Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liegatans Samfällighetsförening

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liegatans Samfällighetsförening"— Presentationens avskrift:

1 Liegatans Samfällighetsförening
Informationsmöte 2009 –11-15 Liegatans Samfällighetsförening Välkommen Liegatans Samfällighetsförening

2 Liegatans Samfällighetsförening
TV och Digitalbox Uppgradering av kabelnätet pågår Flera programbolag kräver kodning Ny digitalbox/decoder framtagen, Kodningssystem Cryptoguard. Finns också som CA-moduler Köps hos Oryx – pris ca kr Programkort med någon form av kortavgift Tidigaste datum när digitala signaler kodas: 2010 – 03 – 01 Under tiden kan du köpa befintlig box Pris 500 kr (Ord pris: kr) Liegatans Samfällighetsförening

3 Liegatans Samfällighetsförening
Snöröjning Föreningen för alltid samtal med FF Fastighetsservice inför varje säsong. Blockera inte garagen Om du blockerar snöröjningen så ansvarar du själv för din uppfart samt dina grannars. Liegatans Samfällighetsförening

4 Liegatans Samfällighetsförening
Gatubelysning Ny armatur, högtrycksnatrium 50 W jmf tidigare 158 W Ljusflöde: ca 4500 lumen mot tidigare ca 850. Investering på ca kronor Besparing på ca kronor/år Liegatans Samfällighetsförening

5 Liegatans Samfällighetsförening
Gatubelysning Liegatans Samfällighetsförening

6 Liegatans Samfällighetsförening
Enkät angående värme Inlämnade svar: 55 st, motsvarar 45 % 36 st upplever att det är kallt (29% av samtliga) 19 st upplever inga problem Höstacken: 11 av 50 upplever problem Självbindaren: 17 av 42 upplever problem Lien: 8 av 30 upplever problem Åtgärder denna vinter: Punktvisa kontrollmätningar Förslag till åtgärder presenteras på årsstämman En ökning/minskning med 1 grad motsvarar ca kronor eller ca 7,25 kr/m2 Liegatans Samfällighetsförening

7 Liegatans Samfällighetsförening
Garage-nycklar Huvudnyckelsystem Varför? Ventiler för fjärrvärme och vatten, elmätare, förstärkare till TV samt kulvertar finns i olika garage. Ej hanterbart med att jaga enskilda nycklar. Info skall normalt delas ut i förväg, utom i akuta fall. Information läggs också ut på hemsidan Liegatans Samfällighetsförening

8 Liegatans Samfällighetsförening
Garage - EL Liegatans Samfällighetsförening

9 Fjärrvärmeförbrukning
Årsavgift kr kr Ansl eff avg, kw kr kr Förbrukningsavgift kr kr Totalt: kr kr kr Motsvarar ca 7 kr /m2 En ökning/minskning med 1 grad motsvarar ca kronor eller ca 7,25 kr/m2 Liegatans Samfällighetsförening

10 Liegatans Samfällighetsförening
Vattenförbrukning Fast avgift: kr Tomtyteavgift, m2 á 1,23 kr/m kr kr Förbrukningsavgift, m3 á 9,50 kr kr Totalt kr Förbrukningsavgiften höjs 2010 till 10 kr/m3 = kr Förbrukningen motsvarar 560 liter per dag och fastighet. En minskning med 100 liter/dag sparar m3 som motsvarar ca kronor Varmvatten kostar ca 35 kr/m3 Liegatans Samfällighetsförening

11 Individuella flödesmätare
Testprojekt pågår på Mimer Mätare installeras i varje fastighet Fjärrvärme Varmvatten Mälarenergi fakturerar åt oss Föreningen betalar kulvertförluster Förslag tas fram till årsstämman Liegatans Samfällighetsförening

12 Liegatans Samfällighetsförening
Individuella flödesmätare Varför? ca 30% av fjv-kostnaden utgörs av varmvatten ca 35% av vattenförbrukningen är varmvatten Skillnaden mellan högsta och lägsta förbrukningen har en faktor 20. Statistiskt sett sjunker varmvattenförbrukningen med 20%. Motsvarar ca 1 700m3 eller kronor Man får full koll på kulvertförlusterna Liegatans Samfällighetsförening

13 Trafik- och parkeringsproblem
Återkommande klagomål: Hastighet Parkering på uppfarter/gator Blockering av uppfarter (Lien) Upptagna gästparkeringar Parkering på lekplatsen Biltvätt Liegatans Samfällighetsförening

14 Trafik- och parkeringsproblem
Kostnad skyltar inkl stolpar, fundament och fästen: ca kr Montage tillkommer. Kostnad vägbommar: Ca st Liegatans Samfällighetsförening

15 Trafik- och parkeringsproblem
Betongfundament Farthinder Liegatans Samfällighetsförening

16 Liegatans Samfällighetsförening
Fläktar Har du problem med imma på fönstren, svårt att få bort fukt i badrummet, matos i badrum och toalett? Det kan bero på att det centrala ventilationssystemet är bortkopplat och inte ersatts eller att en spiskåpa har anslutits som inte passar systemet. Liegatans Samfällighetsförening

17 Centralt ventilationssystem
Frånluftsfläkten är främst avsedd för central utsugning . Den är monterad i direkt anslutning till spiskåpan och ansluts via kanaler till övriga utrymmen som kräver frånluft. Om frånluftssystemet behålls vid en renovering är det viktigt att rätt spiskåpa används, även Alliance spiskåpa som är avsedd för centralsystem kan göra att matos trycks ut i frånluftsdonen. I radhusen delar två fastigheter på samma centralsystem vilket innebär, att om en spiskåpa som inte är anpassad till systemet installeras, får även grannen problem med bl a matos. Mer information om vårt fläktsystem finns på Liegatans Samfällighetsförening

18 Fläktsystem Lien och Höstacken Liegatans Samfällighetsförening
Liegatans Samfällighetsförening

19 Liegatans Samfällighetsförening
Ingrepp i fasad och tak Vi vill göra alla uppmärksamma på att fasad och yttertak ingår i föreningens anläggning. Föreningen måste ovillkorligen ge sitt tillstånd till ingrepp som innebär att man gör åverkan på dessa. Oavsett att man har fått ett byggnadslov, så måste även föreningen ge sitt godkännande. Föreningen ger sitt tillstånd i form av att ett avtal upprättas mellan parterna. Liegatans Samfällighetsförening


Ladda ner ppt "Liegatans Samfällighetsförening"

Liknande presentationer


Google-annonser