Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kollektivt Lärande Martin Sande PreEra

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kollektivt Lärande Martin Sande PreEra"— Presentationens avskrift:

1 Kollektivt Lärande Martin Sande PreEra
PreEra I Kollektivt Lärande I

2 Om språket Jag har alltid trott att vi använder språket för att beskriva världen. Men nu ser jag att vi genom språket skapar världen, världen är inget förrän vi beskriver den. Och när vi beskriver den skapar vi omedvetet gränser och antaganden som påverkar våra handlingar. Vi beskriver inte världen vi ser, men ser den värld vi beskriver! David Bohm PreEra I Kollektivt Lärande I

3 Systemet självbedrägeri
Jag tolkar verkligheten ofullständigt Jag skapar mina egna problem Jag motsätter mig alla försök att hjälpa mig att se Jag kan inte se att jag skapar mina egna problem Jag har rätt, det gäller bara att övertyga de andra... Man kan inte lösa ett problem utifrån samma tanke som skapade det PreEra I Kollektivt Lärande I

4 Kvalitet på relationer Kvalitet på resultat Kvalitet på tänkande
Osynligt Kvalitet på relationer Kvalitet på resultat Kvalitet på tänkande Kvalitet på handlande Synligt PreEra I Kollektivt Lärande I

5 Nature doesn’t… Nature doesn’t measure. Nature deals only with "the pattern which connects", not with quantification. There is no objective standard how high a tree should grow, or how fast an animal should run. Gregory Bateson PreEra I Kollektivt Lärande I

6 Lärande och förändring
Varför då? PreEra I Kollektivt Lärande I

7 förmågan att skapa den verk-lighet jag/vi vill leva och verka i!
Lärande är….. förmågan att skapa den verk-lighet jag/vi vill leva och verka i! PreEra I Kollektivt Lärande I

8 Hinder för lärande Jag är mitt arbete — det är inte mitt jobb!
Fienden finns utanför — vi förutsätter att problemen finns utanför och där blir de svåra att lösa. Vi fokuserar på vårt eget arbete så hårt att vi inte ser hur våra egna handlingar påverkar helheten Illusionen av handlingskraft — att vara överdrivet aktiv för att visa på handlingskraft. Att kämpa mot den ”yttre fienden” leder ofta till att man reagerar istället för agerar. Fixering vid enskilda händelser — vi ser tillvaron som oberoende händelser och antar att det finns EN speciell orsak till varje händelse. Den kokta grodan — Oförmåga att värja sig mot långsamt framväxande hot, tänk om hoten mot våra organisationer ligger i långsamma gradvisa förändringar! Villfarelsen att vi lär av våra erfarenheter — vi prövar och lär av konsekvenserna, men vad händer om vi inte kan se konsekvenserna? Myten om ledningsgruppen — man slösar energi på att slåss om sina revir och att inte förlora ansiktet, skicklig inkompetens. PreEra I Kollektivt Lärande I

9 Dynamisk komplexitet Systemkomplexitet Låg Hög Enkla problem
Samstämmighet mellan värderingar, mentala modeller och antaganden Hög Stor variation mellan värderingar, mm, och antaganden vilket skapar konflikt Stabilitet och linjära samband Enkla problem Isolerad problemlösning i mindre delar Elaka problem Ställningskrig, och bitterhet med låg vilja till gemensam förståelse Tidsförskjutning mellan orsak och verkan, cirkulära samband Oreda Kan inte lösas isolerat, kräver systemtänkande Elak oreda Enskild lösning saknas, kräver experimenterande och aktivt lärande över lång tid Systemkomplexitet PreEra I Kollektivt Lärande I

10 ”Om-rummet” Tänk om det är relationen mellan objekten (tingen) som möjligheterna ligger inte i tingen själva. Tänk om vi är så övertygade om vikten av att mäta objektens beskaffenhet så att vi glömmer i vilket sammanhang de existerar? Tänk om "tomrummet" mellan tingen är i själva verket "om-rummet". Däri ligger möjligheten till utveckling. I separation och isolation mellan objekten uppfinns endast samma verklighet varje dag. Martin Sande PreEra I Kollektivt Lärande I

11 Att hantera komplexitet ställer krav på…
… aktivt lärande och experimenterande över lång tid inom discipliner som;  Förmågan att förstå systemet i stället för att försöka kontrollera det. Förstå de relationer som finns i systemet och dess omgivande nätverk.  Förstärka mänskliga relationer som skapar förståelse och tillit till rådande mentala modeller och handlingar genom dialogen.  Arbeta med många inblandade om vad är det vi står för, vad finns i vår själ i och för arbetet vi bedriver?  Våga vara både ödmjuk, djärv och modig på samma gång PreEra I Kollektivt Lärande I

12 Dysfunktionellt system
Ökade kostnader Brist på tillit Dubbelarbete och suboptimering Minskade resurser Missförstånd och klander Separation och isolation i arbete & problemlösning Resurskrig Ingen utforskning och lyssnande Rädsla © Humberto Maturana, Bearbetat av PreEra 2003 PreEra I Kollektivt Lärande I

13 System som skapar resultat
Tillit och respekt Delaktigheten ökar Kreativitet, Innovation och stöd Förståelse för varandra Samarbete Lyssna och observera Glädje och uppskattning © Humberto Maturana, Bearbetat av PreEra 2003 PreEra I Kollektivt Lärande I

14 Reflektionskompetens förmågan att förstå hur man förstår!
PreEra I Kollektivt Lärande I

15 Dialogen ett medvetet val!
Avvakta Lyssna utan motstånd Dialog Tänka tillsammans Ansträngning Samtala Försvara Skydda mot attack Diskussion Försvara befintliga tankar Autopilot PreEra I Kollektivt Lärande I

16 Dialog: konsten att tänka tillsammans genom att vara överens om att inte behöva vara överens….
PreEra I Kollektivt Lärande I

17 Lyssna Respektera Avvakta Tala oförställt Dialogens spelregler
PreEra I Kollektivt Lärande I

18 Skuld och klander Ansvarstagande
Individen »Låt oss finna den skyldige…» Systemet »Finns det något i vårt system och strukturer som ökar sannolikheten för fel och brister som hindrar oss att nå resultat Person »Vem gjorde det?» »Det Du gjorde var fel!» Problemet »Vad hände här?» Bestraffning »Det var Ditt fel, det skall Du få sota för… Förbättring »Låt oss se vad som behövs för att nå våra önskade resultat!» Skyla över, inget lärande »Det var inte jag, skyll på..... Öppenhet, lärande »Jag vill berätta om detta misstaget så att vi alla kan lära och ge oss möjligheten att göra ett bättre jobb näst gång» PreEra I Kollektivt Lärande I

19  Identitet  Frihet  Struktur
PreEra I Kollektivt Lärande I

20 Livskraft att att överleva Lärande- Skapande- förmåga förmåga
Anpassnings- förmåga PreEra I Kollektivt Lärande I

21 Ge mig lugn att acceptera det jag inte kan ändra
Ge mig kraft att ändra det jag kan ändra och insikt till att se skillnaden PreEra I Kollektivt Lärande I

22 Människan kan inte lära av, vi
kan enbart lära på! PreEra I Kollektivt Lärande I

23 Egen ansvar för helheten
Vad betyder detta för mig? Vad behöver jag göra för att bidra? Vad behöver jag, för att kunna bidra? PreEra I Kollektivt Lärande I


Ladda ner ppt "Kollektivt Lärande Martin Sande PreEra"

Liknande presentationer


Google-annonser