Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuvarande plan Banbyggarna och Gräsvård är stora oprioriterade fordringsägare. När negativt besked erhölls från konsortiet har en diskussion upptagits.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuvarande plan Banbyggarna och Gräsvård är stora oprioriterade fordringsägare. När negativt besked erhölls från konsortiet har en diskussion upptagits."— Presentationens avskrift:

1 Nuvarande plan Banbyggarna och Gräsvård är stora oprioriterade fordringsägare. När negativt besked erhölls från konsortiet har en diskussion upptagits med dessa. Man är intresserade av att hitta en lösning tillsammans med Klubben och Golfbolaget. Tidsmässigt har det inte hunnits med att analysera alla aspekter. 2014-12-12Advokat Peter Thörnwall1

2 Principskiss Banbyggarna förvärvar aktiemajoriteten i Golfbolaget. Likvid för aktieköp tillförs Klubben. Golfbolaget förvärvar den idag arrenderade marken. Köpet finansieras genom lån Banbyggarna tillskjuter kapital till Golfbolaget. Ackord genomförs i Golfbolaget. Ackordlikviden för Klubbens fordran i Golfbolaget betalas. Ackord genomförs i Golfklubben. 2014-12-12Advokat Peter Thörnwall2

3 Principskiss Aktieägaravtal träffas mellan parterna gällande driften. Spelrätter säkerställs. Förutsätter medverkan från Swedbank 2014-12-12Advokat Peter Thörnwall3

4 Vad sker nu? Diskussionerna med Banbyggarna fortsätter i syfte att klarlägga förutsättningarna för en överenskommelse Diskussioner med vissa fordringsägare Medlemsmöte för beslut Ackordsförslag 2014-12-12Advokat Peter Thörnwall4

5 Ackord Ackordsförslag m.m. skickas ut till fordringsägarna. Vid uppnådda 40% kan ansökan inges till tingsrätten. Beslut om att offentlig förhandling om ackord inleds. Borgenärssammanträde med omröstning. – Ackordsförslag som ger 25-49% antas med 75% majoritet – Ackordsförslag som ger 50-100% antas med 60% majoritet. Laga kraft Utbetalning av ackordslikvid 2014-12-12Advokat Peter Thörnwall5

6 Tidsperspektiv Tveksamt om allt kan bli klart före den 11 maj 2009. Sannolikt ansöks om förlängning (3 mån) i samband med ackordsförhandling. 2014-12-12Advokat Peter Thörnwall6


Ladda ner ppt "Nuvarande plan Banbyggarna och Gräsvård är stora oprioriterade fordringsägare. När negativt besked erhölls från konsortiet har en diskussion upptagits."

Liknande presentationer


Google-annonser