Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TA Allergiprevention med probiotika Thomas Abrahamsson, Barnläkare Institutionen för klinisk och experimentell medicin, avd för Pediatrik, Linköpings universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TA Allergiprevention med probiotika Thomas Abrahamsson, Barnläkare Institutionen för klinisk och experimentell medicin, avd för Pediatrik, Linköpings universitet."— Presentationens avskrift:

1 TA Allergiprevention med probiotika Thomas Abrahamsson, Barnläkare Institutionen för klinisk och experimentell medicin, avd för Pediatrik, Linköpings universitet

2 TA Hygien hypotesen

3 TA 10 8 /dos Shornikova, Pediatr Infect Dis J 1997;16:1103-07 Eom, Korean J Pediatr 2005;48:986-90 Weizman,Pediatrics 2005;115:5-9 Gastroenterit Infektioner Valeur, Appl Environ Microbiol 2003;70:1176-81 L reuteri ATCC 55730 Spädbarns -kolik Savino, Pediatrics. 2007 Jan;119(1):e 124-30. Immunsvar i tunntarmsbiopsier

4 TA Lactobacillus reuteri 10 8 /d Placebo Allergisk sjukdom, Pricktest, Specifikt IgE 2 år 12 mån Studiedesign 2 år 2-6 veckor n=117 n=115 n=93n=95

5 TA Sensibilisering och IgE-associerat eksem Definitioner: Sensibilisering = minst ett pos Prick Test* och/eller Specifikt IgE** IgE-associerat eksem = Eksem + Sensibilisering IgE-associerad sjukdom= Allergiskt sjukdom *** + Sensibilisering *SPT med äggvita, färsk komjölk och standardiserade katt, björk och timotej extrakt **Cirkulerande IgE antikroppar mot äggvita och komjölk samt en mix av födoallergen, fx5 ***Eksem, astma, allergisk rhinokonjunktivit, gastrointestinal allergi och allergisk urtikaria

6 TA Kumulativ incidens vid 2 år

7 TA 0 10 20 30 40 Födelse 0-6 mån6-12 mån 12-24 mån % eksem L reuteri Prevalens vid 6, 12 and 24 månader * p=0.02. X 2 test. eksem placebo * IgE-associerat eksem placebo * IgE-associerat eksem L reuteri

8 TA Kumulativ incidens vid 2 år X 2 test. p=0.04 p=0.07

9 TA Naturalförlopp av spädbarnseksem Astma vid 10- 12 år: Eksem vid 2 års ålder: Sensibiliserat barnIcke-sensibiliserat Eksem 14% 59% 60% Novembre E, Allergy 2001;56:452-53 * Wütrich B, Allergy 2002;57:267-68 ** * Sensibilisering= SPT+ **Sensibilisering=SPT+ och/eller specific IgE

10 TA Lactobacillus GG, 10 9 /dosPlacebo Eksem SPT+ RAST 23%* 18% 27% 46%* 14% 25% 2 år 6 mån Kalliomäki, Lancet 2003 Tidigare preventionstudie 2 år

11 TA Lactobacillus GG, 10 9 /dosPlacebo Eksem 23%* 46%* 2 år 6 mån Kalliomäki, JACI 07 Tidigare preventionstudie 2 år 7 år Astma ARC 17% 23% 5% 10%

12 TA Allergi prevention studier LGG L reuteri L acidophilus MIX + LGG Kalliomäki et al, Lancet, 2001: 357;1076-79 Taylor et al, JACI 2007;119:184-191 Abrahamsson et al, JACI 2007;119:1174-80 Kukkonen et al, JACI 2007;119:192-198 Produkt Odds ratio EksemIgE ass eksem SPT or sens. 1.13 (0.53-2.37) 0.53 (0.27-1.06) 0.35 * (0.14-0.88) 0.36 * (0.16-0.82) 1.37 (0.47-4.07) ? 0.74 * (0.55-0.98) 0.86 (sens.) (0.65-1.14) 0.66 * (0.46-0.95) 1.18 (0.62-2.26) 2.04 * (1.01-4.15) 2.18 (0.95-5.20) 188 fullföljde 925 fullföljde 132 fullföljde 178 fullföljde Ja Nej Graviditet

13 TA Allergi prevention studier LGG L reuteri L acidophilus MIX + LGG Kalliomäki et al, Lancet, 2001: 357;1076-79 Taylor et al, JACI 2007;119:184-191 Abrahamsson et al, JACI 2007;119:1174-80 Kukkonen et al, JACI 2007;119:192-198 Produkt Odds ratio EksemIgE ass eksem SPT or sens. 1.13 (0.53-2.37) 0.53 (0.27-1.06) 0.35 * (0.14-0.88) 0.36 * (0.16-0.82) 1.37 (0.47-4.07) ? 0.74 * (0.55-0.98) 0.86 (sens.) (0.65-1.14) 0.66 * (0.46-0.95) 1.18 (0.62-2.26) 2.04 * (1.01-4.15) 2.18 (0.95-5.20) 188 fullföljde 925 fullföljde 132 fullföljde 178 fullföljde Ja Nej Graviditet

14 TA Allergi prevention studier LGG L reuteri L acidophilus MIX + LGG Kalliomäki et al, Lancet, 2001: 357;1076-79 Taylor et al, JACI 2007;119:184-191 Abrahamsson et al, JACI 2007;119:1174-80 Kukkonen et al, JACI 2007;119:192-198 Produkt Odds ratio EksemIgE ass eksem SPT or sens. 1.13 (0.53-2.37) 0.53 (0.27-1.06) 0.35 * (0.14-0.88) 0.36 * (0.16-0.82) 1.37 (0.47-4.07) ? 0.74 * (0.55-0.98) 0.86 (sens.) (0.65-1.14) 0.66 * (0.46-0.95) 1.18 (0.62-2.26) 2.04 * (1.01-4.15) 2.18 (0.95-5.20) 188 fullföljde 925 fullföljde 132 fullföljde 178 fullföljde Ja Nej Graviditet

15 TA Barn till MAMMOR med allergisk sjukdom Kumulativ incidens *p<0.05, ** p<0.01 X 2 test. * * * **

16 TA Barn till PAPPOR med allergisk sjukdom Kumulativ incidens P=0.09

17 TA Arbete i stallet under graviditet minskar allergi hos barnen Prenatal exponering: 0.58 0.007 Aktuell exponering:0.96 TA OR P-värde : Ege, J Allergy Clin Immunol. 2006;117(4):817-23.

18 TA Kolostrum median (25-75 percentilen)1m mjölk median (25-75 percentilen) L. reuteriplacebop-värdeL. reuteriplacebop-värde IL-10 (pg/ml)6.6 (4.5-19.0) 4.8 (1.15-12.7) 0.0461.15 (1.15-5.5) 1.15 (1.15-4.0) n.s. TGF-  1 (pg/ml) 570 (382-748) 653 (443-948) n.s.321 (231-497) 310 (219-593) n.s. TGF-  2 (pg/ml) 674 (455-1153) 965 (557-1691) 0.02399 (265-672) 378 (233-810) n.s. TNF (pg/ml)11 (3.9-21) 10 (3.9-23) n.s.4 (4-12) 4 (4-10) n.s. sCD14 (pg/ml)17 (13-19) 15 (12-20) n.s.9 (7-10) 8 (6-10) n.s. sIgA (mg/ml)2.8 (1.7-4.0) 2.9 (1.6-4.3) n.s.1.2 (0.9-1.5) 1.1 (0.9-1.4) n.s. Na/K0.8 (0.7-1.1) 0.9 (0.7-1.2) n.s.0.7 (0.6-0.9) 0.6 (0.5-0.8) n.s. IL-10 och TGF-  2 i bröstmjölk från L reuteri behandlade mammor MFB

19 TA 0 2000 4000 TGF-  2 (pg/ml) 6 m12 m24 mKum 6-24 m Sensibilisering + - + - + - + - n= 1774266625663250 p=0.10p=0.18p=0.01p=0.04 Icke-sensibiliserade barn har fått bröstmjölk med lägre nivåer TGF-  2 MFB

20 TA IgE-associerad allergisk sjukdom 0-24 months

21 TA Durationen av L. reuteri intag av mödrarna under graviditeten korrelerade med CRP i navelstränen (rho=0.25, p=0.015) CRP navelsträngCRP vid 24 mån median (ng/ml)p p (interkvart. range) Ja640.072790.002 (24-68)(60-1301) Nej3070 (22-64)(62-172) Ja630.031160.30 (27-66)(70-1121) Nej2877 (3-64)(66-336) Moderns feces 1 v postpartum: Colostrum 1-3 dagar postpartum: L. reuteri i moderns avföring och colostrum perinatalt var relaterat till högre CRP hos deras barn

22 TA En preventiv effekt på eksem kunde inte bekräftas Behandlade barn hade en lägre incidens av IgE associerad allergisk sjukdom och lägre frekvens av IgE-associerade eksem vid 2 års ålder. Effekten av behandling var mer uttalad om modern hade allergisk sjukdom KONKLUSIONER FRÅN VÅR STUDIE

23 TA Placebo IgE assoc. sjd 20%* 35%* 2 år 12 mån 2 år 7 år 7-årsuppföljning Lactobacillus reuteri 10 8 /d Astma, ARC, sensibilisering, NO

24 TA Osborn DA, Sinn JK. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD006475. “There is insufficient evidence to recommend the addition of probiotics to infant feeds for prevention of allergic disease “ Prescott SL, Björksten B. J Allergy Clin Immunol. 2007 Aug;120(2):255-62. “ …robust meta-analyses problematic to perform.” Lee J, Seto D, Bielory L. J Allergy Clin Immunol. 2008 Jan;121(1):116-121. “Current evidence is more convincing for probiotics' efficacy in prevention than treatment of pediatric atopic dermatitis” Meta-analyser: Review:

25 TA Meta –analysis av Lee, 2008 Lee J, J Allergy Clin Immunol. 2008 Jan;121:116-121

26 TA Lactobacillus GG 5x10 9 /d Placebo 2 år 6 månader Negativ studie med låg statistisk power 2 år 4-6 veckor n=54 n=51 n=44n=50 Eksem: Bronkit (>5): 28% 26%* 27% 9%* Kopp et al, Pediatrics. 2008 Apr;121(4):e850-6.

27 TA KONKLUSION Det finns otillräcklig evidens för att rekommendera probiotika för allergiprevention Ytterligare studier som bekräftar effekten av enskilda probiotiska stammar behövs

28 TA STORT TACK TILL våra ovärderliga studiesköterskor och lab personal! Elisabeth Andersson Linnea Andersson Eivor Folkesson Lena Lindell Ann-Marie Fornander

29 TA Och mina medarbetare! Avd för Pediatrik, Linköpings universitet Maria Jenmalm Malin Fagerås-Böttcher Mats Fredrikson Karolinska institutet, Stockholm Bengt Björkstén Barnkliniken, Ryhov, Jönköping Göran Oldaeus Barnkliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping Ted Jakobsson

30 TA Stöd från: BioGaia AB, Stockholm Ekhaga Stiftelsen Hjärt- och lungfonden FORSS Astma- och allergiförbundet Vetenskapsrådet Universitet i Linköping.


Ladda ner ppt "TA Allergiprevention med probiotika Thomas Abrahamsson, Barnläkare Institutionen för klinisk och experimentell medicin, avd för Pediatrik, Linköpings universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser