Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

2 www.islamforelasningar.se Session 12 Vem kommer ihåg?  Vad hände när Musa under sin tid i Sinai Berg bad om att få se Allah?  Vad sa Bini Israil när Musa tog fram och gav de Lagens tavlor?  Vad gjorde Allah med de 70 männen som bad om att se Honom?  Hur var responsens hos Musas folk när de skulle ge sig in i det Lovande landet?  Varför fick Bini Israil ett 40 årigt straff av Allah?  Vilka gåvor fick Musas folk under de här 40 åren trots deras olydnad?

3 www.islamforelasningar.se Berättelsen om Kon Profeten Musa  En ledare bland Bini Israil mördas och de vill ha Musas hjälp  Gud (Allah) befaller Bini Israil att slakta och offra en ko

4  Bini Israil gör det hela svårare och svårare för sig själva  De fann den rätta kon och offrade den enligt befallning www.islamforelasningar.se Profeten Musa Gud (Allah) sade: ”Då sade Vi: "Slå [kroppen] med ett stycke av denna [ko]!" Så ger Gud de döda liv och visar er Sina tecken - kanske skall ni använda ert förstånd.” Efter [allt] detta förhärdades era hjärtan och blev som stenar - hårdare än stenar. Det finns klippor som låter källådror springa fram och klippor som, när de rämnar, lösgör vatten. Och det finns klippor som störtar i djupet i bävan inför Gud.” (Koranen 2:73 – 74)

5 www.islamforelasningar.se Profeten Musa Musa och Al - Khidr  Musa påstår sig vara den mest lärda människan på jorden  Musa ger sig av med sin tjänare för att finna Al – Khidr

6  Musa möter Al – Khidr och talar till honom  Musa vill följa med Al – Khidr för att lära sig av honom www.islamforelasningar.se Profeten Musa Gud (Allah) återberättar i koranen: [Den vise mannen] svarade: ”Du kommer inte att ha tålamod med mig! Skulle du kunna stå ut med det som ligger utanför din erfarenhet?” (Koranen 18:67 – 68)

7  Nu börjar det stora testet för Musa i den här kunskapsresan www.islamforelasningar.se Profeten Musa Gud (Allah) återberättar i Koranen: ”[Den vise mannen] sade: "Här skiljs våra vägar. Men jag skall låta dig veta den rätta innebörden av det som du inte kunde bevittna [stillatigande].” (Koranen 18:78)

8 PAUS www.islamforelasningar.se

9  Musa får lära sig innebörden av det han inte förstod www.islamforelasningar.se Profeten Musa Gud (Allah) återberättar i koranen: ”Ingenting av detta har jag gjort av egen drift. Där ser du innebörden av det som du inte [stillatigande] kunde bevittna.” (Koranen 18:82)

10 www.islamforelasningar.se Musas död  Musa får dö nära det Heliga Landet Profeten Muhammad (saws) sade: ”Om jag var där (Heliga Landet) så skulle jag visa er hans grav nedanför den röda sanddynen vid sidan av vägen.” (Sahih Al – Bukhari) Profeten Musa

11 Avslutning - Session 12 Profeten Musa www.islamforelasningar.se

12 Session 12 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."

Liknande presentationer


Google-annonser