Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva filosofisk text

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva filosofisk text"— Presentationens avskrift:

1 Att skriva filosofisk text
Filosofisk metod Ht 2014

2 Tentasvar bedöms (grovt) utifrån:
Hur väl har studenten förstått de filosofiska problemet/ teserna/ argumenten som hen skriver om? Hur bra är hens egna argument? Är hens framställning klar och välstrukturerad?

3 Några vanliga fel när man skriver tenta och vad man skall göra istället….
GÖR!: Svara på tentafrågan! Ta bara upp det som är relevant. Vanliga fel: (a) man skriver om något helt annat. Eller (b) man skriver ner allt man vet som har någon lös anknytning till frågan.

4 Ge argument! GÖR: Argumentera själv och fokusera på andras argument. Försök att ge en så fördjupad och välgrundad analys som ni kan när ni återger andras argument! Vanliga fel: svaret innehåller varken egna eller andras argument, utan är bara ytligt beskrivande, dvs (a) beskriver bara teserna. EX: Descartes menade att kropp och själ är två olika substanser. Eller (b) beskriver ytligt argumenten men utan att någon fördjupad analys: EX: Descartes menade att vi inte kan lita på våra sinnen eftersom de ibland bedrar oss. Eller (c) istället för att ge egna argument anges bara personliga preferenser. Ex: Descartes uppfattning känns väldigt rimlig tycker jag.

5 Svara klart och välstrukturerat!
GÖR: Formulera er klart och tydligt. Var koncisa och precisa. Eftersträva största möjliga skärpa - klarhet och skärpa är ”filosofiska dygder”  Tänk igenom strukturen hos enskilda argument såväl som hos den övergripande dispositionen. Vanligt fel: Framställningen oklar, rörig och onödigt pratig.

6 Att skriva argumenterande text
Skriv inte bara vad ni tycker/anser/tror, utan argumentera för er sak! Skriv INTE bara: Jag tycker/anser/tror att P. Utan istället något i stil med: Jag anser att P, därför att …. följt av en argumenterande motivering

7 När du argumenterar för din tes skall du ange sakliga skäl som andra som INTE redan tror på tesen kan övertygas av. Utgå gärna från antaganden som har (a) vetenskapligt stöd eller (b) är iakttagelser eller intuitioner som många delar Resonemanget skall vara följdriktigt, logiskt.  Din motivering kan alltså inte bara vara att du ”gillar” eller ”inte gillar” en viss tes – att du gillar en tes är inte tillräckligt skäl för att en läsare skall tro att den är sann.

8 Bemöt möjliga invändningar
  Bemöt möjliga invändningar. Om kurslitteraturen innehåller argument mot din tes: ta upp dem!

9 När du redogör för andra filosofers verk:
Fokusera på det som är filosofiskt relevant: de filosofiska problemen, de filosofiska teserna och de filosofiska argumenten (istället för filosofens biografi, övriga vetenskapliga verk, den historiska kontext, etc) Ta bara med de argument som är relevanta för er fråga (er tes). Visa att ni har förstått argumenten: fokusera på de avgörande premisserna som argumentet hänger på, samt den logiska strukturen (ni kan gärna ta hjälp av Toolkit och fråga er: är det ett ”reductio-argument”? ett ”horned dilemma” eller vad?) Om det finns oklarheter eller andra problem som spelar roll för argumentet lyft fram även dem!

10 Tolka filosofen välvillig - utgå från att de är smarta och har något intressant att säga!
Var noga med att ge en korrekt återgivning! Återge med egna ord. Ni får citera, men använd inte citat istället för er egen redogörelse av filosofen!

11 Inför tentan Börja läsa kurslitteraturen i tid - filosofi behöver smältas! Diskutera med andra (eller er själv) din texttolkning och dina argument - du kommer då märka om det finns oklarheter, motsägelser. Gör en grov skiss av det du skall skriva om. Strukturera upp din skiss: vad är egentligen din tes? Vilka är argumenten? Vilken ordning skall de komma?

12 När ni skriver tentan… Skriv med egna ord. Använd ett språk som är klart och rättframt. Undvik uttryck som är vaga, mångtydiga eller av annan anledning gör det svårare för läsaren att förstå. Undvik teknisk jargong. Se upp med angliseringar som kan missförstås (tex ”spirituell” i betydelsen andlig, ”originell” i betydelsen ursprunglig, osv)

13 Disposition… Inled gärna med en kort introduktion (det räcker ofta med några meningar). Tala om vilken fråga ni besvarar (om det inte redan framgår) samt något om vad svaret kommer innehålla. Tänk igenom strukturen på svaret: vilket argument bör följa efter vad, osv?

14 Sekundärlitteratur Ni får använda andra källor än kurslitteraturen, men ni måste alltid redogöra för dem! Uppslagsverk kan vara en god hjälp: tex Internet Encyclopedia of Philosophy eller Stanford Encyclopedia of Philosophy eller Filosofilexikonet.

15 Följ reglerna för citering och refererande
Plagiera aldrig!

16 Vad är fusk? Illustration: Robert Nyberg

17 Citera, referera, plagiera
CITERA – tillåtet Ex: Pettit (2000) claims that “despite its intuitive and theoretical appeal, the epistemic view is false. Propositional knowledge is not necessary for understanding language, not even tacit knowledge. Unlike knowledge, linguistic understanding does not fail in Gettier cases, does not require epistemic warrant and does not even require belief.” Notera: citationstecken, kort avsnitt, angivande av källa REFERERA - tillåtet Pettit (2000) holds that linguistic understanding does not fit into the classical definition of propositional knowledge” Notera: omskrivet, angivande av källa PLAGIERA – inte tillåtet Propositional knowledge is not necessary for understanding language, not even tacit knowledge (Petitt, 2000) Notera: Ordagrann återgivning inte tillåten även om referens anges

18 Varför ska man ha med referenser?
att ge erkännande för andras arbete öka trovärdigheten för det du skriver underlätta för läsaren att hitta mer information Referera aldrig till något du inte har läst Ni kan välja vilket referenssystem ni vill, men håller er till ett och samma!


Ladda ner ppt "Att skriva filosofisk text"

Liknande presentationer


Google-annonser