Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIBSAM-konsortiet på väg mot nya prismodeller Licensgruppemöte, Biblioteksstyrelsen Köpenhamn 19 december 2002 Kari Stange, BIBSAM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIBSAM-konsortiet på väg mot nya prismodeller Licensgruppemöte, Biblioteksstyrelsen Köpenhamn 19 december 2002 Kari Stange, BIBSAM."— Presentationens avskrift:

1 BIBSAM-konsortiet på väg mot nya prismodeller Licensgruppemöte, Biblioteksstyrelsen Köpenhamn 19 december 2002 Kari Stange, BIBSAM

2 Kari Stange, BIBSAM Hur mår BIBSAM-konsortiet? Kort om BIBSAM BIBSAM-konsortiet Priser och prismodeller parametrar, modeller, exempel Utmaningar, aktuella frågor

3 Kari Stange, BIBSAM BIBSAM, Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling BIBSAM:s huvuduppgift är att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning, främst genom att verka för a) att de svenska forskningsbibliotekens resurser används och utvecklas väl, och att b) tillgången till, och användningen av, information befrämjas Ansvarsbibliotek Utredningar Utvecklingsprojekt Fjärrlånesamverkan Centrala licensavtal Kurser och konferenser Statistik Standarder Bevakar lagstiftning ABM EU

4 Kari Stange, BIBSAM BIBSAM-konsortiet 2002 Universitets- och högskolebibliotek: Övriga forskningsbibliotek: Museibibliotek: 8 2 BIBSAM- bibliotek Med i avtal Det är moderorganisationerna; universiteten, högskolorna, som är med i avtalen. Biblioteken är kontaktpunkt. Första konsortieavtal Ca. 30 avtal institutioner med i enskilda avtal Biblioteken står för kostnaderna. Vissa avtal subventionerades

5 Kari Stange, BIBSAM Organisation av licensarbetet KB som myndighet är ytterst ansvarig Riksbibliotekarien Tomas Lidman undertecknar avtalen BIBSAM som avdelning inom KB BIBSAM:s chef Kjell Nilsson är ansvarig för verksamheten Kari Stange är ansvarig handläggare för licensverksamheten Licensavtalen från ax till limpa sköts av flera handläggare: Karin B. Grönvall, Eva Lunneborg och Kari Stange Christina Jönsson Adrial är ansvarig för användingsstatistiken KB:s verksjurist bistår licensarbetet Susanna Broms deltar i förhandlingarna och granskar avtalen

6 Kari Stange, BIBSAM Organisation av licensarbetet BIBSAM:s administratör sköter fakturering Karin Carlsson George BIBSAM:s informatör sköter hemsidorna Inger Klondiras BIBSAM:s referensgrupp för licensverksamheten 20 bibliotekschefer Arbetsgrupper Samrådsgruppen för prisfrågor

7 Kari Stange, BIBSAM Prioriteringar Vad vill BIBSAM-biblioteken ha? Enkät, förslag Vad finns på marknaden? Vilka fördelar ger konsortieavtal? Priser, villkor, utökat tillgång? Kan vi få igenom BIBSAM:s principer? Arkiv? Fjärrlån? E-only? Statistik?

8 Kari Stange, BIBSAM Aktuellt Inga subventioner 2003! Mot E-only för BIBSAM-konsortiet Nya prismodeller Mot fleråriga avtal Ansvarsbiblioteken arbetar med licensavtal

9 Kari Stange, BIBSAM Priser och prismodeller Storlek och/eller ämnesinriktning på institutionen Universitet, högskolor, forskningsbibliotek Exempel: Project MUSE FTE: helårsstudenter och forskningsvolym Exempel: Nature och Science Tryckta prenumerationer Exempel: (IDEAL), ScienceDirect, ACS, LINK, Kluwer

10 Kari Stange, BIBSAM IDEAL 2000

11 Kari Stange, BIBSAM Parametrar för prismodeller Mått på databasens relevans för olika institutioner Statistik från Högskoleverket, FTE Forskningsvolym, totalt eller inom relevanta ämnesområden Helårsstuderande, totalt eller inom relevanta ämnesområden Bestånd av tryckta tidskrifter från förlaget i fråga; antal titlar eller värdet av det samlade beståndet Användningsstatistik verktyg för att hitta och vikta relevanta parametrar Prismodeller skapas - olika för varje databas Kontinuerlig kostnadsfördelning eller kategorier Totalkostnaden att fördela bygger fortfarande på tidigare bestånd av tryckta prenumerationer inom konsortiet

12 Kari Stange, BIBSAM Principen för modellberäkningarna För varje parameter beräknas varje medlems andel av gruppens total: Antal studenter vid institutionen Totala antalet studenter för hela gruppen Dagens kostnad vid institutionen Dagens totala kostnad för hela gruppen Om modellen ska väga in båda parametrarna med lik vikt på varje parameter beräknas varje medlems kostnad som följer: a x (1/2) + b x (1/2) för varje medlem xTotala kostnaden som ska fördelas = a = b

13 Kari Stange, BIBSAM Parametrar och viktning EMERALD Tidigare kostnad1/2 FTE Students Tot1/2 Springer LINK FTE Students Tot2/5 FTE Researchers STM2/5 FTE Researchers Medicine1/5

14 Kari Stange, BIBSAM Parametrar och vikning ScienceDirect E-only cost 20021/5 FTE Research STM3/5 FTE Students STM 1/5 IDEAL Cost 20021/4 FTE Researchers Medicine+NatSci1/4 FTE Researchers STM1/4 FTE Students Tot1/4

15 Kari Stange, BIBSAM ScienceDirect

16 Kari Stange, BIBSAM ScienceDirect

17 Kari Stange, BIBSAM ScienceDirect

18 Kari Stange, BIBSAM

19 Kari Stange, BIBSAM

20 Kari Stange, BIBSAM Vägen vidare En framtid för Big Deals? Konsortiets roll i andra modellscenarier Nya medier (De)centralisering av licensarbetet Monopol och konkurrans


Ladda ner ppt "BIBSAM-konsortiet på väg mot nya prismodeller Licensgruppemöte, Biblioteksstyrelsen Köpenhamn 19 december 2002 Kari Stange, BIBSAM."

Liknande presentationer


Google-annonser