Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIBSAM-konsortiet på väg mot nya prismodeller

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIBSAM-konsortiet på väg mot nya prismodeller"— Presentationens avskrift:

1 BIBSAM-konsortiet på väg mot nya prismodeller
Licensgruppemöte, Biblioteksstyrelsen Köpenhamn 19 december 2002 Kari Stange, BIBSAM

2 Hur mår BIBSAM-konsortiet?
Kort om BIBSAM BIBSAM-konsortiet Priser och prismodeller parametrar, modeller, exempel Utmaningar, aktuella frågor Kari Stange, BIBSAM

3 BIBSAM, Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling
Ansvarsbibliotek Utredningar Utvecklingsprojekt Fjärrlånesamverkan Centrala licensavtal Kurser och konferenser Statistik Standarder Bevakar lagstiftning ABM EU BIBSAM:s huvuduppgift är att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning, främst genom att verka för a) att de svenska forskningsbibliotekens resurser används och utvecklas väl, och att b) tillgången till, och användningen av, information befrämjas Kari Stange, BIBSAM

4 BIBSAM-konsortiet 2002 BIBSAM- bibliotek Med i avtal
Universitets- och högskolebibliotek: Övriga forskningsbibliotek: Museibibliotek: Det är moderorganisationerna; universiteten, högskolorna, som är med i avtalen. Biblioteken är kontaktpunkt. Första konsortieavtal Ca. 30 avtal 2002 5-40 institutioner med i enskilda avtal Biblioteken står för kostnaderna. Vissa avtal subventionerades Kari Stange, BIBSAM

5 Organisation av licensarbetet
KB som myndighet är ytterst ansvarig Riksbibliotekarien Tomas Lidman undertecknar avtalen BIBSAM som avdelning inom KB BIBSAM:s chef Kjell Nilsson är ansvarig för verksamheten Kari Stange är ansvarig handläggare för licensverksamheten Licensavtalen från ax till limpa sköts av flera handläggare: Karin B. Grönvall, Eva Lunneborg och Kari Stange Christina Jönsson Adrial är ansvarig för användingsstatistiken KB:s verksjurist bistår licensarbetet Susanna Broms deltar i förhandlingarna och granskar avtalen Kari Stange, BIBSAM

6 Organisation av licensarbetet
BIBSAM:s administratör sköter fakturering Karin Carlsson George BIBSAM:s informatör sköter hemsidorna Inger Klondiras BIBSAM:s referensgrupp för licensverksamheten 20 bibliotekschefer Arbetsgrupper Samrådsgruppen för prisfrågor Kari Stange, BIBSAM

7 Prioriteringar Vad vill BIBSAM-biblioteken ha? Vad finns på marknaden?
Enkät, förslag Vad finns på marknaden? Vilka fördelar ger konsortieavtal? Priser, villkor, utökat tillgång? Kan vi få igenom BIBSAM:s principer? Arkiv? Fjärrlån? E-only? Statistik? Kari Stange, BIBSAM

8 Aktuellt Inga subventioner 2003! Mot E-only för BIBSAM-konsortiet
Nya prismodeller Mot fleråriga avtal Ansvarsbiblioteken arbetar med licensavtal Kari Stange, BIBSAM

9 Priser och prismodeller
Storlek och/eller ämnesinriktning på institutionen Universitet, högskolor, forskningsbibliotek Exempel: Project MUSE FTE: helårsstudenter och forskningsvolym Exempel: Nature och Science Tryckta prenumerationer Exempel: (IDEAL), ScienceDirect, ACS, LINK, Kluwer Kari Stange, BIBSAM

10 IDEAL 2000 Kari Stange, BIBSAM

11 Parametrar för prismodeller
Mått på databasens relevans för olika institutioner Statistik från Högskoleverket, FTE Forskningsvolym, totalt eller inom relevanta ämnesområden Helårsstuderande, totalt eller inom relevanta ämnesområden Bestånd av tryckta tidskrifter från förlaget i fråga; antal titlar eller värdet av det samlade beståndet Användningsstatistik verktyg för att hitta och vikta relevanta parametrar Prismodeller skapas - olika för varje databas Kontinuerlig kostnadsfördelning eller kategorier Totalkostnaden att fördela bygger fortfarande på tidigare bestånd av tryckta prenumerationer inom konsortiet Kari Stange, BIBSAM

12 Principen för modellberäkningarna
För varje parameter beräknas varje medlems andel av gruppens total: Antal studenter vid institutionen Totala antalet studenter för hela gruppen Dagens kostnad vid institutionen Dagens totala kostnad för hela gruppen Om modellen ska väga in båda parametrarna med lik vikt på varje parameter beräknas varje medlems kostnad som följer: a x (1/2) + b x (1/2) för varje medlem xTotala kostnaden som ska fördelas = a = b Kari Stange, BIBSAM

13 Parametrar och viktning
EMERALD Tidigare kostnad 1/2 FTE Students Tot 1/2 Springer LINK FTE Students Tot 2/5 FTE Researchers STM 2/5 FTE Researchers Medicine 1/5 Kari Stange, BIBSAM

14 Parametrar och vikning
ScienceDirect E-only cost /5 FTE Research STM 3/5 FTE Students STM 1/5 IDEAL Cost /4 FTE Researchers Medicine+NatSci 1/4 FTE Researchers STM 1/4 FTE Students Tot 1/4 Kari Stange, BIBSAM

15 ScienceDirect Kari Stange, BIBSAM

16 ScienceDirect Kari Stange, BIBSAM

17 ScienceDirect Kari Stange, BIBSAM

18 Kari Stange, BIBSAM

19 Kari Stange, BIBSAM

20 Vägen vidare En framtid för Big Deals?
Konsortiets roll i andra modellscenarier Nya medier (De)centralisering av licensarbetet Monopol och konkurrans Kari Stange, BIBSAM


Ladda ner ppt "BIBSAM-konsortiet på väg mot nya prismodeller"

Liknande presentationer


Google-annonser