Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÅSUB behöver sina användare ÅSUB behöver sina användare ÅSUB-dagen 2012 Bjarne Lindström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÅSUB behöver sina användare ÅSUB behöver sina användare ÅSUB-dagen 2012 Bjarne Lindström."— Presentationens avskrift:

1 ÅSUB behöver sina användare ÅSUB behöver sina användare ÅSUB-dagen 2012 Bjarne Lindström

2 Avslutande ord om betydelsen av ÅSUBs användare VilkaVilka är ÅSUBs användare? kunskapVilken kunskap efterfrågar de? VarförVarför behöver ÅSUB sina användare?

3 Vilka är ÅSUBs åländska användare?  Regeringen med centralförvaltning, externa myndigheter, sakkunnigorgan och arbetsgrupper, Lagtingets ledamöter och utskott Finansavdelningen, näringsavdelningen, kansliavdelningen, social- och miljöavdelningen, utbildnings- och kulturavdelningen, trafikavdelningen, lagberedningen, Ålandskontoren i H:fors och Sthlm, ÅHS, olika Lagtingsutskott, tillväxtrådet, sakkunnigorganför sjöfartsnäringen m fl  Den kommunala sektorn och dess organ T ex skoldistrikten, Kommunförbundet, Mariehamns stad och övriga kommuner  Branschorganisationer, det privata näringslivet T ex Ålands Näringsliv, Företagarföreningen, Visit Åland, PAF, bankerna plus en del andra företag  Media, den bredare allmänheten, föreningar och personer med olika specialintressen Radion och tidningarna, företrädare för föreningslivet och privatpersoner

4 Vem efterfrågar våra produkter utanför Åland?  Internationella media och utåtriktad info om Åland T ex Svenska generalkonsulatet, The International Yearbook, Helsingin Sanomat, bl a SvD och diverse annan internationell press  Myndigheter och organisationer utanför Åland T ex Statistikcentralen, Nordiska Ministerrådet, FN’s statistical division, EU-kommissionen, Eurostat, Nordic Retail Group, diverse EU-projekt såsom Interreg och liknande  Forskningsfinansierade organ och institutioner T ex Nordregio, Helsingfors Universitet/Ruralia, Statens ekonomiska forskningscentral, Norges Forskningsråd, Världsbanken

5 Vilken kunskap efterfrågas? faktafrågor  Exempel på faktafrågor som ÅSUB förväntas ha svaren på öarinnevånare namnenkommunerna ungdomenålänningarnanäringslivet företagennäringsstödenpriserna offentliga sektorn könengenomsnittshushållet bidragen BNP/capitahandel Miljöbelastande nederbörd Hur många öar har Åland? Hur många innevånare har Åland? Vad är de vanligaste namnen? Hur stora är kommunerna? Vilka flyttar till Åland? Var studerar ungdomen? Vad lever ålänningarna på? Hur ser näringslivet ut? Hur många och stora är företagen? Hur stora är näringsstöden? Hur har priserna utvecklats? Hur stor är den offentliga sektorn? Vad kostar kommunernas service? Inkomstfördelningen mellan könen? Hur högt belånat är genomsnittshushållet? Hur ser de sociala bidragen ut? Ålands BNP/capita jämfört med andra länder och regioner? Ålands handel med omvärlden? Miljöbelastande utsläpp? Hur mycket nederbörd brukar Åland få? beslutsunderlag  Exempel på beslutsunderlag som ÅSUB förväntas kunna leverera Konjunkturprognoser utbildningsbehovet, branschutveckling och investeringsmönstersjöfartens ekonomiska betydelseskattekraft, analyser av den demografiska utvecklingen utvärderingar av EU-programenkätundersökningar fritidsvanor offentliga servicen Konjunktur- och arbetsmarknadsöversikter, prognoser över det framtida utbildningsbehovet, arbetslöshets- och prisstatistik, analyser av branschutveckling och investeringsmönster, nyföretagandet, sjöfartens ekonomiska betydelse, kommunernas skattekraft, befolkningsprognoser och analyser av den demografiska utvecklingen och flyttningsrörelsen, utvärderingar av EU-program, partisympatiundersökningar, enkätundersökningar av ålänningarnas konsumtion, fritidsvanor och syn på den offentliga servicen forskningsinriktade aktiviteter  Exempel på forskningsinriktade aktiviteter där ÅSUBs kompetens efterfrågas Makroekonomiska effektanalyser scenariostudier transportinfrastrukturenutvärderingar av EU-program nationella forskningsrådnordiska samarbetsprogram tillväxtfrämjande åtgärder nordiska jämförande analyser internationella forskarseminarier statistikkonferenser Makroekonomiska effektanalyser av klimatpolitik och ändrade EU-regler, modellbaserade scenariostudier av utvecklingsekonomier, analyser av transportinfrastrukturen i Östersjöregionen, utvärderingar av EU-program utanför Åland, bedömning av ansökningar till nationella forskningsråd, produktion av nordiska samarbetsprogram, forskning om tillväxtfrämjande åtgärder och den regionala nivåns roll, nordiska jämförande analyser, föreläsningar och presentationer på internationella forskarseminarier och statistikkonferenser

6 ÅSUB behöver sina användare! Samspelet med ÅSUBs många och krävande användare är avgörande för: Vår samhällsrelevans Vår samhällsrelevans Anpassning av våra produkter till kunskapsbehovet ute i samhället  Våra sakkunskaper Aktuell samhällsutvecklingen inom olika sak- och politikområden  Vår kompetensutveckling Nya utmaningar och krav från beställarna  Vår effektivitet Beställarnas budgetrestriktioner, anbudskonkurrens  Våra finansiella resurser Den viktiga balansen mellan fast budget och projektfinansiering  Vår arbetsmotivation Aktiva användare som efterfrågar våra kunskaper och produkter avgörande för arbetsmotivationen och arbetsglädjen inom ÅSUB

7


Ladda ner ppt "ÅSUB behöver sina användare ÅSUB behöver sina användare ÅSUB-dagen 2012 Bjarne Lindström."

Liknande presentationer


Google-annonser