Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PreEra I Kollektivt Lärande I Kollektivt Lärande Martin Sande PreEra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PreEra I Kollektivt Lärande I Kollektivt Lärande Martin Sande PreEra."— Presentationens avskrift:

1 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Kollektivt Lärande Martin Sande PreEra

2 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Om språket Jag har alltid trott att vi använder språket för att beskriva världen. Men nu ser jag att vi genom språket skapar världen, världen är inget förrän vi beskriver den. Och när vi beskriver den skapar vi omedvetet gränser och antaganden som påverkar våra handlingar. Vi beskriver inte världen vi ser, men ser den värld vi beskriver! David Bohm

3 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Jag skapar mina egna problem Jag kan inte se att jag skapar mina egna problem Jag motsätter mig alla försök att hjälpa mig att se Jag tolkar verkligheten ofullständigt Man kan inte lösa ett problem utifrån samma tanke som skapade det Jag har rätt, det gäller bara att övertyga de andra... Systemet självbedrägeri

4 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Kvalitet på relationer Kvalitet på tänkande Kvalitet på handlande Kvalitet på resultat Synligt Osynligt

5 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Nature doesn’t… Nature doesn’t measure. Nature deals only with "the pattern which connects", not with quantification. There is no objective standard how high a tree should grow, or how fast an animal should run. Gregory Bateson

6 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Lärande och förändring Varför då?

7 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Lärande är….. förmågan att skapa den verk- lighet jag/vi vill leva och verka i!

8 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Hinder för lärande Jag är mitt arbete — det är inte mitt jobb! Fienden finns utanför — vi förutsätter att problemen finns utanför och där blir de svåra att lösa. Vi fokuserar på vårt eget arbete så hårt att vi inte ser hur våra egna handlingar påverkar helheten Illusionen av handlingskraft — att vara överdrivet aktiv för att visa på handlingskraft. Att kämpa mot den ”yttre fienden” leder ofta till att man reagerar istället för agerar. Fixering vid enskilda händelser — vi ser tillvaron som oberoende händelser och antar att det finns EN speciell orsak till varje händelse. Den kokta grodan — Oförmåga att värja sig mot långsamt framväxande hot, tänk om hoten mot våra organisationer ligger i långsamma gradvisa förändringar! Villfarelsen att vi lär av våra erfarenheter — vi prövar och lär av konsekvenserna, men vad händer om vi inte kan se konsekvenserna? Myten om ledningsgruppen — man slösar energi på att slåss om sina revir och att inte förlora ansiktet, skicklig inkompetens.

9 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Systemkomplexitet Låg Samstämmighet mellan värderingar, mentala modeller och antaganden Hög Stor variation mellan värderingar, mm, och antaganden vilket skapar konflikt Låg Stabilitet och linjära samband Enkla problem Isolerad problemlösning i mindre delar Elaka problem Ställningskrig, och bitterhet med låg vilja till gemensam förståelse Hög Tidsförskjutning mellan orsak och verkan, cirkulära samband Oreda Kan inte lösas isolerat, kräver systemtänkande Elak oreda Enskild lösning saknas, kräver experimenterande och aktivt lärande över lång tid Dynamisk komplexitet

10 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se ”Om-rummet” Tänk om det är relationen mellan objekten (tingen) som möjligheterna ligger inte i tingen själva. Tänk om vi är så övertygade om vikten av att mäta objektens beskaffenhet så att vi glömmer i vilket sammanhang de existerar? Tänk om "tomrummet" mellan tingen är i själva verket "om-rummet". Däri ligger möjligheten till utveckling. I separation och isolation mellan objekten uppfinns endast samma verklighet varje dag. Martin Sande

11 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Att hantera komplexitet ställer krav på… … aktivt lärande och experimenterande över lång tid inom discipliner som;  Förmågan att förstå systemet i stället för att försöka kontrollera det.  Förstå de relationer som finns i systemet och dess omgivande nätverk.  Förstärka mänskliga relationer som skapar förståelse och tillit till rådande mentala modeller och handlingar genom dialogen.  Arbeta med många inblandade om vad är det vi står för, vad finns i vår själ i och för arbetet vi bedriver?  Våga vara både ödmjuk, djärv och modig på samma gång

12 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Brist på tillit Separation och isolation i arbete & problemlösning Ingen utforskning och lyssnande Missförstånd och klander Dubbelarbete och suboptimering Resurskrig Rädsla Minskade resurser Ökade kostnader Dysfunktionellt system © Humberto Maturana, Bearbetat av PreEra 2003

13 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Tillit och respekt Samarbete Lyssna och observera Förståelse för varandra Delaktigheten ökar Kreativitet, Innovation och stöd Glädje och uppskattning System som skapar resultat © Humberto Maturana, Bearbetat av PreEra 2003

14 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Reflektionskompetens förmågan att förstå hur man förstår!

15 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Dialogen ett medvetet val! Samtala Avvakta Lyssna utan motstånd Försvara Skydda mot attack Dialog Tänka tillsammans Diskussion Försvara befintliga tankar Autopilot Ansträngning

16 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Dialog: konsten att tänka tillsammans genom att vara överens om att inte behöva vara överens….

17 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Dialogens spelregler Lyssna Respektera Avvakta Tala oförställt

18 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Skuld och klanderAnsvarstagande Individen »Låt oss finna den skyldige…» Systemet »Finns det något i vårt system och strukturer som ökar sannolikheten för fel och brister som hindrar oss att nå resultat Person »Vem gjorde det?» »Det Du gjorde var fel!» Problemet »Vad hände här?» Bestraffning »Det var Ditt fel, det skall Du få sota för… Förbättring »Låt oss se vad som behövs för att nå våra önskade resultat!» Skyla över, inget lärande »Det var inte jag, skyll på..... Öppenhet, lärande »Jag vill berätta om detta misstaget så att vi alla kan lära och ge oss möjligheten att göra ett bättre jobb näst gång»

19 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se  Identitet  Frihet  Struktur

20 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Livskraft att att överleva Lärande- förmåga Anpassnings- förmåga Skapande- förmåga

21 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Ge mig lugn att acceptera det jag inte kan ändra Ge mig kraft att ändra det jag kan ändra och insikt till att se skillnaden

22 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Människan kan inte lära av, vi kan enbart lära på!

23 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Egen ansvar för helheten Vad betyder detta för mig? Vad behöver jag göra för att bidra? Vad behöver jag, för att kunna bidra?


Ladda ner ppt "PreEra I Kollektivt Lärande I Kollektivt Lärande Martin Sande PreEra."

Liknande presentationer


Google-annonser