utbildning Möjlighet till arbete Demokrati och delaktighet Trygghet

9 Utbildningsnivå Population: Befolkningen 2011, 16 år och äldre.
BORÅSARE UTRIKES FÖDDA Uppgift saknas % 6 % Förgymnasial utbildning Folkskoleutbildn % 19 % Grundskoleutb % 13 % Gymnasial utbildning kortare än 3 år % 21 % 3 år % 15 % Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år % 11 % minst 3 år % 15 % ______________________________________________________ TOTALT    993 Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

10 Möjlighet till arbete ” Arbete är nyckeln till integration. ”
”Borås Stad ska vara ett föredöme med att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering.”

11 Anställda i Borås Stad med utländsk bakgrund
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

12 Hur ser mottagandet av nyanlända ut?
Boråsregionens Etableringscenter – Mottagna flyktingar t om Juli 2013. Totalt har 374 personer anlänt till Borås sedan årsskiftet. 70% är från Somalia 54% är 0-15 år 35% är år Källa: BREC

13 Mottagna flyktingar i Borås Stad t om juli 2013
Mottagna flyktingar i Borås Stad t om juli Fördelning efter de 6 största nationaliteterna Källa: BREC

14 Framtidens integrationsarbete
Viktigt på riktigt (Utgår från programmet) Konkreta och mätbara mål – Hur ser verkligheten ut? Långsiktiga arbeten/ långsiktiga satsningar Bättre samverkan inom Borås Stad, samverkan med andra myndigheter och frivillighetsorganisationer

15 Kontaktuppgifter Dzenan Ganic Verksamhetsutvecklare Tfn: 033-35 58 28
Bukurie Haxhimehmedi Mångfaldsutvecklare Tfn: Jannis Tsilfoglou Integrationsvägledare Tfn:


Ladda ner ppt "Mångfaldsinformation"

Liknande presentationer


Google-annonser