Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighet för alla, även gäster med funktionsnedsättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighet för alla, även gäster med funktionsnedsättning"— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighet för alla, även gäster med funktionsnedsättning

2 Potentiella kundgrupper
Enligt uppgifter från Eurostat i slutet av 2009, fanns t ex bara i Polen 8,1 ml personer med funktionshinder; det är människor som på grund av funktionshinder hade en begränsad förmåga att utföra aktiviteter som är typiska för sin ålder Inom 40 år gamla - var 10: e personen har ett funktionshinder Inom 50 år gamla - nästan var 5: e person har ett funktionshinder Och inom 70 år och mer - nästan hälften av befolkningen har en funktionsnedsättning Källa:

3 Funktionshinder hos den vuxna befolkningen - 15 år och mer
Poland Estonia Hungary Lithuania Slovakia European average

4 Mervärde Större grupper av kunder - människor med funktionshinder, är ofta åtföljda av en familjemedlem, vän eller vårdare. Lojalitet av nöjda kunder med funktionshinder !!! Marknadsföring bland nya målgrupper ger högre vinst

5 Hur kan vi uppnå det? Tillhandahåll en sådan utformning av produkter/tjänster och miljö, så att de är tillgängligt för alla människor, utan att man behöver ytterligare anpassningar eller specialutrustning.

6 Handikappfrågor Personer med funktionshinder är ingen enhetlig grupp
Handikappfrågor Personer med funktionshinder är ingen enhetlig grupp. Personer med funktionshinder har olika förmågor och klara av vardagen i olika grad av oberoende. Nivån på deras oberoende bestäms också av hinder som möter dem och som försvårar eller att omöjliggör att genomföra olika aktiviteter .

7 Olika funktionshinder:
Sensorisk funktionshinder (perceptuella): Visuell, hörsel, Flera (dövblindhet) Rörlighet funktionshinder: Tal handikapp Intellektuella funktionshinder Övriga: sjukdomar, psykiska störningar, deformationer, flera funktionshinder, allergier, etc. - diskuteras inte här

8 Visuell funktionshinder
Blinda: Att resa självständigt med vit käpp Resa med ledarhund Att resa med en guide Synskadade: Med några bostäder syn användbart för oberoende resande Med inte användbart bostäder syn

9 Visuella funktionshinder
Exempel på visuella funktionshinder: Total blindhet Ljus uppfattning Central synförlust Perifer synbortfall (tunnelseende) Fragmentariska synfältet Synförlust på grund av sämre skärpa med störningar (närsynthet, åldersseförlust) FÄRGBLINDHET och Nattblindhet

10

11 Visuell funktionshinder
Hinder (ej tillgänglig eller delvis tillgängliga): Visuell information (märkning, riktningar, gester, mimik, etc.) Tryckt material (broschyrer, anmälningsblankett, informationsbroschyrer, menyer, etc.) Information rörande nödsituationer (utrymnings sätt skyltar, tryckta instruktioner i nödfall) Svårigheter med inriktning på nya omgivningen utan föregående riktlinjer Problem med oberoende användning av nya enheter (t.ex. hiss utan särskild märkning eller annan justering) Problem med igenkänning av objekt med samma form Svårigheter med att söka efter föremål som platsen har ändrats

12 Hörselskadade personer
Döva Hörselskadade: Med mild hörselnedsättning Med djup hörselnedsättning

13 Hörselskadade personer
Döva: Personer döva från födseln Tal är inte utvecklad Teckenspråk är en kommunikationsmetod Människor som förlorat sin hörsel senare i livet eller med cochleaimplantat (CI, är ett hörhjälpmedel)   Tal är utvecklad De brukar inte hör något ljud eller om implantat, begränsade ljud De använder sällan teckenspråk

14 Hörselskadade personer
Personer med mild hörselnedsättning: De kan använda hörapparat eller inte. De största problemet är inte att höra, men förståelsen av talet. Hörselrubbningar begränsa strömmen av information till hjärnan och så inflytande talförståelse process, speciellt i buller eller från/med avstånd. Personer med mild hörselnedsättning uppger ofta: "Jag kan höra men jag kan inte förstå" Kom ihåg - hörapparaten är bara ett hjälpmedel och har en hel del begränsningar Normal hörsel Mild hörselnedsättning Mild hörselnedsättning med hörapparat

15 Hörselskadade personer
Personer med grava hörselskador : De använder hörapparater. När de tar bort detta stöd är deras hörsel mycket låg Även med hörapparat kvarstår stora problem med att förstå tal. Ljuden är svåra att urskilja. Normal hörsel Djupgående hörselnedsättning med hörapparat

16 Hörselskadade personer
Hinder: Bristande tillgång eller mycket begränsad tillgång till muntlig information (verbala meddelanden, muntlig information, ljudsignaler) Beroendet, främst på användning av visuell information (viktigt tydlig och enkel märkning) Mycket begränsad användning av lokaler, utfrågning i kommunikation under ogynnsamma förhållanden (i buller, i trånga platser eller platser med hög musik) Ofta problem med förståelse av mer komplicerade ordförråd eller abstrakta begrepp

17 Begränsad rörlighet Människor som har problem med:
Att röra sig (i rullstolen, med hjälp av kryckor, käpp eller andra hjälpmedel) Människor med funktionshindrade händer Människor med funktionshinder i alla lemmar behöver assistans

18 Rörlighet handikapp Hinder: Otillgängliga eller inte tillräckligt tillgängliga passager Trappa För små hissar För tung dörr Karuselldörr/Skjutdörr Hala golv eller täckta med tjock matta

19 Mobility disability Barriers (continuation):
Lack or difficult access to objects or buttons placed on inadequate level Not sufficient space for moving for person on wheel-chair or using other mobility aids Lack of equipment facilitating independency of person in the toilet or bathroom (e.g. rails, handles) Difficulties in moving around on the soft surface Ieg. Sand, forst paths, etc.) Problems with Long distance to walk Limited access to the proper assistance that would enable to overcome existing barriers

20 Barriers: Speech disability
People with significant articulation problems like stammering, spluttering or strong nasal speaking Barriers: Difficulties with articulation of complex and long words or phrases Difficulties with communication in situations requiring fast reactions Sometimes even reluctance to any verbal communication

21 Inlärningssvårigheter
Personer med: Lägre intellektuella förmågor Problem i perceptionsprocesser, koncentration, minne och reflektion Problem med social kompetens och sociala regler

22 Intellektuella funktionshinder
Klassificering: Personer med lindrig utvecklingsstörning (mer än hälften av personer med utvecklingsstörning har en lindrig störning) Med svår eller djup utvecklingsstörning Frekvent förekomst av flera funktionshinder eller andra sjukdomar

23 Intellektuella funktionshinder
Problem med förståelse för komplex information och uttalanden Brist på förståelse för abstrakta begrepp Problem med full förståelse för värdet av finansiella transaktioner Problem med förståelse för komplicerade texter

24 Intellektuella funktionshinder
Hinder (fortsättning): Ibland problem med inte vanligt beteende, svårt att förstå och tolka andras (t.ex. ihållande upprepande av fraser) Problem med användning av mer komplexa eller mindre vanliga enheter Svårigheter att komma ihåg vägen till olika platser (till rummet, restaurangen, etc.) och behov av upprepningar

25 De flesta hinder som gör vardagen svår att fungerar för personer med funktionshinder, kan elimineras med hjälp av universella design. Vår vardagsmiljö skapas av människor för människor!

26 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Tillgänglighet för alla, även gäster med funktionsnedsättning"

Liknande presentationer


Google-annonser